BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 13 11 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

     Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 6 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 6 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 188-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 188-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 189-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 189-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 19 oktober t.e.m. 8 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 19 oktober t.e.m. 
8 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 19 oktober t.e.m. 8 november 2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 19 oktober t.e.m. 8 november 2023 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 13 november 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling kohier badcabines.

Het kohier "Belasting op de badcabines" wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 19.278,00 euro.

Samenwerkingsovereenkomst SAAMO West-Vlaanderen. Vaststelling addendum.

Door een tijdelijke verhindering van de projectmedewerker was het niet mogelijk de activiteiten binnen de samenwerking voldoende kwalitatief uit te voeren. De samenwerking werd opgeschort van 1 tot en met 31 oktober 2023. Er wordt onderling overeengekomen dat de samenwerkingsovereenkomst met een maand wordt verlengd, tot en met 31 mei 2025, zonder bijkomende kosten voor het lokaal bestuur. Het addendum hierover wordt vastgesteld.

Samenwerking Techniekacademie. Wijziging.

Het bestuur wenst niet in te gaan op de vernieuwde samenwerking voor de organisatie van de Techniekacademie. 

PPS wederopbouw Cordial. Stopzetting procedure.

De overheidsopdracht voor werken met als voorwerp 'PPS wederopbouw Cordial', wordt stopgezet.

Verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Opdracht voor het verwijderen van grafzerken en ontgravingswerkern op de begraafplaats van De Panne. Vaststelling leveranciers en opstart procedure.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Werken Dumontwijk fase 2. Gunning.

De opdracht voor de werken van de Dumontwijk fase 2 wordt gegund aan de firma Seru-Vanlerberghe voor de prijs van 4.166.521,84 euro (btw inclusief), waarvan het aandeel voor gemeente De Panne 991.163,72 euro (btw inclusief) bedraagt.

Openbare verlichting. Ondergronds brengen elektrisch net Stationsstraat. Gunning.

De opdracht tot ondergronds brengen van het elektrisch net ter hoogte van de Stationsstraat wordt gegund aan de firma Fluvius, Regio IJzer- Mandel, Ter Waarde 79 te 8900 Ieper voor de prijs van 13.773,41 euro.

Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten. Toetreding.

Er wordt ingeschreven op de raamovereenkomst voor telecommunicatiediensten van de Vlaamse Overheid voor de periode augustus 2023 – augustus 2030. De raming voor de looptijd van het raamcontract bedraagt 7.500 euro (btw incl.) per jaar.

Raamcontract ledigen van ondergrondse containers voor restafval, PMD en papier en karton. Wijziging t.o.v. 2023.

Het bestek voor het ledigen van de ondergrondse afvalcontainers jaargang 2024, opgemaakt door IVVO, wordt goedgekeurd. De raming bedraagt 113.714,40 euro (btw exclusief).

Vergunning voor het vervoeren van springstoffen. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de vergunning verleend door Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, dienst Reglementering Veiligheid, FOD Economie en afgeleverd aan de firma Triple-M bv om springstoffen te vervoeren over het grondgebied van De Panne.

Wandelclub Nieuwpoort. Vraag tot organisatie wandeltocht 'Peerdevisschers Walk' op 27 januari 2024.

De Wandelclub Nieuwpoort krijgt toestemming tot het organiseren van de wandeltocht 'Peerdevisschers Walk' op 27 januari 2024.

Wandelclub Nieuwpoort. Vraag tot organisatie Kruwerstocht op zondag 28 januari 2024.

De wandelclub Nieuwpoort krijgt toestemming tot het organiseren van de wandeltocht 'Kruwerstocht' op zondag 28 januari 2024.

Zaterdagmarkt De Panne. Aanvraag gratis standplaats team Kinderopvang op 2 december 2023 voor de steunactie 'Opgroeien zonder zorgen' van De Warmste Week.

Er wordt goedkeuring verleend aan team Kinderopvang om op de zaterdagmarkt van 2 december 2023 tussen 8.00u en 13.00u een verkoopstand te plaatsen voor de steunactie 'Opgroeien zonder zorgen', het centrale thema van De Warmste Week 2023.

Facelift-premie handelspanden 2.0. Kasteelstraat 35. Goedkeuring dossier (FLP2.0-1-2023).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLP2.0-1-2023 wordt goedgekeurd.

Premiestelsel kernwinkelgebied. Zeelaan 121. Goedkeuring dossier (20/2019PK).

De subsidieaanvraag met dossiernummer 20-2019PK wordt goedgekeurd. 

Notulen van de algemeen directeur van 3 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 3 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 3 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 3 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Toeristenlaan 17 te De Panne. Huisjesmelkerij Vermeesch. Kennisname vonnis.

Er wordt kennis genomen van het gunstige vonnis van 6 november 2023 van de 17de kamer van de correctionele rechtbank van Kortrijk aangaande een dossier van huisjesmelkerij in De Panne waarbij de heer X wordt veroordeeld tot betaling van een materiële schadevergoeding van 910,16 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 600 euro aan de gemeente.

