BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

24/08 - WINDMOLENPARK DUNKERQUE

 

De Franse overheid plant de bouw van een groot windmolenpark voor de kusten van Duinkerke en aanliggende gemeenten.  Het project betreft een zone van 50 km2 op 10km uit de kust.  Er kunnen 46 windmolens gebouwd worden met een totaal vermogen van 600 MW.  Om deze vermogens te halen betreft het bijzonder grote molens die sowieso goed zichtbaar zullen zijn vanop onze stranden en gebouwen.  Ook de bouw van een zogenaamd "stopcontact" is voorzien.

 

Ik ben hierover, samen met de collega's, op zijn zachtst gesteld, bijzonder bezorgd.  Het eindeloze vergezicht over zee is een belangrijke parameter die in rekening dient te worden gebracht en een uitgangspunt dat De Panne als lokaal bestuur zal verdedigen tijdens het aankomende "débat public".  

Al enkele maanden bereidt het lokaal bestuur zich voor op deze procedure.  De franse staat heeft een zone toegewezen aan een concern "Eolliennes en Mer de Dunkerque" bestaande uit EDF Renouvelables, Enbridge en Innogy SE.  Zij moeten er nu in slagen een vergunning voor het project te bekomen.  

 

Reeds tweemaal trok ik met een delegatie van de Belgische Staat en de Haven van Oostende naar het bevoegde kabinet in Parijs om onze bezorgdheid te uiten en te eisen dat onze grieven gehoord zouden worden.  We werden er goed ontvangen maar toch enigszins argwanend.  Die argwaan is uiteraard wederzijds.

Het weze duidelijk dat het project voor de haven van Duinkerke van bijzonder groot economisch belang is en dat de spelers niet van de minste zijn.  Voor een aantal (Franse) kustgemeenten zijn tevens "compensaties" voorzien - deze zijn alvast niet grensoverschrijdend (...).

 

In september wordt een "débat public" gehouden, te vergelijken met een openbaar onderzoek bij ons.  De Belgische Staat zal, volgens overeenkomst met de Franse instanties, een eigen publieksronde organiseren rond de bouw van het windmolenpark die zal worden opgenomen in de "débat public".   Dit zal in de maand september starten.

Om de belangen van De Panne te verdedigen werd ondertussen een Frans advocatenbureau, gespecialiseerd in de materie, aangesteld.  Het mandaat van onze Belgische advocaat werd hiertoe uitgebreid.  De Panne zal de nodige stappen ondernemen, koste wat het koste, om onze belangen in dit dossier te verdedigen.  Dat wordt misschien "David tegen Goliath".

 

Link naar de aankondiging van het "débat public": https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/projet/descriptif