BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 11 03 2024.

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

  Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 maart 2024.
 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 4 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 245-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 245-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 246-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 246-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 58-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 58-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 59-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 59-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 29 februari t.e.m. 6 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 29 februari t.e.m. 
6 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 11 maart 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Lokaal Partnerschap Westhoek. Partnerovereenkomst. Goedkeuring.

Er wordt akkoord gegaan met de inhoud van de partnerschapsovereenkomst.
Er wordt mandaat gegeven aan DVV Westhoek om de partnerschapsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente. Er wordt opdracht gegeven aan DVV Westhoek om alle wijzigingen aan de partnerschapsovereenkomst voor te leggen aan de 15 betrokken lokale besturen voorafgaand aan de formele wijzigingen.
Er wordt goedkeuring verleend, op basis van het principieel akkoord van de gemeenteraad op 11 september 2023, voor een jaarlijkse cofinanciering voor het werkingsjaar 2024 en 2025 van 6.319.81 euro.

Aanstelling ontwerper gemeentehuis. Stopzetting procedure.

De overheidsopdracht "aanstelling ontwerper gemeentehuis" wordt stopgezet. 

Subsidieaanvraag  aanplanting van haag in de Kerkstraat, De Panne.

Er wordt een subsidieaanvraag ingediend voor houtkantenplan van de Vlaamse Landmaatschappij voor het project "Haag Kerkstraat". Er kan een subsidie verkregen worden van maximaal 7.248.90 euro.

Proper Strand Lopers. Jaarverslag 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het jaarverslag 2023 van de Proper Strand Lopers.

Reglement laureatenviering sportraad. Aanpassingen. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de aanpassingen aan het reglement van de laureatenviering van de sportraad.

Openingsuren jeugdhuis en werking repetitieruimte - paasvakantie 2024. Kennisname.

Tijdens de paasvakantie zal het jeugdhuis open zijn op 3, 5 en 10 april 2024. Door grondwaterproblemen in de kelder van De Boare wordt het materiaal van de repetitieruimte verhuisd naar het jeugdhuis zolang het waterprobleem zich voordoet. Geplande repetities kunnen zo doorgaan. Nieuwe aanvragen worden bekeken naar beschikbaarheid van het jeugdhuis.

Team Groeien en team Kinderopvang. Principeverklaring inzake buitenspeeldag 2024. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan team Groeien en team Kinderopvang om de buitenspeeldag te organiseren op woensdag 17 april 2023. De principeverklaring wordt ondertekend.

Organisatie van 'Feest van het Kind' op woensdag 22 mei 2024. Goedkeuring.

Het voorstel van team Groeien om een animatienamiddag in kader van Feest van het Kind te organiseren op woensdag 22 mei 2024 (13.30u-17.30u) in en aan het fysiek Huis van het Kind wordt goedgekeurd.

BS De Tuimelaar. Vraag tot gebruik van het lokaal Senioren voor hun schoolfeest in de Boare op 9 maart 2024. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 8 maart 2024 inzake de toelating tot het gebruik van het lokaal Senioren voor hun schoolfeest in de Boare op 9 maart 2024, wordt bekrachtigd.

Brandweer De Panne. Vraag tot organisatie van een congres voor de Brandweer West-Vlaanderen op zaterdag 16 maart 2024 in De Boare.

Er wordt toelating gegeven aan de Brandweer De Panne om een congres voor de Brandweer West-Vlaanderen te organiseren op zaterdag 16 maart 2024 in De Boare en hierbij een deel van het Koningsplein vrij te houden als parking voor de genodigden van 08.00u tot 15.00u.

WestCoastEvents. Vraag tot organisatie van Opendeurweekend The Shoot-Inn Hotel op 23 en 24 maart 2024.

Er wordt toelating gegeven aan WestCoastEvents om een opendeurweekend The Shoot-Inn Hotel te organiseren op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2024 in de Nieuwpoortlaan 46 als bijzondere muziekactiviteit.

Vereniging Commerçanten Kasteelstraat. Vraag tot organisatie van de 'Visschersfeesten Kasteelstraat' op zondag 16 juni 2024.

Er wordt toelating verleend aan de Vereniging Commerçanten Kasteelstraat tot de organisatie van de 'Visschersfeesten Kasteelstraat' op zondag 16 juni 2024.

Vaststellen tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Visschersfeesten Kasteelstraat op zondag 16 juni 2024 .

Naar aanleiding van de Visschersfeesten Kasteelstraat op 16 juni 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Waves. Vraag tot organisatie van het Waves Festival aan de vijvers Markey op zondag 14 juli 2024 als bijzondere muziekactiviteit.

Er wordt toelating verleend aan Waves tot organisatie van het Waves Festival op zaterdag 14 juli 2024 aan de vijvers Markey als bijzondere muziekactiviteit.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het Waves Festival op zondag 14 juli 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van het Waves Festival op zondag 14 juli 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Koninklijke feestcomiteit Panne-Centrum. Aanvraag organisatie rommelmarkt op 15 augustus 2024. Toekenning monopolie van alle soorten leuren.

Er wordt toelating verleend aan de koninklijke feestcomiteit Panne-Centrum om op 15 augustus 2024 een rommelmarkt te organiseren in de Zeelaan, Poststraat, Kasteelstraat, Brouwersstraat, Ambachtstraat en Veurnestraat.

