BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 2 april 2024.

Het lokaal bestuur reikt premies uit voor de beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraken.  Deze premies zijn geldig zowel voor particulieren (vaste bewoning of tweedeverblijven) als voor handelaars.

Particulieren kunnen een premie krijgen van 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten, met een maximum van € 500 per woning of appartement.

Handelaars en ondernemers kunnen voor mechanische beveiliging en alarmsystemen een premie krijgen van 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum van € 250.

Voor de aankoop van een camerasysteem is een premie voorzien van 50 % van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum van € 1.000 per lokaal waar een handels- of beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

Handelaars kunnen van beide stelsels genieten en dus 2 aanvragen indienen.

 

Het loont dus beslist contact op te nemen met het team Veiligheid en Preventie, zij kunnen je tips en advies geven.

Alle info en de aanvraagdocumenten kan je hier vinden.

 

------

 

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

  Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 april 2024
 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 25 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Bestelaanvragen gemeente van 21 t.e.m. 27 maart 2024 goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 21 t.e.m. 27 maart 2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 21 t.e.m. 27 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 21 t.e.m. 27 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 252-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 252-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 253-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 253-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 75-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 75-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 76-2024,  goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 76-2024 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 2 april 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Lijst te viseren en uitvoerbaar te verklaren dwangbevelen. Goedkeuring.

De lijst betreft de openstaande vorderingen die onbetaald bleven ondanks het versturen van een factuur, een gewone aanmaning en een aangetekende herinnering voor een totaalbedrag van 4.377,19 euro wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024. Aanstelling van een gemeentelijke en digitale coördinator.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 wordt een personeelslid van team burgerzaken aangesteld als gemeentelijk coördinator, die belast is met de coördinatie van de taken voor de organisatie van de verkiezingen. Er wordt eveneens een personeelslid van team IT aangesteld als digitaal coördinator, die zorgt voor alles in verband met de stemapparatuur.

Aanvraag toelating fondsenwerving Artsen Zonder Grenzen. 2024.

Aan Artsen Zonder Grenzen wordt voor 2024 geen toelating verleend om hun fondsenwerving te organiseren.

Westtoer. Vraag tot filmen aan het kunstwerk van Maël Dufour bij de Maerebrug (BEAUFORT24) op zondag 31 maart 2024. Besluit van de burgemeester van 29 maart 2024. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 29 maart 2024 inzake de toelating tot het maken van filmopnames aan Westtoer op zondag 31 maart 2024 tussen 09.00u en 18.00u aan het kunstwerk van Maël Dufour bij de Maerebrug in Adinkerke en op het grondgebied van De Panne, wordt bekrachtigd.

TravelTower Photography in opdracht van Furnibo. Vraag tot het gebruik van reeds gemaakte dronebeelden van het Westerpunt in aanbouw.

Er wordt toelating gegeven aan TravelTower Photography tot het gebruik van de beelden met drone van het Westpunt in aanbouw, die gemaakt werden in opdracht van Furnibo .

Comité Veldkermesse. Vraag tot organisatie van wielerwedstrijden tijdens Veldkermesse 2024.

De aanvraag voor de organisatie van twee wielerwedstrijden tijdens Veldkermesse op 20 mei 2024 wordt goedgekeurd.

Hotel aan Zee. Vraag tot organisatie van een modeshow met ribbetjesavond op 5 april 2024 bij de handelszaak.

Er wordt toelating gegeven aan Hotel aan Zee om een modeshow met aansluitend een ribbetjesavond te organiseren op 5 april 2024 van 08.00u tot 20.00u aan Hotel Aan Zee, Markt 6.

Vraag tot het organiseren van terrasconcerten tijdens de zomer op 5 juli, 12 juli, 26 juli, 2 augustus, 16 augustus, 22 augustus 2024 (Albert I), 19 juli en 9 augustus 2024 (Colosseo), 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 12 augustus 2024 (La Barraca) als bijzondere muziekactiviteit.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van de horecazaak om terrasconcerten te organiseren tijdens de zomer op 5 juli, 12 juli, 26 juli, 2 augustus, 16 augustus, 22 augustus 2024 (Albert I), 19 juli en 9 augustus 2024 (Colosseo), 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 12 augustus 2024 (La Barraca) als bijzondere muziekactiviteit.

Visit De Panne. Vraagt tot organisatie van een muzikale zomeravond 'Franse Chansons' op de Markt in De Panne op 31 juli 2024.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne om een muzikale zomeravond 'Franse Chansons' te organiseren op de Markt in De Panne op 31 juli 2024.

Aanvraag om het hoekgebouw gelegen in de Kasteelstraat 35 te voorzien van tegeltuintjes.

Toelating te geven aan mevrouw XXX om het hoekgebouw Kasteelstraat 35 te voorzien van drie tegeltuintjes.

Raamcontract voor maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen ten behoeve van de gemeente De Panne. Gunning.

