BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 22 april 2024.

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

  Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 april 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 15 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 15 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Bestelaanvragen gemeente van HR (jaarbonnen RC), goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van HR (jaarbonnen RC) wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 256-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 256-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 257-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 257-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 84-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 84-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 84-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr.84-2024 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 22 april 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur overheidsopdrachten aan de algemeen directeur. Opheffing.

Het besluit waarbij bepaalde bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur overheidsopdrachten worden gedelegeerd aan de algemeen directeur, wordt opgeheven.

Delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur overheidsopdrachten aan de algemeen directeur. Vaststelling.

Bepaalde bevoegdheden m.b.t. het dagelijks bestuur overheidsopdrachten worden gedelegeerd aan de algemeen directeur.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

WVI. Kostendelende Vereniging. Projectondersteuning infrastructuur en samenwerkingsovereenkomst ‘KDV projectondersteuning infrastructuur WVI’. Geen deelname.

Er wordt niet ingestapt in de Kostendelende Vereniging Projectondersteuning Infrastructuur (KDV INFRA) van de WVI.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting Esplanade. Goedkeuring.

De opdracht tot het slopen van alle bestaande palen, armaturen en grondspots en het plaatsen van nieuwe palen, armaturen en grondspots volgens het ontwerp van Spectrum wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’.

Opmaak beheersplan - Duinen in de Westhoekverkaveling in eigendom van De Panne. Tijdelijke stopzetting.

Er wordt beslist om de opmaak van het natuurbeheersplan - Duinen in de Westhoekverkaveling in eigendom van De Panne tijdelijk stop te zetten.

Polarisatie inzake het natuurbeleid en duurzame landbouw door Natuurpunt 'Natuur als oplossing en niet als probleem' Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boodschap van Natuurpunt inzake 'Natuur als oplossing en niet als probleem'.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. de Poteaufeesten op donderdag 15 augustus 2024. Vaststelling.

Op donderdag 15 augustus 2024 worden de Poteaufeesten georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

WestCoastEvents. Beslissing burgemeester van 19 april 2024 inzake de toelating tot organisatie van het EK Meeuwenschreeuwen 2024 op zondag 21 april 2024 in de handelszaak gelegen het Stationsplein 3 in De Panne. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 19 april 2024 inzake de toelating aan WestCoastEvents om het EK Meeuwenschreeuwen 2024 te organiseren op zondag 21 april 2024 in en rond de handelszaak, gelegen Stationsplein 3 te De Panne, wordt bekrachtigd.

Focus-WTV in samenwerking met Lokaal Bestuur De Panne. Vraag tot filmen met drone op het openbaar domein tussen 24 april en 31 mei 2024, van 7.00u tot 19.00u.

Er wordt toelating verleend aan Focus-WTV voor het maken van filmopnames met drone i.k.v. het programma USP (Unieke StadsProjecten) in samenwerking met Lokaal Bestuur De Panne tussen 24 april en 31 mei 2024, van 7.00u en 19.00u.

ZVC De Panne. Vraag tot uitzenden van EK voetbaluitzendingen in De Boare van 14 juni 2024 tot en met zondag 14 juli 2024.

ZVC De Panne krijgt toelating tot het uitzenden van de EK voetbaluitzendingen in De Boare van 14 juni 2024 tot en met zondag 14 juli 2024.

Vraag tot filmen i.k.v. kortfilm Whispers Of The Waves op het grondgebied van De Panne van 10 t.e.m. 18 juli 2024, in samenwerking met productiebedrijf BC-Movies.

Er wordt toelating gegeven aan XXX om filmopnames te maken voor de kortfilm Whispers Of The Waves van 10 t.e.m. 18 juli 2024 op het grondgebied De Panne en op het strand van De Panne (tussen Drie Wijsneuzen en de grens met Sint-Idesbald), in samenwerking met productiebedrijf BC-Movies.

Z.C. De Krab. Vraag tot toelating overnachten en het houden van een kampvuur op het terrein naar aanleiding van een zomerkamp.

De zeilwagenclub De Krab krijgt de toelating om naar aanleiding van hun zomerkamp in de periode van 29 juli tot en met 4 augustus 2024 te overnachten op hun terrein. Er wordt geen toelating verleend tot het houden van een kampvuur.

Westcoast Detecting. Vraag tot organisatie Strandzoekdag op zondag 15 september 2024 op het strand in De Panne.

Er wordt toelating gegeven aan Westcoast Detecting om de Strandzoekdag met metaaldetectoren te organiseren op zondag 15 september 2024 (8.30u-17.00u) op het strand in De Panne.

Koninklijke Yachting Club De Panne. Aanvraag garnaalwedstrijd.

Er wordt toelating verleend aan Koninklijke Yachting Club De Panne tot het organiseren van garnaalwedstrijd op zaterdag 7 september 2024.

