BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

30/04 - 1 100 000 EUR DIRECTE STEUN VOOR LOKALE ECONOMIE


In de extra bijeengeroepen gemeenteraad van 30 april wordt door het college van burgemeester en schepenen het ondersteuningsprogramma voor de lokale economie voorgesteld. In totaal betreft het tot 1.500.000 euro aan maatregelen die de lokale handel en het toerisme ondersteunen. Voor De Panne is dit een bijzonder grote inspanning bovenop het reeds voorziene investeringsprogramma.

 

Burgemeester van De Panne Bram Degrieck:

 

 “Ten eerste betreft het een aantal opvallende maatregelen waardoor er vóór 30 juni tot 1.100.000 euro rechtstreekse omzet wordt geboekt bij lokale handelaars. We gebruiken daarvoor ons systeem van de Pannebon, waardoor handelszaken die nog gesloten zijn, alsnog omzet kunnen genereren. Elk gezin en elk kind onder de 18 jaar krijgt een Pannebon Xtra ter waarde van 55 euro. Ook elk tweedeverblijf krijgt een Pannebon Xtra van 55 euro.

De Pannebon Xtra kan worden besteed bij onze lokale handelaars vanaf 1 september. De bonnen worden rond midden mei verspreid.

Daarnaast wordt 250.000 euro voorzien om specifiek de sectoren hotels, B&B en erkende vakantiewoningen te ondersteunen met de Pannehotelbon.

Ten tweede werd er voor 400.000 euro budgettaire ruimte gecreëerd om met een alternatieve zomer- of najaarsprogrammatie het toerisme terug te lanceren van zodra mogelijk en toegelaten. 

Ten derde is er een ruime consensus tot gemeentelijke fiscale tegemoetkomingen voor getroffen handelaars. Op de gemeenteraad van mei zal een pakket wijzigingen in onze belastingreglementen en concessies voorgesteld worden.

Het verheugt me bijzonder dat de volledige gemeenteraad deze voorstellen unaniem heeft goedgekeurd.  De volledige gemeenteraad, meerderheid en minderheid, geeft hiermee een bijzonder belangrijk signaal aan de lokale handelaars, ik dank hen ook voor het vertrouwen. 

Ook de vele diensten van ons lokaal bestuur, die deze reglementen in een bijzonder korte periode heeft uitgewerkt, verfijnd en uitgeschreven.  Een zeer grote pluim voor onze diensten! We rock!”

Wim Janssens, eerste schepen:

“We mogen niet bij de pakken blijven zitten, we bouwen verder aan een sterke toekomst voor de inwoners en ondernemers van De Panne en Adinkerke. De geplande openbare werken zullen een boost geven aan onze lokale economie met een absoluut minimum aan hinder voor de getroffen lokale ondernemers. Ons investeringsprogramma zal hierop worden afgesteld.

We realiseren onze grote projecten, maar we bekijken ze door een coronabril.

Het groenonderhoud en de netheid van de gemeente is nu belangrijker dan ooit.  Vooral voor de inwoners die nu volop wandelen en fietsen in onze gemeente en mooie plekjes herontdekken. Maar ook voor de vele toeristen die we hopelijk deze zomer mogen verwelkomen.

Het recyclagepark openen we terug op maandag 11 mei. Om een te grote toeloop te vermijden moet u eerst een afspraak maken via een eenvoudig online reserveringssysteem. Daarna gaat u op de afgesproken datum en tijdstip naar het recyclagepark, waar de parkwachters zorgen voor een veilig en vlot bezoek.

Daarom een welgemeende dankjewel voor al onze medewerkers die zich dagdagelijks direct of indirect hiervoor inzetten.”

Cindy Verbrugge, schepen van Toerisme:

“Met de “Pannehotelbon” zullen we minstens 10.000 overnachtingen in toeristisch logies genereren in het laagseizoen! Wie minstens twee overnachtingen reserveert én nu betaalt in een hotel, B&B of erkend vakantiehuis ontvangt van het lokaal bestuur een Pannehotelbon ter waarde van 50 euro om te shoppen, te eten en/of te drinken bij onze ondernemers. Tweedeverblijvers ontvangen eveneens een Pannebon Xtra om zich te laten verwennen bij onze lokale ondernemers!  We voorzien hiervoor een belangrijke promocampagne.

In De Panne zal er deze zomer een veilig en gezellig zomerprogramma aangeboden worden. Het accent zal hierbij liggen op kleinschalige zachte recreatie voor iedereen tussen 0 tot 99 jaar. Sporten en rusten, spelen en ravotten, snuiven van cultuur en rijkelijk genieten van elkaar, daar gaan we voor! De mooiste natuur aan onze Kust (her)ontdekken, ook daarvoor moet je in De Panne zijn.  Daarnaast voorzien we een alternatief programma dat we kunnen uitrollen van zodra mogelijk.

