BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

11/05 - OVERLEG KUSTBURGEMEESTERS

De kustburgemeesters kwamen vandaag opnieuw samen voor verdere besprekingen inzake de aankomende zomer, samen met Gouverneur Decaluwé en Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.  

De kustburgemeesters houden aan hun standpunt inzake een gefaseerde heropstart van het toerisme aan de kust, met in eerste instantie de tweedeverblijvers.  Concrete data worden niet vooropgesteld, die zullen worden beslist door de federale overheid, na advies van wetenschappers.

De volgende weken wordt dus verder gewerkt aan de voorbereiding van de zomer.  Er staat heel wat werk op de planken, onze diensten zullen alle zeilen moeten bijzetten om de theorie aan de praktijk te koppelen.

Belangrijk is dat er pas vanaf 27 juni bewaakt toezicht zal zijn op de stranden.  Vorige jaren waren reeds vanaf midden juni beperkte bewaakte zones ingericht.

Tijdens de vergadering gaf ook Dhr Steven van Gucht toelichting betreffende evoluties en aandachtspunten voor de kustgemeenten.

 

Vlaams minister Zuhal Demir lichtte haar visie toe inzake het komende seizoen.  Ik ben haar dankbaar voor de geïnvesteerde tijd.

 

Onze gemeente zal zich rigoureus houden aan het geschetste kader.

 

Volgende tekst is het officiële standpunt.

 

Kustburgemeesters op 1 lijn over de zomer van 2020

 

Op initiatief van West-Vlaams Gouverneur Carl Decaluwé bereikten de kustburgemeesters een akkoord over de organisatie van het kusttoerisme voor volgende zomer. Elke kustgemeente zal op basis van de gegevens van Westtoer gedetailleerde plannen opmaken voor de verkeerscirculatie in elke badplaats en voor het visitor management op belangrijke publieke ruimtes zoals het strand, de dijk en de winkelstraten. De gemeentelijke circulatieplannen worden afgestemd met het “Brexitcirculatieplan”. Veiligheid, social distancing, hygiëne en permanente monitoring zijn de basisuitgangspunten van het plan. Cruciaal in het kader van de veiligheid wordt een systeem van crowd management: Gouverneur Decaluwé: “Een belangrijke voorwaarde voor het kusttoerisme deze zomer is dat dat we op een continue manier de bezoekersdrukte kunnen in kaart brengen. Dit moet ons toelaten om indien nodig in te grijpen. Om dit alles te kunnen waarmaken is er extra inzet nodig van 140 politiemensen. Er komt een West-Vlaams solidariteitspolitiepeloton van 40 man. Met andere woorden we hebben 100 extra politiemensen nodig uit de federale reserve.”

 

Kust bereidt zich voor met gedetailleerde plannen

De kustburgemeesters bereikten een akkoord om op alle vlakken de komst van de vele toeristen deze zomer aan de Kust minutieus voor te bereiden. Ze scharen zich ook unisono achter de voorschriften en de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Voorzitter van de Kustburgemeesters Dirk De fauw : “Onze bestemming zet volop en eendrachtig in op een gedegen en gedetailleerde voorbereiding. We willen niet verantwoordelijke zijn voor een plotse verspreiding van het virus of voor een eventuele heropflakkering.” Belangrijke uitgangspunten zijn spreiding van de kustbezoekers in tijd en ruimte, veiligheid, social distancing en hygiëne.

 

Uniform raamwerk met respect voor gemeentelijke autonomie

Sleutelelement in het akkoord van de kustburgemeesters is de opmaak van een uniform raamwerk voor elke gemeente. Dit raamwerk zal afgestemd worden met de korpschefs van de politie. Belangrijke onderdelen per badplaats zijn :

·       Verkeerscirculatieplan zowel voor personenwagens als voor personen die gebruik maken van het openbaar vervoer en zwakke weggebruikers ; belangrijk element hierbij zijn het aantal beschikbare parkeerplaatsen

·       Strandplan met focus op toegang tot het strand, circulatie van de strandbezoekers, sensibilisering en handhaving met gemengde interventieteams, permanente monitoring

·       Bewaakte zwemzones vanaf 27 juni met voldoende opgeleide redders die focussen op hun kerntaken en inzet van mobiele medische interventieteams ; er wordt bekeken in overleg met IKWV of bestaande zwemzones kunnen uitgebreid worden

·       Circulatie- en terrassenplan voor de dijk, winkelstraten en andere publieke ruimtes

Het is nu aan elke kustgemeente om deze plannen concreet te gaan ontwikkelen. Respect voor de gemeentelijke eigenheid staat voorop. Elke kustgemeente is anders en kan dus specifieke maatregelen nemen in de geest van bovenstaande principes.

Inzake monitoring zijn er diverse systemen mogelijk : zoals klassieke tellingen, big data, maar ook innovatieve camera’s. Alle gegevens moeten online op een permanente manier worden doorgegeven aan het controlecentrum van de federale politie, die op haar beurt in contact staat met het Vlaams verkeerscentrum. Ook de druktebarometer van Minister Demir is een belangrijke communicatietool.

 

Gefaseerde heropstart

De kustburgemeesters houden vast aan hun standpunt mbt een gefaseerde heropstart en blijven vinden dat naast de bewoners de tweede verblijvers het eerst terug naar zee kunnen komen en er ook verblijven. In tweede instantie wil de kust de verblijfstoeristen verwelkomen in de hotels, de B&Bs, de campings en de vakantieappartementen. Maar ook de dagtoeristen blijven welkom. Dit kan het best op het moment dat restaurants en cafés opnieuw opengaan. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu : “Vanuit Westtoer en de kustgemeenten blijven we het belangrijk vinden dat we deze zomer alle types van toeristen kunnen verwelkomen. De gedetailleerde draaiboeken van de kustgemeenten zullen dit ongetwijfeld toelaten. Maar wellicht zal het zo zijn dat niet altijd alles zal kunnen op hetzelfde moment. Spreiding van de toeristen in de tijd, maar ook in de ruimte vormen hier belangrijke principes. We hopen hierbij om ook in de maanden september en oktober vele toeristen te kunnen verwelkomen en dat we ook de ruimte aan de Kust maximaal kunnen gebruiken.”