BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

05/06/2023 - VOORONTWERP NIEUWE VOETPADEN ZEELAAN GOEDGEKEURD

 

De gemeenteraad keurde het voorontwerp voor de nieuwe voetpaden en parkeerstroken in de Zeelaan goed.  Het studiebureau Haeghebaert kan de plannen nu afwerken om nog voor de zomervakantie definitief aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.  Knap werk van de architect, onze teams én collega Janssens - die het dossier goed opvolgt en stuurt.

De voetpaden van de Zeelaan zijn altijd een zorgenkindje geweest.  De Zeelaan werd heraangelegd in 2011 en kostte toen 5,5 miljoen eur, inclusief de rioleringen.  Veel geld, dat klopt.  In principe moeten zo'n investeringen makkelijk 25-30 jaar meegaan.  Niet dus.

We slikken nu de bittere pil en gaan over tot het vervangen van de tegels, in een duurzamer materiaal, zodat we voor eens en voor altijd van de miserie verlost zijn. Deze werken zijn voor niemand plezant en zullen hinder veroorzaken. Geen omeletten zonder eieren te breken, maar mits goeie afspraken streven we ernaar de hinder maximaal te beperken en de werken in een zo kort mogelijke tijdspanne uit te voeren.

 

In het nieuwe ontwerp wordt gebruik gemaakt van langwerpige betonstraatstenen in zandkleur.  De parkeervakken worden in een grijzere tint uitgevoerd.  Er zijn evenveel parkeerplaatsen en er komen bijkomende bomen en groen, in nieuwe boomvakken en in speelse elementen.  Ook de typerende gele kappen op de verlichtingspalen worden vervangen.  Het ontwerp voorziet eveneens de integratie van zomer- en / of winterterrassen.  Er wordt veel aandacht gegeven aan de fietser.  Zo zijn er veel meer fietsparkeerplaatsen voorzien en wordt de Zeelaan, net als vele andere straten in De Panne, 30 km/h.

In de vernieuwde Zeelaan zal er een verbod zijn voor verkeer +3,5t van Zee > Markt.  De laad- en loszones worden uitgebreid en worden na 11h shop&go - plaatsen.  De rijweg blijft behouden maar wordt voorzien van een nieuwe epoxy-laag.

In de ondergrond moeten slechts kleine werken gebeuren - er moeten gelukkig geen grote rioleringswerken worden uitgevoerd, waardoor de werken vlot zullen "schuiven".

 

Het budget voor de nieuwe Zeelaan wordt geraamd op +- 2 000 000 eur.  De voorbereidingen voor de werken worden genomen in het najaar, de effectieve her-aanleg van de voetpaden en parkeerplaatsen start begin volgens voorjaar.