BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 22 01 2024

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 januari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 15 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 219-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 219-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 220-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 220-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 32-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 32-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 33-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 33-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 11 t.e.m. 17 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 11 t.e.m. 17 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 11 t.e.m. 17 januari 2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 11 t.e.m. 17 januari 2024 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 22 januari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Verslag van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) van 7 december 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) van 7 december 2023.

Vraag tot medewerking aan de expo 'Happy Art' in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Dumontwijk fase 1. Wettelijke herziening van de werken tot en met vorderingsstaat 25. Bijkomend krediet.

Door de wettelijke prijsherziening van de werken van de Dumontwijk fase 1 tot en met vorderingsstaat 25 wordt een bijkomend krediet van 131.771,20 voorzien.

Felicitaties. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de felicitaties gericht aan het lokaal bestuur en zijn medewerkers.

Comité Miss België. Aanvraag filmen met drone naar aanleiding van de promospot van De Panne.

Er wordt goedkeuring verleend aan het comité Miss België tot het maken van filmopnames met drone op het grondgebied van De Panne op 31 januari, 1 februari, 2 februari, 13 februari, 23 februari en 
24 februari 2024 voor de promospot van De Panne die zal getoond worden op de slotshow van Miss België 2024.

Kort & Goed i.s.m. Visit De Panne. Vraag tot de organisatie van carnavalsactiviteiten.

Er wordt toelating gegeven tot de organisatie van volgende carnavalsactiviteiten in de periode van 10 februari tot 24 maart 2024: Miss Dragqueen, Kindercarnaval, Seniorencarnaval en de Grote Carnavalstoet.

Kwâbetters Veurne. Aanvraag tot organisatie van fuif Kwâbetters op zaterdag 17 februari 2024 in De Boare.

Er wordt goedkeuring verleend aan de Kwâbetters Veurne om de fuif Kwâbetters Veurne te organiseren op zaterdag 17 februari 2024 in De Boare als bijzondere muziekactiviteit.

Cross to Romania. Vraag tot organisatie van rommelmarkten in 2024 op het Koning Albertplein en in de Bonzellaan.

Er wordt toelating verleend tot de organisatie van vier rommelmarkten ten voordele van Cross to Romania op zaterdag 11 mei, zaterdag 29 juni, zaterdag 27 juli en zaterdag 14 september 2024 (8.00u-18.00u) op het Koning Albertplein en in de Bonzellaan.

Woning Brouwersstraat 49/1. Terbeschikkingstelling.

De woning Brouwersstraat 49/1 wordt ter beschikking gesteld voor mensen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten. De huurovereenkomst wordt vastgesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 12 januari 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 12 januari 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 12 en 16 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 12 en 16 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 12 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 12 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Kennisname arrest Hof van Cassatie betreffende dossier Marc en Christine Vermeesch (aj. 2017) met betrekking tot het belastingreglement van 2014.

Er wordt kennis genomen van het arrest van het Hof van Cassatie van 21 december 2023. Het cassatieberoep van de gemeente wordt verworpen. Het Hof van Cassatie meent dat het belastingreglement van 22 december 2014 niet alleen voor niet-inwoners met een tweede verblijf maar eveneens voor eigen inwoners met een tweede verblijf het gelijkheidsbeginsel schendt. De gemeente wordt veroordeeld tot de kosten van het geding begroot op 552,36 euro.

Société civile de la plage de la Panne. Verwerving strandgronden. Aanstelling raadsman.

Meester Frank Reynaert wordt aangesteld als raadsman van de gemeente in het dossier van de société civile de la plage de la Panne.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

        Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 22 januari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 15 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 15 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Aanvraag kapvergunning Veldstraat 93.

Er wordt toelating gegeven om bomen te kappen in de Veldstraat 93.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Konijnenweg 31.

Er wordt toelating verleend om herstellingswerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald in de Konijnenweg 31.

Aanvraag 2023/252.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor de bouw van een meergezinswoning op de hoek van de Walckierstraat en Nieuwpoortlaan wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 7 bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023125323.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/252.

De aanvraag voor de bouw van een meergezinswoning na sloop van de bestaande bebouwing gelegen Walckierstraat 2/4 - Nieuwpoortlaan 31 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023151224.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/269.

De aanvraag voor het verbouwen van de woning en bouwen van een carport, na afbraak van de bestaande garage, gelegen Tuinwijkstraat 47 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023163839.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/274.

De aanvraag voor de functiewijziging van de woning gelegen Bortierlaan 49 naar vakantiewoning wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023163900.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/275.

De aanvraag voor de functiewijziging van de woning gelegen Kykhillweg 30 naar vakantiewoning wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024002067.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/4.

De aanvraag voor het plaatsen van een inkomdeur aan de Markt 17 wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 22 januari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 15 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 15 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 218-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 218-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling 31-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 31-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 11 t.e.m. 17 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 11 t.e.m. 17 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Sociale woningen. Onbeheerde nalatenschap na overlijden sociale huurder. Aanstellen raadsman.

Meester Nicolas Vanspeybrouck wordt aangesteld als raadsman van het OCMW in het kader van een dossier onbeheerde nalatenschap naar aanleiding van het overlijden van een huurder van een sociale woning.