BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

29/10/22 - Aankoop rijkswachtkazerne voor sociaal inbreidingsproject

Het lokaal bestuur is eigenaar geworden van de volledige voormalige rijkswachtsite in de Brouwersstraat.

In 2017 was er al een minnelijke onteigening voor het woonhuis links op de site en onlangs werd een akkoord gesloten met de Politiezone Westkust omtrent de aankoop van de rest van de gronden, het rijkswachtgebouw zelve en de garages achteraan op de site.  Het lokaal bestuur trok voor beide aankopen een totale som uit van 570 000 eur. 

De site zal ontwikkeld worden als een sociaal inbreidingsproject.  Samen met woonmaatschappij Ijzer en Zee wordt een sociaal woningbouwproject voorzien.  Er is in De Panne, net zoals overal in Vlaanderen, grote nood aan extra sociale woningen.  Op de site kunnen een 30-tal entiteiten worden gebouwd.  Samen met woonmaatschappij Ijzer en Zee worden de volgende maanden de verdere stappen gezet, zoals het aanstellen van een architect.

Naast het bouwproject zelf wordt de site ook een groene ruimte in de woonwijk en vlakbij het centrum waar plaats is voor ontmoeting.  Het lokaal bestuur onderzoekt of ook het niet-gebruikte schoolgebouw "Le Peuple" bij het project kan worden betrokken om de bestaande wijkwerking en het plaatselijke verenigingsleven te faciliteren.

 

Met de aankoop van de site wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van één van de beleidsdoelstellingen in deze legislatuur.