BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 15 01 2024

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 januari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 8 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 215-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 215-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 216-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 216-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 29-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 29-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 30-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 30-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 4 t.e.m. 10 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 4 t.e.m. 10 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 3 t.e.m.10 januari 2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 3 t.e.m.10 januari 2024 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 15 januari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard. 

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Aankondiging van de ontslagname van XXX als vrijwilliger-verantwoordelijke voor de reuzenuitstappen in De Panne. Aktename.

Er wordt akte genomen van het ontslag van de vrijwilliger-verantwoordelijke voor de reuzenuitstappen in De Panne.

WWF (World Wide Fund for nature). Vraag tot fondsenwerving - 2024.

Er wordt geen toelating verleend aan het WWF om een fondsenwerving te doen in De Panne in 2024.

Particulier autodelen. Overeenkomst en huishoudelijk reglement met betrekking tot uitleen van de deelauto. Stopzetting.

Een particulier zet de overeenkomst inzake particulier autodelen stop.

Raamcontract ledigen van ondergrondse containers voor restafval, MPD en papier en karton - 2024. Gunningsvoorstel IVVO. Akkoordverklaring.

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van de IVVO om de opdracht "Ledigen van de ondergrondse afvalcontainers, zijnde de fracties huishoudelijk restafval, PMD en papier & karton" te gunnen aan Remondis Depoorter bvba. Het totaal aandeel voor de gemeente De Panne bedraagt 112.729,43 euro (btw incl.).

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het monteren van een torenkraan aan Zeelaan 158 op 29 januari 2024. Vaststelling.

Op maandag 29 januari 2024 wordt een torenkraan ter hoogte van Zeelaan 158 gemonteerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Wandelclub D&A. Aanvraag wandeltocht op 3 februari 2024.

De wandelclub D&A krijgt toestemming tot het organiseren van een wandeltocht op 3 februari 2024.

Visit De Panne. Vraag tot de organisatie van 3 escapegames en een marketingenquête met wedstrijd.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie van 3 escapegames met daaraan gekoppeld een marketingenquête met wedstrijd.

Visit De Panne. Vraag tot de organisatie van de Valentijnsevents.

Er wordt toelating gegeven aan Visit De Panne tot de organisatie van volgende Valentijnsevents in de periode 3 februari - 18 februari 2024: Love Walk en Valentijnsconcert.

K9 Scentwork Coaching. Vraag tot de organisatie van 'detectielessen honden' in gemeentelijke locaties in 2024.

Er wordt toelating verleend aan K9 Scentwork Coaching tot de organisatie van detectielessen voor honden op gemeentelijke locaties in 2024.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van (brom)fietsen tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

OverKop-werking in ELZ Westkust - Polder als verplichte partner. Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend voor een OverKop-werking in ELZ Westkust - Polder als verplichte partner.

Notulen van de algemeen directeur van 5 januari 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 5 januari 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 5 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 5 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 29 december 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 29 december 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Fiscaal vonnis tweede verblijven betreffende belastingreglement 2014. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Brugge van 27 november 2023 betreffende het oud belastingreglement. De gemeente wordt in het dossier tegen x door de rechtbank betreffende aanslagjaar 2019 in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot de terugbetaling van de ontheven belasting en de rechtsplegingsvergoeding en bijdrage waarborgfonds ten bedrage van 622 euro. De gemeente berust in dit vonnis.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 15 januari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 8 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 8 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Vlaanderenlaan, gedeelte tussen de Sloepenlaan en de Meeuwenlaan op 29 januari 2024.

Er wordt toelating verleend om de Vlaanderenlaan af te sluiten tussen de Sloepenlaan en de Meeuwenlaan voor het plaatsen van een telescopische kraan met oplegger voor het monteren van een torenkraan op 29 januari 2024 ter hoogte van de achterzijde van Zeelaan 158.

Aanvraag kapvergunning Veurnestraat 346.

Er wordt vergunning verleend om in de Veurnestraat bij huisnummer 346, bomen te kappen.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Koning Albertplein 17.

Er wordt toelating verleend om herstellingswerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald op het Koning Albertplein 17.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Kasteelstraat 16 en de Hoge Duinenlaan 16 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023128595.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/235.

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak van de bestaande bebouwing gelegen Zeelaan 100/102 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023149814.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/259.

De aanvraag voor het aanbouwen van een veranda aan de woning gelegen in de E. d'Arripelaan 23 wordt vergund.

Aanvraag 2023/261.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het bouwen van een koppelwoning gelegen Landbouwersstraat 15/17 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 1 opmerking werd ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023151279.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/261.

De aanvraag voor het bouwen van een koppelwoning gelegen Landbouwersstraat 15/17 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023148376.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/262.

De aanvraag voor het inrichten van een garage en aanleggen van een inrit bij de Nieuwpoortlaan 109 wordt vergund.

Aanvraag 2023/268.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het beperkt wijzigen van de eerder afgeleverde vergunning voor de Bonzellaan 9/11 - Koning Albertplein 12 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023139207.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/268.

De aanvraag voor het beperkt wijzigen van de vergunning, afgeleverd voor de Bonzellaan 9/11, wordt vergund.

Aanvraag 2023/269.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het verbouwen van de woning en garage gelegen Tuinwijkstraat 47 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023162857.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/271.

De aanvraag voor de regularisatie van het dakappartement 0201 gelegen W. Vandermeerenlaan 18 wordt vergund.

 

Het vast bureau in zitting van 15 januari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 8 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 8 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 214-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 214-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

*Betaalbaarstelling 28-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 28-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Onwaarden van 9 oktober 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

*Oud Gemeentehuis. Algemene vergadering 18 januari 2024. Agenda. Goedkeuring.

De agenda van de algemene vergadering van 18 januari 2024 van residentie Oud Gemeentehuis wordt goedgekeurd.

* Begrafeniskosten. Ten laste neming van het OCMW. Jaarlijkse indexatie van de kosten voor uitvaarten en vervoerskosten.

Er wordt kennis genomen van de plafonds voor tussenkomsten van het OCMW in de begrafeniskosten van behoeftigen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.