BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 11 12 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 december 2023

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 4 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 4 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 204-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 204-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 205-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 205-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 1 t.e.m. 6 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 1 t.e.m. 6 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 11 december 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohieren.

De volgende kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:

-  belasting op verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2023, generatie 2: 46.017,78 euro

-  belasting op verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2023, generatie 3: 35.300,26 euro

-  belasting op de inname van het openbaar domein door gesloten terrassen, aanslagjaar 2023: 36.108,00 euro

-  belasting op ontbrekende parkeerplaatsen, aanslagjaar 2023: 113.732,00 euro

-  belasting op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst, aanslagjaar 2023: 296,00 euro

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Raamovereenkomst "3-maandelijkse opmaak en leveren van drukwerk van het gemeentelijk infoblad voor team Communicatie van het gemeentebestuur De Panne". Gunning.

De opdracht "3-maandelijkse opmaak en leveren van drukwerk van het gemeentelijk infoblad voor team Communicatie van het gemeentebestuur De Panne voor de periode 13 december 2023 - 
31 december 2024 wordt gegund aan Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17 te 8630 Veurne voor de prijs van 31.186,26 euro (btw incl.).

Studieopdracht voor de creatie en de bouw van een belevingsponton aan de Vijvers Markey via de procedure van de Oproep WinVorm. Principieel akkoord.

Er wordt principieel akkoord gegaan om de studieopdracht voor de creatie en de bouw van een belevingsponton aan de Vijvers Markey via de procedure van de Oproep WinVorm te laten verlopen.

Feest- en sluitingsdagen De Jutter en 't Wiske 2024. Goedkeuring.

De feest- en sluitingsdagen 2024 worden goedgekeurd voor de buitenschoolse kinderopvang De Jutter en kinderdagverblijf ’t Wiske.

Omzetting en uitbreiding natuurbeheerplan NBP-WV-22-0304 Duinen en Bossen van De Panne (De Panne, Koksijde en Veurne). Advies.

Er wordt ongunstig advies verleend over het ontwerp tot omzetting en uitbreiding van het natuurbeheerplan duinen en bossen van De Panne.

Vraag tot toelating uitzonderlijk vervoer over grondgebied van De Panne.

Voor het transporteren van vuurwerk geeft het bestuur toelating aan de firma Triple M Entertainment Logistics om met uitzonderlijk vervoer over het grondgebied van De Panne te rijden.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het Kerstdorp en eindejaarevents 2023-2024. Vaststelling.

Vanaf 16 december 2023 tot en met vrijdag 12 januari 2024 wordt het kerstdorp georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Bewonersplatform Sint-Pieterswijk. Vraag tot organisatie van een ontbijt voor de wijkbewoners in de Sint-Pieterskerk De Panne op 24 februari 2024.

Er wordt toelating verleend aan het bewonersplatform Sint-Pieterswijk om een ontbijt te organiseren in de Sint-Pieterskerk op zaterdag 24 februari 2024.

Circus Barones. Vraag tot inname van een standplaats op het Koningsplein van 11 t.e.m. 18 augustus 2024.

Er wordt toelating verleend aan Circus Barones tot het innemen van een standplaats van 11 tot 18 augustus 2024 en het houden van reclameregie op het Koningsplein in De Panne.

Biezencomité. Vraag tot de organisatie van het event Biezenfeest op zaterdag 17 augustus 2024.

Er wordt toelating gegeven aan het Biezencomité tot organisatie van het Biezenfeest op zaterdag 17 augustus 2024.

Westtoer. Vraag tot plaatsing van tijdelijke informatiedragers in het kader van de kunsttriënnale Beaufort24. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan Westtoer tot de plaatsing van tijdelijke informatiedragers in het kader van de kunsttriënnale Beaufort24.

Facelift-premie Handelspanden. Duinkerkelaan 65. Goedkeuring dossier (FLP42-2023).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLP42-2023 wordt goedgekeurd.

Facelift-premie Rolcabines. Perceel 8. Goedkeuring dossier (FLPRC 1-2023).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLPRC 1-2023 wordt goedgekeurd.

Notulen van de algemeen directeur van 1 december 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 1 december 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 1 december 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 1 december 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Royal Sand Yacht Club vzw. Aanstellen van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.

De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Bezettingsovereenkomst villa le Chalutier. Goedkeuring.

De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld.

De Kwinte. Brief inzake de ontbinding van de vzw. Kennisname.

Het college neemt kennis van het schrijven van de vzw De Kwinte inzake de ontbinding van vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 11 december 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 4 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 4 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Aanvraag kapvergunning Kykhillweg 20.

Er wordt vergunning verleend om in de Kykhillweg 20, een boom te kappen.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Doktersweg 14.

Er wordt toelating verleend om een Velux dakvenster te plaatsen aan de woning gelegen in de Dumontwijk, meer bepaald in de Doktersweg 14.

2023/140 - Kennisname stilzwijgende weigering Fazantenlaan 2.

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning na sloop van de bestaande bebouwing, is stilzwijgend geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023129836.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/231.

De aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis met overkapping bij de Emmaweg 41 wordt geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023132233.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/238.

De aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis bij de Houtstraat 26 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023150094.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/260.

De aanvraag voor het inrichten van een postkantoor gelegen Zeelaan 152 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023157446.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/267.

De aanvraag voor het aanbrengen van publiciteit aan de Zeelaan 152 wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 11 december 2023

Notulen vorig vast bureau van 4 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 4 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 203-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 203-23 goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 1 t.e.m. 6 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 1 t.e.m. 6 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.