BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

04/04 - BRIEF AAN MINISTER DEMIR


Vlaams minister van Toerisme

Zuhal Demir

Kabinet Martelaarsplein

Martelaarsplein 7, 1000 Brussel

 

 

Mevrouw de minister

 

In een interview in “de Zondag” roept u de kustburgemeesters op om aan tweedeverblijvers een cadeaubon te geven, als middel om het toerisme terug op gang te brengen in het post-corona tijdperk.

 

Mogelijks betreft het opnieuw “fake news”: de media staan te springen om uitspraken uit de context te rukken, burgemeesters en ministers op foutjes te betrappen en hetzes in gang te steken.  Kranten moeten gevuld worden!  In deze verdient u het voordeel van de twijfel!

 

Ik kan me niet inbeelden dat zo’n uitspraken door u bewust gedaan worden.  Zo het wel zo zou zijn gedaan, dan is dit louter olie op een vuur dat net geblust raakte en getuige van een ongelukkige communicatie-strategie in deze hectische periode.

 

 

De kustgemeenten hebben momenteel andere zorgen dan de compensaties aan tweedeverblijvers, die momenteel noodgedwongen genot moeten derven van hun tweedeverblijf in het belang van de volksgezondheid. 

 

Onze tweedeverblijvers liggen ons nauw aan het hart.  We zien ze graag en ze maken integraal deel uit van onze gemeenschap.  Ze zijn vrienden, ambassadeurs voor ons strand, onze duinen en onze leefomgeving.

Het is écht niet plezant om aan een deel van je gemeenschap te moeten zeggen dat ze even niet mogen komen.  Die boodschap moeten brengen strookt niet met onze gastvrijheid en doet ons pijn aan het hart!

 

De frustraties zijn dus bijzonder begrijpelijk, maar nu niet relevant.   Deze discussie dient nu niet te worden gevoerd; er zijn momenteel andere katjes te geselen. 

 

 

Elk van de kustgemeenten is momenteel bijzonder bezorgd om de verstrekkende economische gevolgen voor de toeristische sector en het lokaal handelsapparaat.  Het is duidelijk dat dit een pak energie en middelen zal vergen. 

Het lokaal bestuur De Panne zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen en budgetten vrijmaken.  Waar mogelijk nemen we intergemeentelijke initiatieven.

 

 

Echter, de kustgemeenten in het algemeen en De Panne in het bijzonder roepen de Vlaamse Regering en meer bepaald u, als Vlaams minister van Toerisme, op om de toeristische sector aan de kust harder te ondersteunen.

De omzet van de toeristische sector aan de kust bedraagt miljarden, een aanzienlijk stuk van die omzet gaat verloren door de corona-crisis; de gevolgen voor de sector zullen nog jaren voelbaar zijn!

 

De buidel van infrastructuursubsidies, projectgelden, promotiemiddelen en steun voor de lokalen kustbesturen én de lokale toeristische actoren dient wijd, structureel en langdurig geopend te worden!

 

Toerisme Vlaanderen moet hierin een cruciale rol spelen, in samenwerking met Westtoer.  De kustburgemeesters hebben met u een afspraak binnenkort en verwachten dat u dan de eerste voorstellen op tafel legt.

 

 

Het spreekt vanzelf dat onze lokale besturen dit wensen te realiseren in nauw overleg en dat de communicatie hierrond best niet via kranten verloopt.  Er zijn slechts tien kustburgemeesters,  dat is een kleine groep mensen die makkelijk consulteerbaar is zonder daarbij de hulp van de journalisten te moeten inschakelen.

 

 

Beste minister, we rekenen op u! 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bram Degrieck

burgemeester