BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

16/10 - ALARMNIVEAU 4


 

Dit wordt geen makkelijke opdracht.

 

16 10 2020

De federale overheid kondigde vandaag, zoals verwacht, strenge maatregelen af.  Die zijn niet mals en treffen enkele sectoren keihard.

 

De onderstaande maatregelen gelden voor de komende maand.  Uit respect voor de 99,9% van onze mensen die wél de maatregelen volgen en voor de getroffen ondernemers, zal ik, in navolging van federale instructies, bijzonder strikt toezien op de naleving van de maatregelen.  De 0.1% mag het niet verbrodden, er zal geen greintje compassie zijn.

Zoals eerder gezegd in mijn open brief van gisteren: we hebben het nu met z' allen in eigen hand.  Hoe verstandiger we nu zijn, hoe groter de kans op een kerstfeestje.

 

De afgekondigde maatregelen hebben een aantal gevolgen voor ons lokaal bestuur en de geplande activiteiten, evenementen of projecten.  We zijn op deze scenario's (voor zover mogelijk) voorbereid.  Het komend weekend en maandag buigen we ons met de lokale corona-crisiscel over de nieuwe gegevens en zullen we gepast communiceren.

Ook in deze fase zal het lokaal bestuur zich maximaal inspannen.  We beschikken daarvoor over een ploeg formidabele medewerkers, een gezonde portie boerenverstand en een pak buikgevoel om de omstandigheden realistisch in te schatten.  

 

Een boodschap voor de getroffen ondernemers: jullie krijgen opnieuw een kaakslag, onterecht wat mij betreft.  Jullie hebben zo hard jullie best gedaan, het is dan ook wraakroepend om nogmaals het eerste slachtoffer te zijn van die verdomde corona.

Hou nu 't hoofd koel, recht binnen enkele dagen uw schouders en trotseer deze uitdaging opnieuw.  Haal straks uw West - Vlaamse werkersgoesting terug boven en kruip opnieuw achter je stove of je toog en bedien opnieuw je gasten! YES YOU CAN!

Ik wens jullie veel courage!  't Lukt jullie, daar ben ik zeker van.

-------

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

Het Overlegcomité heeft vandaag kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

  • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
  • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
  • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
  • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
  • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
  • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
  • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
  • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
  • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
  • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

Meer info over de aangepaste maatregelen: 

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-gaat-strengere-regels-vanaf-maandag-19-oktober