BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

08/06/21: jukeboxmuseum definitief gesloten

De gemeenteraad besliste gisteren tot de bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende de definitieve sluiting van het Jukeboxmuseum.

 

Het Jukeboxmuseum is een bewogen dossier voor De Panne.  De overeenkomsten voor het Jukeboxmuseum dateren vanuit de vorige legislatuur (2017).  In alle haast werd het museum geopend tijdens de kerstvakantie 2018-2019, dus net op de overgang tussen vorige en huidige legislatuur.  Hiertoe werd een pand gehuurd in de Kasteelstraat en werd 150 000 eur geïnvesteerd in de inrichting.

Bij de start van de huidige legislatuur (2019) werd het museum direct terug gesloten omwille van het feit dat het pand onvoldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking, een onafgewerkte tentoonstelling en een pak technische en praktische opmerkingen.  Het kan niet zijn dat 2/3 van de collectie in het pand niet toegankelijk is voor mensen die wat minder te been zijn.

 

De kritische lezer zal terecht stellen dat ikzelf deel uit maakte van de bestuursploeg in vorige legislatuur.  Ik was akkoord met de overeenkomst met de eigenaar van de Jukeboxen en zag een all-weather activiteit wel potentie hebben voor De Panne.  Ik kon echter absoluut niet akkoord gaan met de gekozen locatie gezien die niet toegankelijk is voor mensen met een beperking.  Ik voorspelde dat het een doodgeboren kind ging worden en kreeg gelijk.  

De even kritische lezer zal zich tevens herinneren dat op einde vorige legislatuur met de mening van ondergetekende geen rekening werd gehouden door de toenmalige collega's.  Maar, voor alle duidelijkheid - ik wil hier mijn verantwoordelijkheid niet minimaliseren.

We moeten eerlijk zijn: het museum heeft nooit draagkracht gevonden bij onze inwoners.  En dat is de doodsteek geweest.

 

Samen met de collega's hebben we deze beslissing weloverwogen genomen, na een doorgedreven analyse van nodige investeringen (bijkomend 60 000 eur) verwachtingen (6000 bezoekers / jaar) contracten (vaste kosten +- 3500 eur / maand)  en exploitatiekosten (3666 eur / maand) .  Uit deze analyse is gebleken dat de enige juiste beslissing is om het museum definitief te sluiten om de put niet nog dieper te maken dan dat die op vandaag is.  Het museum openhouden gedurende de nog resterende 40 maanden zou ons bijkomend dus tot 286 000 eur kunnen kosten, geen perspectief geven voor de toekomst (einde contract) en té weinig mensen bereiken. Centen en energie die we goed voor andere projecten kunnen gebruiken.

Ook de voorbije 15 maanden corona hebben het dossier geen deugd gedaan.

 

Besturen is verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijke beslissingen nemen.  Ook al zijn die niet plezant!