BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

24/07 - MONDMASKERTJES VERPLICHT IN BEBOUWDE KOM

 

Het college van Burgemeester en Schepenen besliste deze middag tot het verplicht dragen van een mondmasker vanaf maandag 27 juli binnen de bebouwde kom van De Panne & Adinkerke voor iedereen ouder dan 12 jaar.  We kregen daar deze middag de benodigde toelating voor vanwege de wnd gouverneur en de Vlaamse gezondheidsinspecteur. 

Het reglement, met daarin de juiste afspraken, wordt dit weekend opgemaakt en gecommuniceerd.  In ieder geval zat dit niet gelden op het strand, in duinen en bossen en ook voor sporters komen er duidelijke afspraken.

Dat mondmaskertje is écht geen loden bol die je moet meeslepen, 't is ochere een onnozel vodje.  Ik spreek ook steeds van een mondmaskerTJE ...  Er zijn verplegers die al màànden met dat maskertje rondlopen.

 

Dit is een bijzonder drastische beslissing, waarvan ik zeker ben dat er nog veel steden en gemeenten zullen volgen.  De grote steden en hun superbelangrijke burgemeesters moeten het goeie voorbeeld geven en trenden zetten.  Bedankt alvast Kortrijk en Oostende, alsook gouverneur van West-Vlaanderen om de burgemeesters samen te zetten in zo'n ambetante TEAMS.  U speelt uw rol.

In feite nemen de lokale besturen de verantwoordelijkheid over van de federale overheid, die talmt en als een kieken zonder kop lijkt te staan koekeloeren.  Als àlle experten, of je ze nu toffe gasten vindt of niet,  zeggen dat het vijf nà twaalf is, dan moeten we vooral niet blijven staren naar die wijzers zoals een koe kijkt naar een voorbijrijdende trein,  maar integendeel alle bevoegdheden gebruiken die ons werden toegewezen.   Waar de federale overheid al weken, zoniet maanden over leutert en palavert en lokale besturen betuttelt, worden beslissingen op lokaal niveau met een groot stuk buikgevoel,  beredeneerd maar met slagkracht en in 24 uur tijd genomen.  

Dàt is het bewijs van de sterkte en de rijkdom van de lokale besturen.    

 

ik pleitte al op 29 april (!) voor het invoeren van een doorgedreven plicht op het dragen van mondmaskertje op alle plaatsen waar social distancing niet kan worden gegarandeerd, ook in de open lucht; (https://burgemeestervandepanne.be/laatste-nieuws/geen-mondmasker-geen-strand)

OK, het strand was misschien wat overdreven, maar zo ver zat ik er toch niet naast.  Geef toe dat ook u me toen vierkant uitlachte (-; .  Maar misschien, hadden we 't toen gedaan, hadden we nu een normalere zomer.  Laat ons nu deze kans met z'n allen nemen, anders verbrodden we ook nog de herfst- en kerstvakantie.

 

En, als 't allemaal niet nodig geweest zal blijken, dan ben je maar kwaad op die lokale burgemeester.  Maar, als 't niet nodig geweest zal blijken, is het teken ... dat 't nodig was.

 

succes, het lukt ons wel