BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 01 09 2023

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 augustus 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 153-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 153-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 154-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 154-2023 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 17 t.e.m. 24 augustus 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 17 t.e.m. 24 augustus 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 17 t.e.m. 24 augustus 2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 17 t.e.m. 24 augustus 2023 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 1 september 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Gemeentelijke basisschool. Aanwending lestijdenpakket kleuteronderwijs voor schooljaar 2023-2024.

In de gemeentelijke basisschool De Leerplaneet, Dorpsstraat 24, 8660 Adinkerke wordt het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs aangewend voor het schooljaar 2023-2024.

Gemeentelijke basisschool. Aanwending lestijdenpakket in het lager onderwijs voor het schooljaar 2023-2024.

In de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat 24, 8660 Adinkerke wordt het lestijdenpakket voor het lager onderwijs aangewend voor het schooljaar 2023-2024.

Schoolsportweek. Prijs deelnemers. Wijziging.

De kostprijs voor deelname aan de schoolsportweek wordt aangepast naar 2,50 euro per leerling en dit vanaf schooljaar 2023-2024.

Wandelclub Buencamino. Vraag tot organisatie wandeling 'Walking in Belgium' op zondag 1 oktober 2023.

Er wordt toestemming verleend aan wandelclub Buencamino tot organisatie van 'Walking in Belgium' van zondag 1 oktober 2023.

Vraag van een particulier tot het betreden van de Zeedijk met paard en koets op 8 september 2023.

Er wordt toelating verleend aan X tot het betreden van de Zeedijk met paard en koets op 8 september 2023.

Atopos. Aanvraag tot filmen voor een audiovisuele muziekclip van de groep 'Vin de Sprite' op zaterdag 9 september (13.00u-22.00u) en zondag 10 september (7.00u-22.00u).

Er wordt toelating gegeven aan Atopos voor het maken van filmopnames voor een audiovisuele muziekclip van de groep 'Vin de Sprite' op het strand en aanpalende duinen van De Panne, meer bepaald rechts van het Canadezenplein en dit op zaterdag 9 september (13.00u - 22.00u) en zondag 10 september (7.00u-22.00u).

TC L’Armorial. Aanvraag muziekmachtiging voor hun 10-jarig bestaan op 7 oktober 2023.

Er wordt muziekmachtiging verleend aan TC L’Armorial voor hun 10-jarig bestaan op 7 oktober 2023.

Vraag tot terugbetaling sleepkosten Koningsplein op 13 augustus 2023.

Er wordt ingegaan op de twee vragen tot terugbetaling van de sleepkost voor de voertuigen die op 13 augustus 2023 op het Koningsplein geparkeerd stonden.

Kermiscomité Vandeplatse. Vraag tot prijzengeld in de vorm van Pannebonnen.

Er wordt goedkeuring verleend om 4 Pannebonnen van 25 euro uit te keren aan het kermiscomité Vandeplatse ter ondersteuning van hun QR-zoektocht die plaatsvindt tijdens de 'dorpskermis te Adinkerke' op 16 september 2023.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van de woning tegen inbraak. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak wordt toegekend.

Notulen van de algemeen directeur van 17 en 18 augustus 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 17 en 18 augustus 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Aanstelling raadsman. Beroep GAS4 boete bij politierechtbank.

De bespreking en behandeling van dit agendapunt worden uitgesteld.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.