BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 25 03 2024.

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 249-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 249-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 250-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 250-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 69-24, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 69-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 70-24, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 70-2024 wordt goedgekeurd. 

Bestelbonnen gemeente van 14 t.e.m. 20 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 14 t.e.m. 20 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 25 maart 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Notulen van de algemeen directeur van 15 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 15 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Notulen van de algemeen directeur van15 maart 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 15 maart 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Besluiten van de teamleads van 15 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 15 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Géant ! Reuze !-evenement 2024. Samenwerkingsovereenkomst tussen Le Bateau Feu en, de gemeenten Bray-Dunes en De Panne. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Le Bateau Feu en de gemeenten Bray-Dunes en De Panne in het kader van het Géant ! Reuze !-evenement 2024.

Afsprakennota Inspirant aan Zee. Project Blinc.

De afsprakennota tussen team Kinderopvang, team Groeien en Inspirant Aan Zee voor het project Blinc wordt goedgekeurd.

KYCDP. Aanvraag tot organisatie vrije wedstrijden 2024.

Er wordt toelating verleend aan de Koninklijke Yachting Club De Panne tot het organiseren van zeehengelwedstrijden op 
-makreelwedstrijd: zaterdag 27 juli 2024
-vrije wedstrijd: zaterdag 24 augustus 2024.

KYCDP. Aanvraag tot organisatie viswedstrijden van het clubkampioenschap 2024.

Toelating wordt verleend aan de Koninklijke Yachting Club De Panne vzw tot het organiseren van zeehengelwedstrijden op: zaterdag 13 april, 25 mei, 19 oktober en 2 november 2024.

Side Shore Surfers. Vraag tot organisatie BK kitesurfen.

Er wordt toestemming gegeven aan de Side Shore Surfers tot het organiseren van een kitesurf wedstrijd tijdens het eerste weekend waarop de weersomstandigheden gunstig zijn in de periode van 13 april tot 23 juni 2024.

Chiro Windekind. Vraag gebruik minibus 8 + 1 van 26 april 2024 tot 28 april 2024.

Er wordt toelating verleend aan Chiro Windekind tot het gebruik van de  minibus 8 + 1 van 26 april 2024 tot 28 april 2024.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Aanvraag voor het hangen van naambord aan strandcabine 350.

De eigenaar van de strandcabine 350 doet een aanvraag voor het plaatsen van een naambord aan zijn strandcabine.

Aanvraag voor het niet plaatsen van strandcabine seizoen 2024 met geldige reden.

Er wordt een uitzondering verleend aan mevrouw XXX voor het niet plaatsen van de strandcabine.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van de woning tegen inbraak. Uitbetaling premie(s).

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak wordt toegekend.

Organisatie basisopleiding Horeca in samenwerking met CERVO-Go in het kader van het Lokaal Activeringspact. Goedkeuring.

Team Welzijn organiseert binnen het Lokaal Activeringspact samen met Cervo-Go een basisopleiding Horeca.

Project Summerdoc 4.0. Vaststelling huurovereenkomsten dokterskabinet en vakantiewoning.

De huurovereenkomsten voor het project Summerdoc 4.0 tijdens de maanden juli - augustus 2024 voor de vakantiewoning en het dokterskabinet worden goedgekeurd.

Zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 8 tot en met 29 april 2024. Vraag tot het digitaal volgen van de zittingen.

Er wordt niet ingegaan op de vraag om de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 8 tot en met 29 april 2024 op digitale manier te laten doorgaan. De zittingen van het college van burgemeester en schepenen zullen in april 2024 op fysieke wijze plaatsvinden.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Leveren en plaatsen van een nieuw speeltoestel op het speelterrein De Ravotter. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

De voorwaarden van de opdracht opgenomen in de opdrachtdocumenten waaronder het bestek, met betrekking tot de opdracht “Leveren en plaatsen van een nieuw speeltoestel op het speelterrein De Ravotter” worden vastgesteld.
De hieraan verbonden uitgave wordt geraamd op 80.000 euro + 16.800 (21% btw) = 96.800 euro (inclusief btw).
De opdracht “Leveren en plaatsen van een nieuw speeltoestel op het speelterrein De Ravotter” zal worden gegund na marktraadpleging via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 25 maart 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 18 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een werfzone ter hoogte van Canadezenplein 1 voor het bouwen van een meergezinswoning.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een werfzone ter hoogte van Canadezenplein 1.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het tijdelijk afsluiten van de Verenigingstraat met een hoogtewerker op 24 april 2024 om het dak van Markt 8 te reinigen.