Seanergy. Vraag tot filmen met wagen op het strand van De Panne op maandag 11 maart 2024. Besluit van de burgemeester van 8 maart 2024. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 8 maart 2024 inzake de toelating tot het maken van filmopnames door Seanergy op maandag 11 maart 2024 tussen 09.00u en 17.00u op het strand van De Panne ter hoogte van De Rampe, wordt bekrachtigd.

Multiple Sclerose Liga Vlaanderen. Vraag tot sponsoring.

De sponsoring ter waarde van 125 euro wordt overgemaakt aan de Multiple Sclerose Liga Vlaanderen, Comité Westhoek, Oudekapellesteenweg 22 te 8690 Alveringem en dit ter financiële steun aan de patiënten uit de streek.

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2023. Voortgangsrapport 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het voortgangsrapport van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2023.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van een fiets tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 1 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 1 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 1 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 1 maart 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Overdracht sociaal woonpatrimonium. Goedkeuring schrijven woonmaatschappij.

Het schrijven aan woonmaatschappij Ijzer & Zee in verband met de overdracht van het sociaal patrimonium wordt goedgekeurd.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 11 maart 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 4 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 4 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een extra terras ter hoogte van Duinkerkelaan 1 vanaf 20 maart 2024 tot en met 30 september 2024.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een extra terras ter hoogte van Duinkerkelaan 1 vanaf 20 maart 2024 tot en met 30 september 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een terras met rechtstaande paletten te plaatsen op 6 parkeerplaatsen ter hoogte van de parking Oosthoek/Koksijdeweg voor de periode van 18 maart tot en met 7 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Frituur De Oosthoek om van 18 maart tot en met 7 november 2024 een terras met rechtstaande paletten te plaatsen op 6 parkeerplaatsen op de parking Oosthoek/Koksijdeweg.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een terras met bloembakken te plaatsen op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 13 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 13.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een terras met bloembakken te plaatsen op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 14 voor de periode van 28 februari 2024 tot en met 27 februari 2025.

Er wordt toelating verleend om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Markt 14.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 19 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 18 december 2025.

Er wordt toelating verleend om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 19.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 20 & 21 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 december 2025.

Er wordt toelating verleend om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 20 & 21.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Mijnstraat 1 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 maart 2025.

Er wordt toelating verleend om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een winterterras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Mijnstraat 1. 

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een extra terras tegen de straatkant ter hoogte van Noordhoekstraat/Stationsstraat 1 voor de periode van 21 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend om een extra terras te plaatsen tegen de straatkant ter hoogte van Noordhoekstraat/Stationsstraat 1 voor de periode van 21 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Ibis Hotel om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 2 voor de periode van 1 april 2024 tot en met 30 september 2024.

Er wordt toelating verleend aan Ibis Hotel om van 1 april 2024 tot en met 30 september 2024 een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 2.

Inname openbaar domein.
Vraag om een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 57 van 15 maart 2024 tot en met 15 maart 2025.

Er wordt toelating verleend om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 57.

Inname openbaar domein. 
Vraag van La Grand Place om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op het voetpad tegen de rijweg ter hoogte van Zeelaan 69 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan La Grand Place om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een zomerterras met bloembakken te plaatsen op het voetpad tegen de rijweg ter hoogte van Zeelaan 69.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 1,5 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 76 van 26 maart 2024 tot en met 16 januari 2025.

Er wordt toelating verleend om van 22 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 1,5 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 76.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Lolo om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 83 en 85 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan Lolo om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Zeelaan 83 en 85.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Marieke om een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats en het voetpad ter hoogte van Zeelaan 99 en 101 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan Marieke om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een zomerterras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats en het voetpad ter hoogte van Zeelaan 99 en 101.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - A Dumontlaan 18+20.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Voorkooprecht.

Op verkoop van onroerend goed gelegen in de Golfstraat 7 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024001827.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/3.

De aanvraag voor het aanleggen van  extra verharding en het plaatsen van een draadafsluiting bij de woning gelegen Veurnestraat 350 wordt voorwaardelijk vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024003235.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/12.

De aanvraag voor het verbouwen van de woning gelegen Kerkstraat 50 wordt vergund.

Aanvraag 2024/14.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het uitbreiden terras, herinrichten tuin en bouwen van een garage bij de Tuinwijkstraat 39 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024015181.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/23.

De aanvraag voor het aanleggen van een extra terras bij de woning gelegen Bortierlaan 10 wordt geweigerd.

 

Het vast bureau in zitting van 11 maart 2024.

*Notulen vorig vast bureau van 4 maart 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 4 maart 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 57-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 57-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 29 februari t.e.m. 6 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 29 februari t.e.m. 6 maart 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

*Onwaarden van 11 maart 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

* Kennisname vonnis Arbeidsrechtbank inzake beroep tegen een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 31 mei 2023.

Er wordt kennis genomen van het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Veurne van 15 februari 2024 in het dossier van xxx tegen het OCMW De Panne. De beslissing van het bijzonder comité van de sociale dienst van 31 mei 2023 wordt bevestigd behoudens het gedeelte motivatie/informatie.

* Overdracht sociaal woonpatrimonium. Goedkeuring schrijven lokaal bestuur aan woonmaatschappij IJzer en Zee.

Het schrijven aan woonmaatschappij Ijzer & Zee in verband met de overdracht van het sociaal patrimonium wordt goedgekeurd.

* Westkustpolder. Beslissing vast bureau van 26 februari 2024 inzake de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Westkustpolder. Intrekking.

De beslissing vast bureau van 26 februari 2024 inzake de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Westkustpolder wordt omwille van een administratieve vergissing, ingetrokken.