Financieel dossier strategisch veiligheids- en preventieplan 2023. Goedkeuring.

Het financieel dossier van het strategisch veiligheids- en preventieplan van 2023 wordt goedgekeurd. De schuldvordering in het kader van het financieel dossier van 2023 van het strategisch veiligheids- en preventieplan wordt vastgesteld voor een bedrag van 221.242,74 euro. 

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van een fiets tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van de woning tegen inbraak. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak wordt toegekend.

Aanvraag voor het niet plaatsen van strandcabine seizoen 2024 met geldige reden.

Er wordt geen uitzondering verleend aan de heer XXX voor het niet plaatsen van de strandcabine.

Stickeractie Rode Kruis. Vraag inname openbaar domein om stickerverkoop te houden.

Er wordt goedkeuring verleend aan het Rode Kruis De Panne-Adinkerke om op de zaterdagmarkt van 20 en 27 april 2024 alsook op de Zeedijk t.h.v. het basketbalplein op zondag 21 en 28 april 2024 een infostand te plaatsen voor de verkoop van stickers.

Brandweerzone Westkust. Pensioenstelling beroepskorporaal brandweerpost De Panne. Kennisname.

Er wordt kennisgenomen dat de heer XXX, beroepskorporaal van de brandweerpost De Panne, op pensioen gaat met ingang van 1 mei 2024.

Vonnis politierechtbank GAS4 boete. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het gunstige vonnis van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Veurne van 4 april 2024 betreffende de GAS boete van x. Het beroep van x is onontvankelijk. x wordt veroordeeld tot de kosten van het geding.

Memorie van antwoord met betrekking tot de procedure tot nietigverklaring bij de RVST tegen een gemeentelijk belastingsreglement. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de memorie van antwoord voor de gemeente inzake de procedure tot nietigverklaring bij de RVST met betrekking tot een gemeentelijk belastingreglement.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 12 april 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 12 april 2024 inzake het gemeentepersoneel. 

Notulen van de algemeen directeur van 12 april 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 12 april 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Besluiten van de teamleads van 12 april 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 12 april 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluit van de burgemeester van19 april 2024 houdende vaststellen tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wijziging locatie van het event Focus WTV. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 19 april 2024 betreffende de vaststelling van het tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wijziging locatie van het event Focus WTV, wordt bekrachtigd.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 22 april 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 15 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 15 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een terras met gemeentelijke windschermen ter hoogte van Markt 18.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een terras met gemeentelijke windschermen ter hoogte van Markt 18.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een reclameruiter ter hoogte van Markt 18.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een reclameruiter ter hoogte van Markt 18.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een strandterras met windschermen te plaatsen ter hoogte van Zeedijk 31 vanaf 12 april 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Mimi's om vanaf 12 april 2024 tot en met 15 november 2024 een strandterras met windschermen te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 31.

Vraag tot het plaatsen van een dubbelzijdige zonneluifel op het strandterras van Zeedijk 2-6.

Er wordt geen toelating verleend tot het plaatsen van dubbelzijdige zonneluifels op het strandterras van de handelszaak, gelegen Zeedijk 2-6.

Aanvraag kapvergunning Kruisstraat 13.

Er wordt toelating verleend om bomen te kappen in de Kruisstraat 13.

Melding werkzaamheden Duinkerkelaan 55.

Er wordt toelating verleend om renovatiewerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald in de Duinkerkelaan 55.

Voorkooprecht.

Op de verkoop van een onroerend goed gelegen in de Meester Vlaemyncklaan 2 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024036880.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/46.

De aanvraag voor de functiewijziging van wonen naar vakantieverblijf van het appartement 0404 gelegen Zeedijk 25 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024036823.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/53.
De aanvraag voor de functiewijziging van wonen naar vakantieverblijf van het appartement 0202 gelegen Zeedijk 3 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024052024.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/73.

De aanvraag voor het plaatsen van een strandterras op betonplaten omboord met windschermen bij de Zeedijk 31 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024053389.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/75.

De aanvraag voor het aanbrengen van luifelreclame en bestickering op het raam van de Zeelaan 200 wordt vergund. 

 

Het vast bureau in zitting van 22 april 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 15 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 15 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 83-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 83-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW 11 t.e.m. 17 april 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 11 t.e.m. 17 april 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur overheidsopdrachten aan de algemeen directeur. Opheffing.

Het besluit waarbij bepaalde bevoegdheden m.b.t. het dagelijks bestuur overheidsopdrachten worden gedelegeerd aan de algemeen directeur, wordt opgeheven.

* Delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur overheidsopdrachten aan de algemeen directeur. Vaststelling.

Bepaalde bevoegdheden m.b.t. het dagelijks bestuur overheidsopdrachten worden gedelegeerd aan de algemeen directeur.