BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

16/12/2022 - RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN VOOR SITE CALMEYN

 

Voor de site van de school "Atheneum Calmeyn" wordt een GRUP opgemaakt.  Een GRUP is een "Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoerinsPlan", waarin de toekomstige ruimtelijke principes worden vastgelegd voor de site.  Hiervoor doet het lokaal bestuur beroep op de expertise van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale).

 

De site is eigendom van het Gemeenschapsonderwijs.  De site, bijna 6ha groot, is in feite te groot geworden voor de huidige schoolwerking.  Het grote schoolgebouw aan de St.-Elisabethlaan biedt te weinig mogelijkheden voor een nieuw schoolprogramma, een aantal kleinere leslokalen raken stilaan in verval, ...   De grote sporthal, die ook door onze sportclubs wordt gebruikt, is in natuurgebied gelegen en de grote speelplaats is ongebruikte ruimte.

Ook op site staat het gebouw "Repos St.-Elisabeth".  Dit gebouw brandde in januari volledig af en dient ook een nieuwe bestemming te krijgen.

 

Een onderdeel van de ruimtelijke oefening betreft de inkleuring van het gebied.  Momenteel is de zone ingekleurd als "zone voor gemeenschapsvoorzieningen".  Onderzocht zal worden of het bestaande grote schoolgebouw aan de St.-Elisabethlaan een woonfunctie kan krijgen.  Door dergelijke omvorming kan de school middelen (lees: centen) genereren om een nieuw, hedendaags schoolgebouw op te richten en gaan we zuinig om met de op vandaag beschikbare ruimte.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons lokaal bestuur is dat de site grotendeels publiek toegankelijk moet worden en beter in relatie komt te staan met ons naastliggende bos.   Ook de naastliggende Adinkerkelaan wordt bij de opmaak van het GRUP betrokken.  Ook de realisatie van bijkomende sportinfrastructuur wordt onderzocht.  

 

Tijdens het proces van het GRUP zal er een uitgebreide inbreng zijn van de omwonenden en andere belanghebbenden.  De doelstelling is om een gedragen project te bekomen, die een meerwaarde is voor alle partijen: natuur, omwonenden, gebruikers en uiteraard de school zelf.