De opdracht voor het maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen ten behoeve van de gemeente De Panne wordt als volgt gegund aan de firma Segro bv te 8630 Veurne voor de periode 2024-2025: 
perceel 1: voor de prijs van 44.722,30 euro + 9.391,68 (21%btw) = 54.113,98 euro (btw inclusief).
perceel 2: voor de prijs van 2.288 euro + 480,48 (21%btw) = 2.768,48 euro (btw inclusief).
perceel 3: voor de prijs van 228,80 euro + 48,05 (21% btw) = 276,85 euro (btw inclusief).
perceel 4: voor de prijs van 85.326,84 euro + 17.918,64 (21% btw) = 103.245,48 euro (btw inclusief).

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van de woning tegen inbraak. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak wordt toegekend.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie(s).

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van een fiets tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. 

Gemeentelijke mantelzorgtoelage voor 2023. Betaalbaarstelling.

Aansluitend op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2024 inzake de toekenning van de mantelzorgpremie wordt nog een de mantelzorgtoelage toegekend aan twee mantelzorgers en dit voor de zorgperiode 1 januari 2023 - 31 december 2023.

Notulen van de algemeen directeur van 22 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 22 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 2 april 2024

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 25 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 25 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag van de Crunch om een terras met bloembakken te plaatsen op de groene zone tussen voetpad en parkeerplaats ter hoogte van Sint-Elisabethlaan 3 voor de periode van 30 maart 2024 tot en met 31 oktober 2024.

Er wordt toelating verleend aan broodjeszaak Crunch om van 30 maart 2024 tot en met 31 oktober 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op de groene zone tussen voetpad en parkeerplaats ter hoogte van Sint-Elisabethlaan 3.

Inname openbaar domein.
Vraag om het zomerterras met bloembakken uit te breiden op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 57. Periode: 1 mei 2024 tot en met 30 september 2024.

Er wordt toelating verleend om het terras uit te breiden van 1 naar 2 parkeerplaatsen voor de handelszaak frituur Cono, gelegen Zeelaan 57 en het naastgelegen gebouw Zeelaan 59 in de periode van 1 mei 2024 tot en met 30 september 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Pitta Bodrum om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 68 voor de periode van 29 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Pitta Bodrum om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op de parkeerplaats voor Zeelaan 68 van 29 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag van de uitbater van café des Bains om een extra terras te plaatsen op het voetpad kant rijweg ter hoogte van Zeelaan 71 voor de periode van 22 maart 2024 tot en met 4 april 2025.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van café des Bains om van 16 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een extra terras te plaatsen op het voetpad kant rijweg ter hoogte van Zeelaan 71.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Via del Mar om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 84 voor de periode van 29 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Via del Mar om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op de parkeerplaats voor Zeelaan 68 van 29 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Le Diamant Ribs om een winterterras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 105 voor de periode van 10 maart 2024 tot en met 31 december 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Le Diamant om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op twee parkeerplaatsen voor Zeelaan 103-105 van 15 maart 2023 tot en met 15 november 2023. 

Inname openbaar domein. 
Vraag van Le Diamant om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 107 voor de periode van 29 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Le Diamant om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op de parkeerplaats voor Zeelaan 105-107 van 22 maart 2023 tot en met 15 november 2023.

Vrijgave waarborg correcte uitvoering - PL Construct.
Ligging: Lindenlaan 12.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de H. Vanelverdinghestraat 1 en Verenigingstraat 32 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket : OMV_2024003707.
Gemeentelijk dossiernummer : 2024/11.

De aanvraag voor het plaatsen van een omheining en poort(en) bij de M. Calmeynlaan 20 wordt voorwaardelijk vergund.

Aanvraag: 2024/28.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.
Het openbaar onderzoek voor het ophogen van een landbouwterrein gelegen langs de Noordhoekstraat wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024034970.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/43.

De aanvraag voor het opsplitsen van het gelijksvloer en eerste verdieping van Zeelaan 152/154 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024036946.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/48.

De aanvraag voor de functiewijziging van woonst naar opslagruimte van de Moeresteenweg 92 wordt geweigerd.

Adviesvraag - Ontwerpbesluit VLAREM wijziging - adviesvraag plan-m.e.r.-screening - INS/VLRM/2023/5.

Er werd geen advies verleend in het Ontwerpbesluit VLAREM wijziging -  plan-m.e.r.-screening - INS/VLRM/2023/5.

Aanvraag: 2023/256.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor de hervergunning van de huidige grondwaterwinning De Westhoek, Calmeynbos, percelen De Panne afd. 2 - sectie D - nrs. 0251 N, 0251 K, 0254, 0251 T en 0251 L  wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat er geen bezwaren werden ingediend.

Aanvraag: 2023/256.
Omgevingsnummer: OMV_2023118699.
Advies college van burgemeester en schepenen hervergunning huidige grondwaterwinning.

De aanvraag voor het hervergunnen van de huidige grondwaterwinning De Westhoek wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
 

Het vast bureau in zitting van 2 april 2024
 

* Notulen vorig vast bureau van 25 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 25 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 251-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 251-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling 74-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 74-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 21 t.e.m. 27 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 21 t.e.m. 27 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Algemene Sociale dienst. Beroep tegen een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 7 februari 2024. Aanstelling advocaat.

Meester Philippe Versyp wordt aangesteld als raadsman van het OCMW De Panne om de belangen van het OCMW te verdedigen in de zaak XXX versus OCMW De Panne.