BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

17/04 - STRANDPASJES VOOR BEZOEKERS?


In de media lanceerde collega Bart Tommelein (de burgemeester van Stad Oostende) de idee om op zijn strand te werken met een strandpasje om zo zelf te kunnen bepalen wie waar plaats neemt op een strandlaken op het warme strand komende zomer.  De pers springt direct op zulke voorzetten, natuurlijk.   De kranten moeten worden gevuld!

Deze middag is er e-overleg tussen de kustburgemeesters.  Ik zal er alvast pleiten om eerst met elkaar in gesprek te gaan, pistes te onderzoeken en daarna een advies te formuleren aan de federale overheid.  Mogelijks zijn we tijdens de grote vakantie nog in de federale fase, waardoor het de federale overheid zal zijn die zal bepalen wat kan en wat ni├Ęt kan.  

De zomer is nog 2.5 maand van ons verwijderd.  Dat is best wel nog veraf, dus.  Dus ruimschoots de tijd om verstandig en gefundeerd scenario's en pistes uit te denken en te bespreken.  Bovendien kan er in 2.5 maand ook nog heel wat veranderen, positief of negatief.

Ik ben in ieder geval pleitbezorger een uniforme aanpak, kustbreed.  Als elke burgemeester zijn of haar eigen regeltjes begint uit te vinden, dan krijgen we een opbod tussen kustgemeenten en dan schermt elk voor z'n eigen winkel.  De gouverneur, westtoer, de kustreddingsdienst IKWV en de politiediensten kunnen een rol spelen in dit overleg.