BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 2 10 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 2 oktober 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 25 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 25 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een gevelterras te plaatsen ter hoogte van Zeelaan 125 vanaf 12 oktober 2023.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Icedream om vanaf 12 oktober 2023 een gevelterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeelaan 125.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Witteberglaan 8.

Er wordt toelating verleend om zonnepanelen te plaatsen in de Dumontwijk, meer bepaald op het gebouw gelegen Witteberglaan 8.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Smekaertstraat 17 en Marktlaan 40 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023088710.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/168.

De aanvraag voor het bouwen van een laadstation bij het tankstation gelegen Veurnestraat 358 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023101096.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/190.

De aanvraag voor het aanleggen van een bijkomende parkeerplaats, houten tuinpoortje en afsluiting bij de Houtstraat 29 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023103059.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/200.

De aanvraag voor het verbouwen van de woning en bouwen van een garage gelegen Westhoeklaan 24 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023121865.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/211.

De aanvraag voor het plaatsen van een haakse lichtreclame aan de gevel van de Zeelaan 6 wordt voorwaardelijk vergund.

                Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 oktober 2023

 Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 25 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 25 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 171-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 171-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 172-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 172-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 21 t.e.m. 27 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 21 t.e.m. 
27 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 2 oktober 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Lijst Oninbaarstelling 267. Jaar 2023. Onwaarden voor college van burgemeester en schepenen.

Er worden een aantal bedragen tot onwaarden verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Overschakeling De Panne Leeft naar 3-maandelijkse uitgave.

Vanaf januari 2024 wordt De Panne Leeft een 3-maandelijkse uitgave, zonder in te boeten op de kwaliteit van het magazine.

De Panne Nieuws blijft een 2-wekelijkse uitgave, waarin vanaf 2024 ook een activiteitenkalender in is opgenomen.

 

Heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan. Gunning.

De opdracht tot de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan wordt na mededingingsprocedure met onderhandeling gegund aan de firma D. Seru & Zonen voor de prijs van 2.701.871,51 euro (btw inclusief), waarvan het aandeel voor gemeente De Panne 2.308.273,34 euro (btw inclusief) bedraagt.

 

De tegels van de voetpaden van de Zeelaan komen snel los en zijn glad bij regenweer.  Daarom worden alle voetpaden integraal vervangen.  Meteen krijgt de hele Zeelaan ook een nóg mooiere aanblik.  De Zeelaan wordt één van de mooiste winkelwandelstraten van de Belgische kust.  De typerende bloembakken rond de terrassen worden één van de paradepaardjes.

De heraanleg van de voetpaden van de Zeelaan is één van de grote beleidsdoelstellingen in deze legislatuur.  Een beetje een bittere pil, want 2.7 mln euro is veel geld en we hadden liever nog een jaar of 20 kunnen werken.  Maar: veiligheid voor!

 

De werken worden gefaseerd en gespreid uitgevoerd, om de hinder voor handelaars en bewoners zo kort mogelijk te houden. 

De voorbereidende werken starten nog dit najaar.

 


Engagementsverklaring lokale bondgenotennetwerk Kinderarmoede. Projectdossier Arktos West-Vlaanderen voor het Huis van het Kind De Panne.

Arktos West-Vlaanderen dient een projectdossier in voor een lokaal bondgenotennetwerk in het kader van kinderarmoede. Dit initiatief speelt in de kaart van het gezinsbeleid, het kinderarmoedebeleid en de beleidsintenties over een actief netwerk Huis van het Kind. Het lokaal bestuur gaat akkoord met die projectindiening en neemt een engagement binnen de regierol lokaal sociaal beleid, het faciliteren van actoren op het grondgebied en de linken leggen met de eigen dienstverlening van de teams binnen de directie Mens.

Gebruiksovereenkomst Huis van het Kind, achterste deel De Korre, Koninklijke Baan 7. LIGO Brugge-Oostende-Westhoek.

Het lokaal bestuur stelt de lokalen van het Huis van het Kind, in het achterste deel van De Korre ter beschikking van het Centrum voor Basiseducatie, LIGO Brugge-Oostende-Westhoek. De organisatie geeft er lessen Nederlands voor anderstaligen en neemt taaltesten af.

Gemeentelijke basisschool. Wijziging van de beslissing van 5 juni 2023. Ten laste name personeel via beleidsondersteuning 2023-2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Gemeentelijke basisschool. Aanwending lestijdenpakket in het lager onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. Hervaststelling.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Afname van multifunctionele printers via raamcontract Creat. Gunning.

De opdracht tot levering van 14 multifunctionele toestellen wordt gegund aan de firma Ricoh, in onderaanneming van Farys, voor de prijs van 41.750 euro (btw inclusief).

Afname van een multifunctioneleprinter voor de printroom via raamcontract Creat. Gunning.

De opdracht tot levering van één grafisch, multifunctioneel toestel voor de printroom wordt gegund aan TMVS, voor de prijs van 42.485,87 euro (btw inclusief).

Inzamelactie landbouwfolie IVVO van 21 t.e.m. 23 november 2023.

De gemeente tekent in op de jaarlijkse selectieve inzameling van landbouwfolies, georganiseerd door IVVO.

Vanden Broele. Aanvraag tot filmen op het grondgebied van De Panne voor dossier erfgoed om op Oranjeconnect aan te bieden, op 12 oktober 2023.

Er wordt toelating gegeven aan Vanden Broele om op donderdag 12 oktober 2023 van 08.00u tot 18.00u filmopnames te maken op het grondgebied van De Panne voor het dossier funerair erfgoed om aan te bieden op Oranjeconnect.

Team Welzijn. Vraag tot toelating voor het spelen van elektronische versterkte muziek <=95dB(A) op het 80+ feest voor alleenstaanden in de Boare op 14 november 2023.

Er wordt toelating verleend aan team Welzijn tot het spelen van elektronische versterkte muziek <=95dB(A) op het 80+ feest voor alleenstaanden in de Boare op 14 november 2023.

Surfburger bv. Vraag tot de organisatie van NYE at Surfburger op 31 december 2023.

Er wordt toelating verleend aan Surfburger bv tot de organisatie van NYE at Surfburger op 
31 december 2023.

Brandweer De Panne. Vraag tot organisatie van een opendeurdag van de brandweer in 
De Panne op zondag 23 juni 2024.

Er wordt toelating verleend aan de brandweer van De Panne tot organisatie van hun opendeurdag op zondag 23 juni 2024.

Facelift-premie handelspanden. Sloepenlaan 10. Goedkeuring dossier (FLP39-2023).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLP39-2023 wordt goedgekeurd.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van de woning tegen inbraak. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak wordt toegekend.

Notulen van de algemeen directeur van 22 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 22 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 22 september 203 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 22 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 22 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 22 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. 

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Digibank Westkust. Intentieverklaring verlenging.

Het lokaal bestuur werkt in samenwerking met de gemeenten Veurne, Koksijde en Nieuwpoort aan de uitbouw van een digibank aan de Westkust. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap. Intergemeentelijke projecten kunnen een aanvraag indienen voor verlenging van de subsidieperiode voor 2025 tot en met juni 2026. De Panne dient de intentieverklaring in om het projectdossier te kunnen indienen.

Het vast bureau in zitting van 2 oktober 2023

Notulen vorig vast bureau van 25 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 25 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 170-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 170-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 21 t.e.m. 27 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 21 t.e.m. 
27 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.