BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 6 mei 2024.

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 mei 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 29 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 29 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 259-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 259-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 99-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 99-2024,  goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 100-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 100-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 25 t.e.m. 30 april 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het gemeentebestuur van 25 t.e.m. 30 april 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Vaststelling overdracht kredieten 2023.

De kredieten van investeringen en financiering die in het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar.

PV Schadebegroting Albert Dumontlaan 18. Kennisname.

Na afhandeling van de expertise met betrekking tot de Albert Dumontlaan 18 (schade poort + oprit in het kader van werken in de Dumontwijk) dient de gemeente nog een franchise van 2.500 euro te betalen voor de afhandeling van dit schadegeval.

Aanleg fietsverbinding bestaande spoorwegbedding. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Aanleg fietsverbinding bestaande spoorwegbedding. Vaststelling leveranciers en opstart procedure.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Team Toerisme. Plaatsing palen nieuwe signalisatie. Goedkeuring locaties.

Team Toerisme krijgt toelating tot het plaatsen van nieuwe signalisatie op de diverse locaties op het grondgebied van De Panne.

Vrije Basisschool Immaculata. Vraag tot organisatie van een estafetteloop op 15 mei 2024.

Er wordt toestemming gegeven aan de Vrije Basisschool Immaculata om op 15 mei 2024 een Estafetteloop te organiseren in het Calmeynbos voor de kinderen uit de lagere scholen van De Panne en omstreken. 

Koninklijke Automobielclub Leopard vzw. Vraag tot organisatie van het event Oldtimer Wijding op 19 mei 2024 op de Leopold I-Esplanade te 8660 De Panne.

Er wordt toelating verleend aan de Koninklijke Automobielclub Leopard vzw tot organisatie van de Oldtimer Wijding op zondag 19 mei 2024 vanaf 11.00u op de Leopold I-Esplanade te De Panne.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne, n.a.v. wielerwedstrijden Veldkermesse op 20 mei 2024. Vaststelling.

Op 20 mei 2024 wordt de wielerwedstrijd n.a.v. de Veldkermesse georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van een fiets tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 26 en 30 april 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 26 en 30 april 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Notulen van de algemeen directeur van 26 april 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 26 april 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Besluiten van de teamleads van 26 april 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 26 april 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Lokale raad voor Economie. Brief inzake werken in Zeelaan. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het schrijven van de voorzitter van de lokale raad voor Economie inzake de werken in de Zeelaan alsook van het antwoord van de schepen van Openbare Werken.
 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 6 mei 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 29 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 29 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een nadar met promodoek op meerdere locaties voor het organiseren van een tuinwedstrijd.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne om in de periode van 1 mei 2024 tot en met 17 juni 2024 een nadar met promodoek te plaatsen op meerdere locaties langs gemeentewegen voor het organiseren van een tuinwedstrijd. Dit voor de periode van 1 mei tot en met 17 juni 2024.

Aanvraag kapvergunning Koekuitstraat 32.

Er wordt toelating verleend om een verwilderde haag te kappen in de Koekuitstraat 32.

Realiseren dakterras op verdieping. Princiepsaanvraag.

Er is principieel geen bezwaar tegen het inrichten van het dakterras.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024001052
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/24.

De aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van de woning gelegen Duinrooslaan 7 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024024755.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/35.

De aanvraag voor het vervangen van de ramen van het appartement op de eerste verdieping van de Bonzellaan 8 wordt geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024025814.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/37.

De aanvraag voor het inrichten van een vakantie-appartement op het gelijkvloers en wijzigen van het gevelmateriaal van de technische verdieping van de Zeedijk 136 wordt voorwaardelijk vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024033313.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/56.

De aanvraag voor het rooien van 3 bomen bij de Konijnenweg 23 en Bortierlaan 12 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024045259.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/67.

De aanvraag voor het verharden van de tuin bij de Meeuwenlaan 55 G004 wordt voorwaardelijk vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024057674 
Inrichtingsnummer: 20240419-0021
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/89

Er wordt akte genomen van de melding met betrekking tot de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling in het kader van rioleringswerken in de Barkenlaan.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023170032
Inrichtingsnummer: 20231220-0023
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/90

Er wordt akte genomen van de melding over een beperkte aanpassing aan de exploitatie en het plaatsen van een propaangasinstallatie, ingediend door Buurtwinkels Okay, Kerkstraat 28 te De Panne.

Dossiernummer Omgevingsloket : OMV_2024044624
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/94

De aanvraag voor het heraanleggen van de tuin, uitbreiden terras, bouwen garage en berging bij de Tuinwijkstraat 39 wordt vergund.

 

Het vast bureau in zitting van 6 mei 2024.
 

* Notulen vorig vast bureau van 29 april 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 29 april 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.