BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

23/02/2022 - MEER MOGELIJKHEDEN VOOR AANPAK GEBREK AAN BASISONDERHOUD VAN HANDELSPANDEN

 

De gemeenteraad van 21 februari keurde het nieuwe reglement goed op het "gebrek aan basisonderhoud van handelspanden".

We kennen allemaal het fenomeen: al dan niet leegstaande handelspanden in het straatbeeld die er niet zo fraai uitzien.  Het is een probleem waar elke stad of gemeente mee geconfronteerd wordt.

De wetgever heeft een aantal mechanismen ingebouwd waarop een bestuur kan optreden tegen verwaarlozing of verkrotting.  Deze procedures zijn vaak langdurig en hebben niet altijd het gewenste resultaat.  

Bovendien is soms is een pand zelve helemaal niet vervallen, maar is de (al dan niet leegstaande-) handelszaak gewoon slordig.  Veelal is het zo dat een huurder van een handelspand, bij het stoppen van de handelsactiviteit, het pand gewoon achterlaat.  De eigenaar heeft niet altijd de neiging om dat leegstaande pand dan goed te onderhouden.

 

Wat jammer is, uiteraard.  Want dat bezorgt ons straatbeeld een negatieve uitstraling.   Je zal maar een mooie etalage of restaurant hebben, waar het naastliggende pand er verkommerd bijstaat.  Dat bezorgt ook de buurman een slordige aanblik.  

In het verleden werd dan een vriendelijke brief gestuurd met de vraag het pand te voorzien van basisonderhoud: de ruiten wassen, de brievenbus legen, de oude affiches en belettering wegnemen, gordijnen wassen, de inboedel opkuisen, ...  Soms werd er aan deze vriendelijke vraag gehoor gegeven, maar dikwijls ook helemaal niet, tot onze en menig frustratie.

 

Het bestuur stelt duidelijk dat dit overlast veroorzaakt en heeft het GAS - reglement aangepast.  Eigenaars van handelspanden die niet instaan voor het basis-onderhoud van hun handelspand, zullen in aanmerking komen voor een GAS boete van max. 350 eur.  Deze GAS - boete kan maandelijks herhaald worden, tot er voldaan wordt aan de verwachtingen van het basisonderhoud.  Dat kan dus oplopen!

Het kan niet langer zijn dat eigenaars niet omkijken naar hun eigendom.  Op de lange duur is dat nefast voor ons straatbeeld en het werkt de-couragerend voor eigenaars / handelaars die wél hun best doen om hun handelszaak proper te houden.

De procedure is duidelijk omschreven: een eigenaar zal steeds eerst de kans krijgen om de slordige aanblik te verhelpen.  Pas indien geen gevolg gegeven wordt aan de eerste brief, volgt de GAS - boete.  Het wordt dus geen heksenjacht, maar de GAS - boete is een ferme stok achter de deur voor halsstarrige eigenaars die hun pand niet onderhouden.  Een goed onderhouden en leegstand handelspand zal trouwens sneller verhuurd of verkocht raken als het er ook proper bijligt.

Als het pand ook in aanmerking komt voor de belasting op leegstand en verkrotting (dat gaat verder dan enkel een gebrek aan basisonderhoud), zal ook deze procedure in de toekomst sneller opgestart worden.

Op vandaag schat ik dat een 50-tal handelspanden in aanmerking zullen komen, verspreid over ons hele grondgebied.  We hopen uiteraard dat we niet te veel boetes moeten uitschrijven en dat spontaan en duurzaam gevolg wordt gegeven aan de eerste brief.  Maar, onze diensten zullen wel consequent het reglement moeten toepassen.  

Misschien zal dat ons niet altijd in dank worden afgenomen, maar 't zij zo.

 

In de gemeenteraad kwam de opmerking dat ook ons eigen bestuur het goeie voorbeeld moet geven.  Dat klopt, en daar zal ik ook laten op toezien voor ons eigen patrimonium - handelszaak of niet.

 

De aanpak is naar ons weten nieuw in Vlaanderen, we hebben na navraag bij de VVSG geen weet van andere besturen die dit zo toepassen.  We steken dus opnieuw wat onze nek uit.

 

Vorig jaar werd de "facelift"-premie in het leven geroepen.  Handelaars die hun winkel, restaurant of handelszaak willen opwaarderen, kunnen hiervoor een premie krijgen tot 3000 eur.  Dit is een makkelijke en vlotte procedure, en wordt trouwens op vandaag al goed gebruikt.  Zie https://www.depanne.be/product/2489/facelift-premie-handelspanden .

Eigenaars / handelaars die het goed doen, krijgen een duwtje in de rug.  Eigenaars die het laten afweten, kunnen dus sneller tegen de lamp lopen.