BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 23 10 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 23 oktober 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 16 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 16 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. Vraag om een winterterras te plaatsen van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van MIMI's om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak, gelegen Zeedijk 31, mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een reclameruiter ter hoogte van Zeedijk 31.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van MIMI's tot het plaatsen van een reclameruiter voor de handelszaak, gelegen Zeedijk 31.

Kursaal. Vraag om een strandterras te plaatsen van 16 november 2023 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Kursaal om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een strandterras te plaatsen voor de handelszaak, gelegen Zeedijk 89_1 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Mirage. Vraag om een strandterras te plaatsen van 16 november 2023 tot en met 15 november 2025.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Mirage om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een strandterras te plaatsen voor de handelszaak, gelegen Zeedijk 9 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Brouwersstraat 64 en Ankerweg 4, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2022033239.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/177.

De aanvraag voor de renovatie van de stalling bij de Noordhoekstraat 56 wordt geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023096268.
Gemeentelijk dossiernummer: 19651/2.

De aanvraag voor de bijstelling van de verkaveling voor het opsplitsen van een lot in 2 loten voor 2 woningen in halfopen bebouwing gelegen Duinhoekstraat 84 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023119029.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/214.

De aanvraag voor de regularisatie van de verbouwing en renovatie van de woning gelegen Veurnestraat 238 wordt vergund. 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023115319.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/215.

De aanvraag voor het verbouwen van een restaurant met woonst naar een eengezinswoning, gelegen Zeelaan 35, wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023127452.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/218.

De aanvraag voor het opsplitsen van het appartement op de 5de verdieping van de Konijnenweg 2 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023126838.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/220.

De aanvraag voor het plaatsen van een kunstwerk voor de Sint-Pieterskerk in het kader van Beaufort24, wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023128251.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/222.

De aanvraag voor het inrichten van een zorgwoning in de Eggaardstraat 11 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023126953.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/225.

De aanvraag voor het wijzigen van de raamindeling van de kledingwinkel gelegen Zeelaan 108 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023095723.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/230.

De aanvraag voor het verbouwen en renoveren van de woning gelegen Veurnestraat 273 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023116944.
Gemeentelijk dossiernummer: 20200310-0080.
Inrichtingsnummer: 2023/249.

Er werd akte genomen van de melding stopzetting van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit tankstation Duinkerkekeiweg 19_1.

Aanvraag 20232/1.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het verkavelen van de gronden tussen de Koninklijke Baan en de Ernest d'Arripelaan wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 4 digitale en 17 analoge bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023069096.
Gemeentelijk dossiernummer: 20232/1.

De aanvraag voor het verkavelen van de gronden tussen de Koninklijke Baan en de Ernest d'Arripelaan wordt voorwaardelijk vergund.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 16 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 181-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 181-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 182-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 182-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 12 t.e.m. 18 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 12 t.e.m. 18 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 12 t.e.m. 18 oktober 2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 12 t.e.m. 18 oktober 2023 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 23 oktober 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren.

Het kohier voor de belasting op inname van het openbaar domein wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 21.474,80 euro.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Productiehuis De Chinezen. Aanvraag tot het maken van filmopnames met drone op 20, 23 of 24 oktober 2023. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 19 oktober 2023.

De beslissing van de burgemeester van 19 oktober 2023 inzake de toelating tot het maken van filmopnames met drone voor het programma Dwars door de Lage Landen door productiehuis De Chinezen op het strand van De Panne en op andere locaties op het grondgebied van De Panne op vrijdag 20 oktober, maandag 23 oktober of dinsdag 24 oktober 2023, wordt bekrachtigd.

PPS wederopbouw Cordial. Stopzetting procedure.

De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Brief basketten op Marktplein. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van een brief gericht aan de bewoners van het Marktplein over het gebruik van de basketbaldoelen.

Raamcontract 'Reinigen van glas-en schrijnwerk van de gebouwen van de gemeente, het AGB en het OCMW van De Panne'. Gunning.

De opdracht tot "Reinigen van glas-en schrijnwerk van de gebouwen van de gemeente De Panne, het AGB en het OCMW van De Panne" voor de periode van 2 januari 2024 tot en met 31 december 2027 wordt gegund aan de firma ICS SERVICES BV, Dwaallichtenlaan 76+ te 7700 Moeskroen voor de prijs van 108.040,32 euro (btw inclusief).

Actie Onthard je tuin. Aanvraag voor Veurnestraat 174.

Er wordt ondersteuning geboden conform het reglement 'Onthard je tuin' en toegepast in de Veurnestraat 174.

Actie Onthard je tuin. Aanvraag Konijnenweg 21.

Er wordt ondersteuning geboden conform het reglement 'Onthard je tuin' en toegepast in de Konijnenweg 21.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne, n.a.v. mountainbike wedstrijd Panne Beach Endurance op zondag 19 november 2023.

Op zondag 19 november 2023 wordt de mountainbike wedstrijd Panne Beach Endurance georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Facelift-premie handelspanden. Duinkerkelaan 26 G001. Goedkeuring dossier (FLP37-2023).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLP37-2023 wordt goedgekeurd.

Facelift-premie handelspanden. Zeedijk 9. Goedkeuring dossier (FLP41-2023).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLP41-2023 wordt goedgekeurd.

Visit De Panne. Vraag naar toelating tot het opmaken en plaatsen van bewegwijzering in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot het opmaken en plaatsen van bewegwijzering in De Panne.


vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

Op ons grondgebied staan heel wat borden met bewegwijzering.  Veel van de huidige bewegwijzering staat niet meer juist, is onvolledig of is slordig geworden.

In functie van "het ontbrolliseren" van ons straatbeeld werd beslist in te zetten op een volledige re-styling van alle toeristische bewegwijzering.  

Op 34 plaatsen worden ongeveer 350 stijlvolle wegwijzers aangebracht, in de huisstijl van De Panne, met de wijsneuzen als pijltjes.

Daarnaast zullen ook overbodige borden in het straatbeeld worden weggenomen, om een rustiger en netter straatbeeld te bekomen.

 

Communicatieplanning persmomenten 'rolstoelen op de begraafplaats' op 25 oktober 2023 en 'Seniormobiel' op 6 december 2023. Goedkeuring.

De communicatieplanning voor de persmomenten 'rolstoelen op de begraafplaats' en 'Seniormobiel' wordt goedgekeurd.

Notulen van de algemeen directeur van 13 oktober 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 13 oktober 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 13 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 13 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 13 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 13 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Gemeentelijke Holding. Buitengewone algemene vergadering 13 november 2023. Agenda. Goedkeuring.

De agenda van de Gemeentelijke Holding NV inzake de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 13 november 2023 wordt goedgekeurd.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Het vast bureau in zitting van 23 oktober 2023.

* Notulen vorig vast bureau van 16 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 16 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 180-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 180-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 12 t.e.m. 18 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 12 t.e.m. 18 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.