BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

23/04/21 Lokaal bestuur koopt "oksel" aan Noordhoekstraat

De gemeenteraad keurde op 19 april de aankoop goed van het pand en achtergelegen gronden in de "oksel" tussen de Noordhoekstraat en de Burgweg te Adinkerke.

Het betreft een bouwvallige woning die al jaren een doorn in het oog is.  De woning en de grond is volledig overwoekerd.  

 

Het bestuur heeft de intentie om de woning te slopen en het achterliggend terrein op te kuisen.  Daarna krijgt de plek een publieke functie, de buurt zal betrokken worden om de juiste invulling te bepalen.  Ook de verkeersveiligheid op het kruispunt wordt daarbij bekeken.

Ondertussen werd een subsidieaanvraag (25000 eur) gedaan bij de provincie West-Vlaanderen en Westtoer in het kader van de recreatieve hotspots.  De site ligt immers op het fietsroutenetwerk.  Met de subsidie kan het terrein ingericht worden om fietsers en wandelaars een rustpunt te bieden.

 

De aankoop van het pand en de grond kost 35 000 eur en kadert in de prioritaire beleidsdoelstelling "Op naar een leefbaar Adinkerke - ruimte en adem geven aan de buurtbewoners" - zie http://www.depanne.be/download.ashx?id=33839

 

We zoeken nog een naam voor de site.  Iemand een idee, want geef toe, "oksel" klinkt wat raar, niet?!