IVVO. Verslagen raad van bestuur van 10 oktober 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur van de IVVO van 10 oktober 2023.

Verkiezingen 2024. Praktische organisatie.

De verkiezingen gaan door op volgende locaties:
- voor Adinkerke in de Ruimte
- voor De Panne in de Boare

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. mountainbikewedstrijd Panne Beach Endurance op zondag 19 november 2023. Aanvulling.

Het tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. mountainbikewedstrijd Panne Beach Endurance op zondag 19 november 2023, zoals vastgesteld op 23 oktober 2023, wordt aangevuld.
Er wordt toegelaten om te stationeren met een mobilhome aan de zuidkant van de Dynastielaan, richting rond punt Esplanade, tussen de oversteek van de Christophorus (halfweg tussen Belpairelaan en Verhaerenlaan) tot de Vermeylenlaan (300 meter) en dit vanaf zaterdag 18 november van 12.00u ’s middags tot en met zondag 19 november 2023 om 17.00u.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de werken aan de basisschool Immaculata in de straten 
E. d'Arripelaan en de Koninklijke Baan van 27 februari 2023 tot en met 31 december 2023 in De Panne. Opheffing en hervaststelling.

Sinds maandag 27 februari 2023 tot en met 31 december 2023 worden er werken uitgevoerd aan de basisschool Immaculata. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist in de straten E. d'Arripelaan en de Koninklijke Baan met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en op het goede verloop van het normale verkeer.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 13 november 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 6 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 6 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Meeuwenlaan, gedeelte tussen de Vlaanderenlaan en de J. Demolderlaan op 29 november 2023.

Er wordt toelating verleend om de Meeuwenlaan af te sluiten tussen de Vlaanderenlaan en de J. Demolderlaan voor het plaatsen van een telescopische kraan met oplegger voor het demonteren van een torenkraan op 29 november 2023 ter hoogte van Meeuwenlaan 49.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een werfzone ter hoogte van Walckierstraat 7 in de periode van 4 januari tot en met 29 maart 2024.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een werfzone ter hoogte van Walckierstraat 7 in de periode van 4 januari tot en met 29 maart 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een buitenterras met bloembakken te plaatsen ter hoogte van Markt 6 voor de periode van 1 maart tot en met 30 september 2024.

Er wordt toelating verleend om van 1 maart tot 30 september 2024 een buitenterras met bloembakken te plaatsen ter hoogte van Markt 6.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een terras met bloembakken te plaatsen op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 13 voor de periode van 23 november 2023 tot en 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend om van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 13.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een terras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 14 voor de periode van 23 november 2023 tot en 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend om van 23 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 14.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 20 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 31 december 2024.

Er wordt toelating verleend om van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 20.

Inname openbaar domein. 
Vraag van de uitbater van Pammier om een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Mijnstraat 1 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 
16 november 2025.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Pammier om van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Mijnstraat 1.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een extra terras tegen de straatkant ter hoogte van Noordhoekstraat/Stationsstraat 1 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend om een extra terras te plaatsen tegen de straatkant ter hoogte van Noordhoekstraat/Stationsstraat 1 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 10 voor de periode van 
16 november 2023 tot en met 16 november 2025.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 10 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 12 voor de periode van 
16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 12 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 22 voor de periode van 
16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 22 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 35 voor de periode van 
16 november 2023 tot en met 1april 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 35 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 43 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 43 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Verslag en het uitgebrachte advies van de GeCoRO van 4 oktober 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag en het uitgebrachte advies van de GeCoRO van 4 oktober 2023.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen op het Stationsplein 4, in de Kasteelstraat 1, Kasteelstraat 3 en Ollevierlaan 20, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023112232.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/205.

De aanvraag voor het uitbreiden van de kelderverdieping van de meergezinswoning gelegen Canadezenplein 1 wordt vergund.

Aanvraag 2023/226.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor de regularisatie van een afsluiting tussen de Kasteelwijk 18 en 16 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden geformuleerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023131133.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/226.

De aanvraag voor de regularisatie van een tuinomheining bij de Kasteelwijk 18 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023124956.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/228.

De aanvraag voor het bouwen van een woning na afbraak van de bestaande woning gelegen Westhoeklaan 17 wordt vergund. 

 

Het vast bureau in zitting van13 november 2023.
 

Notulen vorig vast bureau van 6 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 6 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 187-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 187-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 19 oktober t.e.m. 8 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 19 oktober t.e.m. 
8 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Samenwerking onthaalouders. Stopzetting.

De samenwerking met een aantal onthaalouders wordt stopgezet.

5VZW Schuldbemiddeling. Kennisname van het verslag van de algemene vergadering van 27 april 2023.

Het bestuur neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 27 april 2023 van de VZW Schuldbemiddeling.