BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

03/05/22: PROJECT ARCHITECTEN BIB IN KERK AAN DE SLAG

De St. Pieterskerk wordt gerenoveerd en zal de nieuwe bibliotheek huisvesten.  Hiertoe werd het architecten- en ingenieursteam Juxxta - Fallow aangesteld.  

De kerk werd onlangs gedesacraliseerd (=ontwijd) en er werd een erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek voorbereid.  Dit was een intensief traject waarbij heel wat gevoeligheden werden besproken.  We geven een nieuwe functie aan een historisch gebouw dat een belangrijke rol heeft gespeeld in ons sociale weefsel.

Voor het ontwerp van de bib-in-kerk (werktitel) werden de architecten en ingenieurs van Juxxta-Fallow aangesteld.  Een collectief van jeugdige ingenieurs, ervaren architecten en specialisten in hun vakdomein.  De architecten zijn oa. actief bij de renovatie van het Belfort en de Lakenhalle in Ieper.  Bij het ontwerp zal de buurt, de burger en de gebruikers worden betrokken om tot een maximaal gedragen ontwerp te komen.

Het kerkgebouw wordt multifunctioneel.  De hoofdfunctie wordt de bib, maar er komt ook een multifunctionele ruimte die bruikbaar wordt voor het verenigingsleven en voor kleine vertoningen, alsook een bescheiden horeca-concessie.  Aan de achterzijde wordt, in relatie tot de buitenruimte en het achterliggend parkje, een bijkomend volume aangebouwd.

Het project heeft een budget van 2.5 mln eur.  Volgend jaar moeten de werken starten.

 

De architecten kregen ook de opdracht om over de buitenruimte en het Alphons Mervillieplein na te denken en voorstellen te doen.