BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

10/06/2023 - VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN GOEDGEKEURD

De gemeenteraad keurde het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan goed.

Na de voorlopige goedkeuring in mei konden inwoners opmerkingen of verbeteringen suggereren op het verkeersveiligheidsplan.  Een 30-tal opmerkingen werden geformuleerd en een aantal daarvan kon ge├»ntegreerd worden in het definitieve verkeersveiligheidsplan.

Vanaf oktober wijzigt er in onze straten heel wat.  Bijna overal in de woonkernen wordt de snelheid algemeen verlaagd van 50 km/h naar 30 km/h.  Er komen heel wat woonerven bij en de fietser krijgt een prominente plaats op straat.  Een aantal maatregelen moeten verder besproken worden met het AWV voor wat de gewestwegen betreft.

 

Het verkeersveiligheidsplan is een belangrijke stap om tot een veiliger voetgangers- en fietsverkeer te komen.