BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

24/07 - OPEN BRIEF

 

 

Mevrouw, Mijnheer

Beste bewoner, tweedeverblijver, bezoeker

 

 

Ik maak me zorgen om uw gezondheid en om ons economisch apparaat.  Het coronavirus rukt sterk op in onze samenleving, een tweede golf komt er aan.

 

Maak u geen illusies: het coronavirus staat op het punt ook aan de kust terug op te duiken.  Dit is een kwestie van uren en dagen.  Ook ons mooie De Panne & Adinkerke zal niet gespaard worden.

 

Het lokaal bestuur nam de voorbije maanden en weken verschillende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.  We hebben dit zo goed als mogelijk gedaan en kosten noch moeite gespaard, ik ben u nu alvast dankbaar voor het goed opvolgen van de instructies.

 

Op vandaag is het echter duidelijk dat de vele maatregelen die de overheid en elke individuele gemeente of stad heeft genomen, onvoldoende zijn gebleken om het virus uit onze samenleving te bannen.

 

De federale overheid besliste gisteren, 24 juli, dat burgemeesters enerzijds bijzondere maatregelen kunnen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds kunnen ingrijpen om mogelijke besmettingen snel in te dijken.

Ik zal deze bevoegdheden ten volle opnemen, in overleg met mijn collega’s en de gemeentelijke crisiscel.

 

De volgende dagen zal het lokaal bestuur De Panne bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus afkondigen.  Deze zullen niet altijd even sympathiek zijn.  Desondanks vraag ik u met aandrang deze noodzakelijke maatregelen na te leven.

Bij eventuele besmettingshaarden zullen lastige beslissingen moeten worden genomen die een bijzondere impact zullen hebben op één of meerdere economische of sociale spelers in onze gemeente.

 

Ik vraag u dan ook met aandrang uw aandacht voor het volgende:

 

Ø  We rekenen nu méér dan ooit op uw burgerzin.  Doe gewoon wat van u verwacht wordt, zelfs al bent u er niet mee akkoord;  handelaars, hou u aan de afspraken en geef ze klaar en duidelijk door aan uw personeel;

 

Ø  Bent u, of is uw personeelslid mogelijk besmet: neem geen risico en grijp tijdig in. Bij elk symptoom van ziekte: blijf thuis, mijd contact met anderen en contacteer een dokter;

 

Ø  Draag maximaal een mondmaskertje, was zoveel als mogelijk uw handen, hoest en nies in uw elleboog, hou ALTIJD 1,5m afstand van andere mensen;

 

Ø  Beperk zoveel als mogelijk uw sociale contacten, hoe ambetant dat ook is; blijf zoveel mogelijk in contact met steeds dezelfde mensen;

 

Ø  Informeer u goed via de juiste kanalen.  Geloof niet alles wat je op sociale media leest.  Ook sommige nieuwssites en kranten verspreiden je reinste onzin.  De communicatie van de grote TV – zenders is betrouwbaar en up-to-date.  Hou de facebookpagina van gemeente De Panne, de website www.depanne.be/coronavirus en www.safesummer.be in de gaten voor specifieke info betreffende de maatregelen in De Panne.

 

 

Enkel als we ons strikt aan de afspraken houden, kunnen we slagen in de opdracht om het virus zo lang als mogelijk uit onze omgeving te weren en kan bijzondere schade aan ons economisch en sociaal weefsel vermeden worden.  Een tweede lockdown kan niemand van ons zich permiteren.

 

Onze gemeente is een toeristische trekpleister, we zitten in volle seizoen.  Er zijn bij ons mensen die van overal komen.  Dat geeft een aantal bijkomende bezorgdheden.  Ik reken ook op u om onze bezoekers vriendelijk op de spelregels te wijzen.  We zijn bovenal een gastvrije gemeente.

 

Ik wijs u er op dat onze gemeentelijke- en politiediensten de genomen maatregelen zullen controleren én bij niet- naleving ervan, beboeten.  Daarbij zal weinig ruimte zijn voor interpretatie.

 

Ik herhaal nogmaals de oproep tot uw burgerzin.  Denk niet enkel aan uzelf, maar ook aan uw naasten of uw vertrouwde handelaar.  Enkel als we samen aan dezelfde kar trekken kunnen we de zomer uitkomen zonder al te veel kleerscheuren.  Ik ben ervan overtuigd dat dat nog kan lukken.  Yes we can!

 

 

Veel succes,

 

 

Bram Degrieck

 

Je burgemeester