BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 18 09 2023

 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 11 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 11 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 164-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 164-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 165-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 165-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 7 t.e.m. 13 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 7 t.e.m. 13 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Visit De Panne. Toelating tot organisatie van Fin de Saison op zondag 24 september 2023 in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot organisatie van Fin de Saison op zondag 24 september 2023 in De Panne.

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement n.a.v. Fin de Saison op zondag 24 september 2023 in De Panne.

Op zondag 24 september 2023 wordt Fin de Saison door Visit De Panne georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

NGO Kom op tegen Kanker. Dag tegen kanker op 19 oktober 2023.

Om hun betrokkenheid te tonen en patiƫnten een hart onder de riem te steken, draagt het personeel op 19 oktober 2023 het gele lintje.

Soroptimist International Afdeling Veurne Westhoek. Orange Days 2023 vanaf 25 november 2023 gedurende 14 dagen.

In de aanloop naar de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november roept Soroptimist International op om meer aandacht te besteden aan preventie van geweld. Het lokaal bestuur ondersteunt dit initiatief.

Toelage aan de seniorenverenigingen voor de uitbating van de cafetaria in het seniorengedeelte van De Boare periode januari-juni 2023.

Alle seniorenverenigingen die meehielpen bij de uitbating van de seniorencafetaria in De Boare ontvangen een toelage voor de uitbatingsperiode januari-juni 2023.

Team Groeien. Aanvraag personenlijst (tot 12 jaar) in het kader van de uitnodiging voor het Sintfeest 2023.

Er wordt opdracht gegeven aan team Burgerzaken om op grond van artikel 5 eerste lid van het KB 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken aan team Groeien in het kader van de uitnodiging voor het Sintfeest 2023.

Notulen van de algemeen directeur van 8 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 8 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 8 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 8 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 8 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 8 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Verlenging concessie avondmarkten voor 1 jaar (2024).

Het recht tot exploitatie van avondmarkten in De Panne wordt verlengd met een periode van 1 jaar (2024) en wordt opnieuw toegekend aan de BVBA Dacovan voor de jaarlijkse som van 24.010 euro.

Kennisname arrest Hof van Beroep Brussel. Inbraak jeugdhuis 2015.

Er wordt kennis genomen van het gunstige arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 30 augustus 2023 waarbij x en y worden veroordeeld voor de inbraak in het jeugdhuis in De Panne in 2015.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot het organiseren van een afscheidsceremonie op het strand.

Er wordt toelating verleend voor het organiseren van een afscheidsceremonie op het strand ter hoogte van de Elisa Belpairelaan op zaterdag 23 september 2023 tussen 18.00u en 21.00u.

Windmolenpark Frankrijk. Deelname aan overlegstructuur van de werkgroep "toerisme, patrimonium en cultuur"

De heer Bram Degrieck, burgemeester wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor deel te nemen aan de overlegstructuur van de werkgroep "toerisme, patrimonium en cultuur" te Duinkerke. Meester Versyp, advocaat van het lokaal bestuur wordt aangeduid als zijn plaatsvervanger.