Er wordt toelating verleend om de Verenigingstraat tijdelijk af te sluiten met een hoogtewerker op 24 april 2024 voor het reinigen van het dak van Markt 8.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een reclameruiter aan de handelszaak, gelegen Zeelaan 6.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een reclameruiter aan de handelszaak, gelegen Zeelaan 6.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een zomerterras tegen de rijweg ter hoogte van Zeelaan 139.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een zomerterras tegen de rijweg ter hoogte van Zeelaan 139.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Konijnenweg 15 en 17.

Er wordt geen toelating verleend om renovatiewerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald in de Konijnenweg 15 en 17.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Driedistelweg 26, Visserslaan 31 en Visserslaan/Zeekruisdoornweg wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Aanvraag: 2023/264.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het hernieuwen van de milieuvergunning klasse 2 voor het uitbaten van een zwembad wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket : OMV_2023045728.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/264.
Inrichtingsnummer: 20230330-0044.

De aanvraag voor het hernieuwen van de milieuvergunning voor het uitbaten van een zwembad in Weekend Vakantiepark Duinhoek gelegen Duinhoekstraat 123 wordt vergund.

Aanvraag 2023/270.
Omgevingsnummer: OMV_2023149213.
Stilzwijgende weigering.

De aanvraag voor het bouwen van een woning na afbraak van de bestaande bebouwing gelegen Koninklijke Baan 47 wordt stilzwijgende geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024022275.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/32.
De aanvraag voor het verharden van de tuin bij de Vlaanderenlaan 9 wordt voorwaardelijk vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024018062.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/34.

De aanvraag voor het wijzigen van de luifelbandpubliciteit aan de Markt 6 wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 25 maart 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 18 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 68-24, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 68-2024 goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 14 t.e.m. 20 maart 2024 goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 14 t.e.m. 20 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Onwaarden van 25 maart 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

* Raamcontract voor het keuren van gebouwen, materialen, brandblustoestellen, turntoestellen, speeltoestellen en brandstoftanks. Toetreding.

Het OCMW De Panne zal toetreden tot de raamovereenkomst van het gemeentebestuur De Panne inzake de keuring van gebouwen, brandblustoestellen, materialen, turntoestellen, speeltoestellen en brandstoftanks voor gemeente De Panne, het OCMW en het AGB van De Panne. De raming voor het OCMW bedraagt 4.140,00 euro + 869,40 (21% btw) = 5.009,4 euro voor 4 jaar.

* Individuele tarieven poetsdienst vanaf 1 april 2024. Vaststelling.

De individuele tarieven vanaf 1 april 2024 voor de poetsdienst worden vastgesteld.

* Individuele tarieven klusjesdienst vanaf 1 april 2024. Vaststelling.

De individuele tarieven vanaf 1 april 2024 voor de klusjesdienst worden vastgesteld.

* Individuele tarieven maaltijden vanaf 1 april 2024. Vaststelling.

De individuele tarieven vanaf 1 april 2024 voor de maaltijden worden vastgesteld.

* Zittingen van het vast bureau van 8 tot en met 29 april 2024. Vraag tot het digitaal volgen van de zittingen.

Er wordt niet ingegaan op de vraag om de zittingen van het vast bureau van 8 tot en met 29 april  2024 op digitale manier te laten doorgaan. De zittingen van het vast bureau zullen in april 2024 op fysieke wijze plaatsvinden.