BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

23/11/2022 - STAND VAN ZAKEN: skatepark

De gemeenteraad keurde in november het bestek goed voor de aanstelling van een architect voor het ontwerpen van het nieuwe skatepark.  Een eerste marktbevraging leverde onvoldoende resultaat op, vandaar dat een nieuw en aangepast bestek werd voorgelegd.

Tegen einde februari moet de architect zijn aangesteld, die dan aan de slag gaat.  We hopen zo snel mogelijk te kunnen realiseren - samen met de skaters zal het ontwerp opgemaakt worden.  Voor het project werd 250 000 eur voorzien, een subsidie van 50 000 eur werd aangevraagd bij de Vlaamse Overheid.

 

Het skatepark komt op dezelfde plaats als nu, de ruimte werd iets uitgebreid.  De (goeie) ondergrond blijft daarbij grotendeels bewaard.  We streven naar betonnen skate-elementen, waardoor het geluid voor de buurt beperkt blijft.