BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

05/06/2023 - VOORONTWERP KINDEROPVANG ADINKERKE GOEDGEKEURD

De gemeenteraad keurde het voorontwerp goed voor de bouw van de nieuwe kinderopvang te Adinkerke.  Deze komt aan het pleintje aan de Garzebekeveldstraat, in een voormalige tabakshandel.  Het pand op de hoek wordt grondig verbouwd en het voorliggend plein wordt grotendeels in het project betrokken.

In combinatie met het plein wordt dit één van de mooiste kinderopvangplaatsen van de streek.  De buitenruimte wordt groen en speels aangelegd, samen met de omliggende straten.  Het gebouw zelf wordt energetisch helemaal op punt gezet.  Er zijn grote ruimtes voorzien en aangepaste lokalen voor huiswerk, kine, ...  Bovendien wordt de kinderopvang helemaal toegankelijk ingericht voor kinderen met een beperking.  Ook voor onze medewerkers wordt dit een aangename werkplek.

De buitenruimte wordt geïntegreerd in de heraanleg van de omliggende straten.  Deze buitenruimte zal deels door de buurt kunnen worden gebruikt.

Het project, met inbegrip van de aankoop van de site, zal 2 000 000 eur kosten.   Een ferme investering, die elke cent waard is.  Kinderopvang is belangrijk.  

Tijdens de gemeenteraad werd de (terechte) vraag gesteld of een nieuwbouw op dezelfde of andere plaats niet goedkoper zou zijn geweest.  Dit vergelijkend onderzoek werd gevoerd - een nieuwbouw met dezelfde oppervlakte is een pak duurder.  Het pand is constructief in goede staat en biedt voldoende mogelijkheden voor een knap ontwerp.

De werken moeten beëindigd zijn tegen eind 2024.  Het voorontwerp wordt nu aan de ouders en de buurt voorgelegd.  Daarna wordt het definitieve plan aan de GR voorgelegd ter goedkeuring en kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.