BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 29 april 2024.

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

  Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 22 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 88-2024 goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 88-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 89-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 89-2024 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 258-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 258-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 29 april 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Verslag van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) van 8 februari 2024. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) van 8 februari 2024.

Het regionaal landschap. Vraag tot samenwerking aan een 'Strategisch Project voor de Westkustduinen'.

Er wordt ingegaan op de vraag van het regionaal landschap Westhoek voor samenwerking aan een Strategisch Project voor de Westkustduinen.

VVSG. Vraag om in te stappen in het centraal parkeerrechtenregister voor mindervaliden.

Het lokaal bestuur De Panne wenst mee in te stappen in het project digitaal parkeerrecht rechthebbenden parkeerkaart personen met een handicap.

Team De Panne. Aanvraag tot organisatie van een Manillenavond t.v.v. Levensloop op 30 mei 2024 in de feestzaal.

Team De Panne krijgt toelating tot de organisatie van een Manillenavond t.v.v. Levensloop op donderdag 30 mei 2024 in de feestzaal in het gemeentehuis te 8660 De Panne.

Wielerwedstrijd "Sporkin Triathlon". Passage op 2 juni 2024. Kennisname.

Er wordt kennis genomen dat de Sporkin Triathlon op 2 juni 2024 op grondgebied De Panne passeert.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de Sporkin kwart-triathlon op zondag 2 juni 2024. Vaststelling.

Op zondag 2 juni 2024 wordt de Sporkin kwart-triathlon georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Levensloop Westkust. Vraag tot het organiseren van Levensloop Westkust op zaterdag 
15 en zondag 16 juni 2024 als bijzondere muziekactiviteit.

Er wordt toelating verleend aan Levensloop Westkust om Levensloop Westkust te organiseren op zaterdag en zondag 15 en 16 juni 2024 te organiseren als bijzondere muziekactiviteit. 

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de Levensloop op 15 juni 2024. Vaststelling.

Op 15 juni 2024 wordt de Levensloop georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

VCK, UNIZO De Panne-Adinkerke en HORECA De Panne. Vraag tot organisatie Shopping Days op 29 en 30 juni 2024.

Er wordt toelating verleend aan UNIZO De Panne-Adinkerke, VCK en HORECA De Panne tot het inrichten van de Shopping Days op 29 en 30 juni 2024 en hiervoor de ondersteuning te krijgen van het team Toerisme & Lokale Economie.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de Muzikale zomeravond - Franse Chansons op 31 juli 2024. Vaststelling.

Op 31 juli 2024 wordt de Muzikale zomeravond - Franse Chansons georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne, n.a.v. de Belgian Coast Walk op 11 mei 2024. Vaststelling.

Op 11 mei 2024 wordt de Belgian Coast Walk georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Parkeerbedrijf Streeteo. Vraag aanpassing openingsuren shop.

Het voorstel inzake de openingsuren voor de shop van het parkeerbedrijf Streeteo wordt negatief geadviseerd.

Uitbetaling premie plaatsing hemelwaterput Kerkstraat 50.

De premie-aanvraag voor de plaatsing van een hemelwaterput wordt goedgekeurd.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Het project Taalkracht wordt verlengd met 1 schooljaar.

De samenwerking Taalkracht tussen Arktos vzw en lokale besturen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne wordt verdergezet in het schooljaar 2024 - 2025. Via leuke taalstimulerende activiteiten krijgen laagtaalvaardige en anderstalige kinderen meer kansen om op de lagere school deel te nemen en te integreren.

Overdracht sociaal woonpatrimonium. Kennisname antwoord woonmaatschappij IJzer en Zee.

Er wordt kennis genomen van het antwoord van de raad van bestuur van Woonmaatschappij IJzer en Zee van 17 april 2024 aan de gemeente in verband met de overdracht van het sociaal woonpatrimonium.

Wedstrijdreglement zomerzoektocht schatten van vlieg. Vaststelling.

Het wedstrijdreglement voor de zomerzoektocht schatten van vlieg wordt vastgesteld.

Scholengemeenschap Strand&Polder. Verslag beheerscomité van 22 maart 2024. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van het beheerscomité van 22 maart 2024.

Notulen van de algemeen directeur van 19 april 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 19 april 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Besluiten van de teamleads van 19 april 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 19 april 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen eerste- en tweedejaars op zaterdag 4 mei 2024. Intrekking.

Omwille van de wijziging van het parcours, wordt het eerder goedgekeurd verkeersreglement n.a.v. PK Nieuwelingen ingetrokken.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen eerste- en tweedejaars op zaterdag 4 mei 2024. Vaststelling.

Op zaterdag 4 mei 2024 wordt het Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en op het goede verloop van het normale verkeer.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 29 april 2024. 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 22 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een reclameruiter aan de handelszaak, gelegen Zeelaan 140.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een reclameruiter aan de handelszaak, gelegen Zeelaan 140.

Aanvraag kapvergunning Fazantenlaan 16.

Er wordt toelating verleend om bomen te kappen in de Fazantenlaan 16.

Aanvraag kapvergunning Nieuwpoortlaan 124.

Er wordt toelating verleend om bomen te kappen in de Nieuwpoortlaan 124.

Realiseren dakterras op verdieping. Princiepsaanvraag.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Kasteelstraat 77 en Duinhoekstraat 26 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Aanvraag: 2024/14
Omgevingsnummer: OMV_2023152882.
Stilzwijgende weigering.
De aanvraag voor het uitbreiden van het terras, herinrichten van de tuin en herbouwen van de garage bij de Tuinwijkstraat 39 wordt stilzwijgend geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024008022.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/15.

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak van de bestaande bebouwing gelegen Duinkerkelaan 53 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024033761.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/40.
De aanvraag voor het wijzigen van functie wonen naar handel/restaurant van de Westhoeklaan 31 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket : OMV_2024034549
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/61
Inrichtingsnummer: 20200622-0075
Er werd akte genomen van de overdracht van de ingedeelde inrichting op het terrein met adres Burgweg 4, 8660 Adinkerke.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024045259.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/67.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Het vast bureau in zitting van 29 april 2024.

 * Notulen vorig vast bureau van 22 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 87-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 87-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 18 t.e.m. 24 april 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 18 t.e.m. 24 april 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Overdracht sociaal woonpatrimonium. Antwoord Woonmaatschappij IJzer en Zee. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het antwoord van de raad van bestuur van Woonmaatschappij IJzer en Zee van 17 april 2024 aan het OCMW in verband met de overdracht van het sociaal woonpatrimonium.

* VZW Schuldbemiddeling. Kennisname van het verslag van de algemene vergadering van 7 november 2023.

Het bestuur neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 7 november 2023 van de VZW Schuldbemiddeling.