BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

13/11/2023 - DE PANNE IS BAANBREKENDE WERKGEVER!

 

De voorbije jaren is ons lokaal bestuur enorm veranderd.  Daar zijn we enorm trots op.  Na een intensief voorbereidend traject mag De Panne zich "baanbrekend werkgever" noemen.

Zie dit gerust als één van de belangrijkste labels voor een werkgever, zeker voor werkgevers in de openbare sector.  In de lijst van "baanbrekende werkgevers" staat De Panne tussen grote steden als Brugge en Roeselare en andere, vraak grote, organisaties.

 

Zie: https://www.baanbrekendewerkgever.be/baanbrekendewerkgevers-23/de-panne

In onze beleidsdoelstellingen (lees hier) bij het begin van deze legislatuur schreven we dat we moeten investeren in onszelf: "

 

Het gemeentebestuur zal in zichzelf investeren: de administratie zal efficiënt worden georganiseerd met meer aandacht voor management en een goed personeelsbeleid. Projecten moeten sneller kunnen gerealiseerd worden. 

De administratie wordt op een moderne en transparante manier gestructureerd waarbij dienstverlening naar de burger toe centraal staat. Dit moet een rode draad worden doorheen de hele organisatie en impliceert een aangepaste infrastructuur én een performante administratie. 

De gemeente moet volop inzetten op digitalisering, maar de gemeentelijke administratie moet laagdrempelig, flexibel, toegankelijk en persoonlijk adviserend blijven.

 Bestuurlijke efficiëntie is een belangrijke sleutel om projecten te realiseren en vooropgestelde doelstellingen te behalen. De wisselwerking tussen het bestuurlijke en het administratieve apparaat moet gestroomlijnd gebeuren. Een afgebakende managementstructuur binnen de administratie, met voldoende ruimte voor beleidsondersteuning en structureel overleg tussen diensten of afdelingen is daartoe een absolute voorwaarde. 

Kennisdeling tussen de verschillende diensten, projectmanagement en het helder uitschrijven van interne procedures verbeteren het rendement van de administratie en de onderlinge samenwerking. 

De organisatie wordt een aantrekkelijke werkgever die mensen vindt, bindt en boeit. Inzetten op een duurzaam en up-to-date human resources beleid (HR beleid) met aandacht voor ‘employer branding’ en onderling respect resulteert in een stabieler personeelsbestand. Het creëren van een aangename werkplek voor de medewerkers is een belangrijk aandachtspunt.

 

Onze Algemeen Directeur is er op enkele jaren tijd in geslaagd om, met het vertrouwen van het beleid, deze visie integraal uit te werken en ons lokaal bestuur ingrijpend te hervormen.  Van kneusje uit de verre Westhoek is ons bestuur geëvolueerd naar een moderne en aantrekkelijke organisatie, waar medewerkers en beleidsmakers goed en transparant met elkaar samenwerken en waar de dienstverlening aan de burger en de ondernemers tot een bijzonder niveau zijn geëvolueerd.  Bravo, Wim & team!

Onze organisatie is daarmee klaar voor de toekomst en kan met vertrouwen komende uitdagingen aan.  Het landschap, waarin een lokaal bestuur moet werken, zal ook de volgende jaren en decennia blijven veranderen, we zijn daar klaar voor.  De technologische evolutie is een niet te stoppen machine, we zijn daar klaar voor.  De burger is mondiger en beter geïnformeerd dan ooit en wenst snelle antwoorden en oplossingen, we zijn daar klaar voor.  De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een war on talent waarbij een openbaar bestuur moet kunnen wedijveren met de private sector, we zijn daar klaar voor.  Werkgevers moeten zich organiseren in functie van telewerk, een betere mobiliteit voor de medewerkers en meer aandacht voor het welzijn van onze medewerkers: we zijn daar klaar voor.  Hervormingen om tot een kostenefficiënte organisatie te komen: we zijn daar klaar voor.

 

In die 23 jaar dat ik gemeenteraadslid, schepen of burgemeester ben is de modernisering van de administratie voor mezelf het belangrijkste project geweest.  Ewel, ik ben daar preus op.