BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

19/05 - HOE ZIT DAT NU, VOOR ONZE TWEEDEVERBLIJVERS?


persoonlijke opinie, ik kan er ook naast zitten

 

voort·schrij·den (schreed voort, is voortgeschreden)

1verder gaan: voortschrijdend inzicht proces waarbij een bep. inzicht bijgesteld wordt onder invloed van nieuwe ontwikkelingen)

«Voortschrijdend inzicht».  Het is een veel gehoorde term om te zeggen dat men van gedacht is veranderd.

 

Al enkele weken pleiten de burgemeesters van de kustgemeenten voor een gespreide heropstart van de kust.  De kustgemeenten namen eind april het gefundeerde standpunt in dat tweedeverblijvers best als eerste kunnen terugkeren naar hun eigendom.  Van ons mocht dat al vanaf 18 mei - gisteren dus.

 

De Veiligheidsraad oordeelde er anders over.  In een perscommuniqué liet de federale overheid uitschijnen dat de terugkeer mogelijk pas vanaf 08 juni zou zijn.  Ook in de pers bleef men dit herhalen.    Zie https://www.burgemeestervandepanne.be/laatste-nieuws/06-05-tweede-verblijvers-18-mei-of-8-juni

Als flinke en plichtbewuste burgemeesters hebben we er ons bij neergelegd en ondertussen alweer honderden vragen en boze mails beantwoord.  We hebben proberen uit te leggen wat moeilijk uit te leggen is en ... eigenlijk dik tegen onze goesting.  En hebben we lang onze tong drie keer gedraaid voor we iets zeiden.

 

De voorbije dagen zagen een aantal Vlaamse politiekers de kans schoon om in de gunst te komen van de misnoegde tweedeverblijvers en hun snelle(re) terugkeer te bepleiten via de media.

Burgemeesters moeten verstandig zijn en zich als wijze staatslieden gedragen en niet tot iets oproepen, ministers spelen een robbertje vlaams vs federale stratego.  Ik vind dat jammer.

De bagger, die is voor de lokale mandatarissen.

Dus, ergens in de eerstkomende dagen mogen de tweedeverblijvers waarschijnlijk terugkeren naar hun zuurverdiende eigendom -  en ik ben verdorie content in hun plaats.  't Is nunder gejeund.

 

Dus, een hele heisa, een halve vaudeville onder burgemeesters, een kwart bijkomende frustraties bij tweedeverblijvers, duust terechte vragen beantwoord en hier en daar een advocaat die er beter is van geworden ... om dan uiteindelijk luttele dagen later dan gevraagd door de kustburgemeesters,  de tweedeverblijvers hun eigendom te laten herontdekken.

Als 't zo zal zijn, zullen we dus gelijk gehad hebben, toen.  Maar dat weet niemand meer.  

Het inzicht lijkt dus voortgeschreden en da's 't voornaamste.

 

Beste vrienden tweedeverblijvers, ik denk dat we elkaar binnenkort terugzien.   FIJN!  

Weest welgekomen.