Al wie in 2020 in De Panne vakantie komt vieren zal vol goeie herinneringen en souvenirs huiswaarts keren en de smaak naar méér De Panne te pakken hebben.”

Michèle Vandermeeren, schepen van Sociale Zaken:

“Als lokaal bestuur willen wij ons steentje bijdragen om deze moeilijke periode wat te verzachten: met de Pannebon Xtra geven we niet enkel een belangrijke financiële injectie in ons handelsapparaat maar komen we ook tegemoet aan onze bevolking die inkomensverlies en andere financiële nadelen heeft geleden. 

Elk gezin, elk inwonend kind tot 18 jaar en elke alleenstaande krijgt een Pannebon Xtra ter waarde van 55 euro. Voor een gezin met twee kinderen tot 18 jaar bedraagt dit toch 165 euro. 

We zullen ook bijzondere aandacht besteden aan mensen zonder computer zodat zij ook van de Pannebon Xtra kunnen genieten.

Bedankt om de hygiënevoorschriften en ook de maatregelen rond “social distancing” te respecteren; ook voor de volgende weken rekenen wij op uw welwillende medewerking. Inderdaad, Corona vraagt heel veel van ons. Gelukkig is het tijdelijk.”

Stéphane Buyens, schepen van Lokale Economie:

“Als schepen van Lokale Economie heb ik onmiddellijk beseft dat door het coronadebacle en de snelheid waarmee de lokale economie gepakt werd, er vlug moest gehandeld worden.  Samen met de collega’s van het lokaal bestuur is er gebrainstormd geweest over de verschillende mogelijkheden die men kon nemen om de crash zo zacht mogelijk te maken.

We kwamen rap tot de fameuze “ bazooka”-tactiek die uitmondde in verschillende acties om de lokale economie een reddingsboei aan te reiken.

Met een zeer sterk stappenplan en de Pannebon, Pannebon Xtra en de Pannehotelbon en komende fiscale tegemoetkomingen voor lokale handelaars zullen we extra zuurstof geven aan de meest noodlijdende sectoren.

In een mum van tijd werden er trouwens reeds meer dan 2.000 pannebons verkocht, goed voor een omzet van nu al bij de 110.000 euro en dat mede door een strakke TV-campagne en het geloof in het verhaal door de plaatselijke handelaars.

110.000 euro die nu reeds op de rekening van de lokale bedrijven gestort is, wat toch sterk is, zeer sterk. 

Daarnaast concretiseren we volgende week een aantal praktische zaken voor handelaars.  We willen hen helpen om de opstart zo goed mogelijk in goeie banen te leiden.

Maar tevens hebben we ook een knipoog gemaakt naar de bevolking die plots wakker werd in een voor ons allen nog niet ervaren situatie van de lockdown.

Tevens maak ik gebruik om mijn diensten van Lokale Economie , Parkeerbeleid, Sport en Milieu te bedanken voor de inzet in deze zeer ongewone tijden.

Ook een pluim voor alle inwoners van De Panne en Adinkerke om zich goed aan te passen aan de opgelegde  maatregelen want zonder die goodwill was het pas echt desastreus geweest, een dikke merci.”

Nicolas Luyssen, schepen van Financiën

“De coronacrisis vraagt doortastende maatregelen.  Met dit uitgebreide verhaal ondersteunen we onze lokale handelaars rechtstreeks op een moment dat ze de steun het meest nodig hebben: nú. Immers, de bonnen, ter waarde van 1.100.000 euro moeten voor 30 juni 2020 worden gekocht via ons bestaande systeem van de Pannebon. Hierdoor komt de cash NU terecht bij de handelaars, maar moeten ze pas leveren vanaf september of oktober.

We ramen de volledige kostprijs van de coronacrisis algauw op 2.000.000 euro. Daarin zitten tevens de geplande fiscale maatregelen vervat die we op volgende gemeenteraad voorstellen, een alternatief toeristisch programma, aankopen allerhande zoals mondmaskers, extra informaticamateriaal om thuiswerken mogelijk te maken, installaties voor bijkomend sanitair deze zomer, verrekeningen van personeelskosten en dergelijke meer.

Onze financiële oefening is echter goed gemaakt: we kunnen deze extra kosten budgettair aan zonder wijzigingen van ons meerjarenplan, dus alle geplande investeringen houden stand.”

Meer info?

Op www.depanne.be/pannebon lees je alles over de Pannebon, de Pannebon Xtra en de Pannehotelbon.