BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

14/05 - FISCALE MAATREGELEN VOOR HANDELAARS GOEDGEKEURD DOOR GEMEENTERAAD


“Met deze fiscale maatregelen en aanpassingen van concessiegelden komt het lokaal bestuur haar belofte na. We geven hier opnieuw een rechtstreekse steun aan de handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis. In totaal betreft het een goeie 200 000 eur aan belastingsverminderingen voor lokale handelaars. 

Samen met de investering in het systeem van de Pannebonnen (1.100.000 euro) beloopt de financiële steun aan het lokaal handelsapparaat en het toerisme zo bijna bijna 1.700.000 euro. Een bijzondere inspanning van het lokaal bestuur die elke cent waard is.”

 

 

De coronacrisis heeft de normale gang van zaken verstoord. Horeca werd verplicht om hun terrassen weg te doen, de strandcabines mogen niet uitgebaat worden, … Het lokaal bestuur De Panne besliste daarom in de gemeenteraad van 14 mei 2020 (op FB stond 15 mei) om een aantal fiscale maatregelen te nemen ten voordele van de lokale handel in De Panne.

 

Op het moment dat er beslist werd op de Nationale Veiligheidsraad dat de horeca gesloten moest worden omwille van het coronavirus, kwam het lokaal bestuur De Panne direct met enkele maatregelen. De Pannebon werd geïntroduceerd en er kwam een schorsing van de retributie op het betalend parkeren. Daarnaast werd beloofd om de mogelijkheden te bespreken om bestaande belastingen voor lokale handelaars te hervormen of aan te passen.

 

Het lokaal bestuur komt haar belofte na en besliste op de gemeenteraad dan ook om voor het aanslagjaar 2020 een aantal belastingen kwijt te schelden.  Het betreft de belasting op de terrassen op het strand en andere plaatsen, de belasting op gesloten terrassen, de belasting op inname openbaar domein door handelszaken en de belasting op de kustrijwielen (go-carts). 

 

Daarnaast wordt op de belasting inzake plaatsrechten op de markt, de belasting op vertoningen en vermakelijkheden een belastingvermindering van 25 % toegestaan op het aanslagjaar 2020.

 

Ook de concessies voor de stranduitbating- en cabines en het speelterrein ter hoogte van het Schatseplein zijn vrijgesteld van betaling.

 

Er werd bovendien een punt gestemd waardoor de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk voor vier maanden wordt opgeschort.

 

Tot slot wordt er door het autonoom gemeentebedrijf een concessievermindering van 25% toegekend op de contracten van de site l’Armorial en de uitbating van de cafetaria van de sporthal Den Oosthoek.

 

“Met deze fiscale maatregelen en aanpassingen van concessiegelden komt het lokaal bestuur haar belofte na. We geven hier opnieuw een rechtstreekse steun aan de handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis. In totaal betreft het een goeie 200 000 eur aan belastingsverminderingen voor lokale handelaars. 

Samen met de investering in het systeem van de Pannebonnen (1.100.000 euro) beloopt de financiële steun aan het lokaal handelsapparaat en het toerisme zo bijna bijna 1.700.000 euro. Een bijzondere inspanning van het lokaal bestuur die elke cent waard is.”

 

Nicolas Luyssen, Schepen van financiën: “De initiële, persoonlijke invalshoek van de Pannebon was om omzet (inclusief marge) te genereren bij lokale handelaars. Dankzij dit unieke systeem, dat werkt via burgerparticipatie, investeerde het lokaal bestuur via de Pannebon in de lokale economie en het toerisme. Pannebonnen zijn nog steeds te koop, dus doen we nog een warme oproep om er eentje aan te kopen.

Nu hebben wij daar ook deze aanzienlijke fiscale maatregelen aan toegevoegd.  Zo voorzien wij tot op vandaag eerlijke, ondersteunende maatregelen voor de meest getroffen, lokale ondernemers.