BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN CBS


Het College van Burgemeester en Schepenen (wie is dat?) komt elke maandag samen.   Het CBS voert de beslissingen van de Gemeenteraad (wie is dat?) uit en heeft ook een pak eigen bevoegdheden.  Zie het als het "dagelijks bestuur" van je gemeente.

Het college wordt opgedeeld in twee blokken: één blok met de gewone dossiers, en één blok met de bouwdossiers.

De Algemeen Directeur is ambtshalve lid van het College van Burgemeester en Schepenen.

In het kader van de openbaarheid van bestuur, wordt  van de beslissingen van het CBS  een kort verslag gemaakt.  Dat verslag vind je terug op https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen

De vergadering van het CBS wordt voorafgegaan door het Program Management.  Samen met de directie en de diensten worden de projecten besproken.  Zo ontstaat een efficiënte samenwerking tussen de administratie en het bestuur.  De effectieve beslissingen worden echter steeds genomen tijdens de vergadering van het CBS.

De samenstelling van het Vast Bureau (wat is dat?) is dezelfde als de samenstelling van het CBS.

 

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.