BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 04 09 2023

Betaalbaarstelling 156-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 156-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen gemeente van 25 t.e.m. 30 augustus 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 25 t.e.m. 30 augustus 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

N35 - Veurne De Panne. Verrekening 4. Wijziging drukriolering Oosthoek -Noordhoek. Goedkeuring.

Het voorstel tot verrekening 4 inzake het wijzigen van de drukriolering, zoals opgemaakt door de firma Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Nieuwpoort voor de prijs van 540.641,75 euro (btw inclusief), waarvan het volledige bedrag onder Aquaduin valt, wordt goegekeurd.

Opdracht tot levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud-/beheerssoftwarepakket en toegangsbadges ten behoeve van team Omgeving van de gemeente De Panne. Meerwerken. Gunning.

Goedkeuring te verlenen aan de meerkosten inzake de opdracht tot levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheerssoftwarepakket en toegangsbadges ten behoeve van team Omgeving, zoals opgemaakt door de firma Total Waste Systems voor een bedrag van 66.279,25 euro (BTW incl.),

Opdracht tot het leveren en plaatsen van kerstverlichting voor 2 jaar (2023-2024 en 2024-2025). Gunning.

De opdracht tot het leveren en plaatsen van kerstverlichting voor 2 winterperiodes (2023-2024 en 2024-2025) wordt gegund aan de firma Light & More Bvba, mits de prijs van 324.280 euro (btw exclusief) of 392.378,80 euro (btw inclusief).

Raamovereenkomst. "Leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten". Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Er zal een opdracht, via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, worden gegund voor het leveren van professionele kledij voor het personeel van team Technische Diensten - periode september 2023 - augustus 2027. Het bestek “Raamovereenkomst. Leveren professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten”, wordt vastgesteld. De raming bedraagt 144.595 euro (incl. 21% btw).

Raamovereenkomst. "Leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten." Vaststelling leveranciers en opstart procedure.

De opdracht voor de raamovereenkomst "leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten" wordt opgestart. De lijst van de leveranciers wordt vastgesteld.

Felicitaties. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van felicitaties gericht aan het lokaal bestuur en zijn medewerkers.

Fitcontrol. Aanvraag Bootcamp op het strand.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Fitcontrol om van 5 september t.e.m. 12 december 2023, telkens op dinsdag van 6.00u tot 7.30u, een bootcamp op het strand te organiseren.

UiTPAS. Omruilvoordelen gemeente De Panne - UiTPAS. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het voorstel tot de omruilvoordelen van gemeente De Panne - UiTPAS.

UiTPAS. Aanstelling politiek en ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep UiTPAS.

Er wordt een politiek en ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep UiTPAS aangesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 25 augustus 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 25 augustus 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 25 en 29 augustus 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 25 en 29 augustus 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 25 augustus 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 25 augustus 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanstelling raadsman. Beroep GAS4 boete bij politierechtbank.

Meester Philippe Versyp wordt aangesteld als raadsman om de belangen van de gemeente te behartigen in het hoger beroep inzake het GAS4 dossier van x bij de politierechtbank van Veurne.