BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

10 en 50 - jarig peterschap Leopoldsburg

De Panne heeft een bijzondere band met de militaire basis in Leopoldsburg.

50 Jaar geleden nam De Panne het peterschap op zich van het regiment 2de Regiment Lansiers, dat later werd uitgebreid met het 4de Regiment Lansiers.  De destijdse initiatiefnemers waren de toenmalige burgemeester Versteele, schepen Honoré Dehouck en gemeentesecretaris Daniël Witdouck.  Zoals zoveel andere Pannenaren hadden ze immers alle drie hun legerdienst gedaan in het 2 Regiment Lansiers in Euskirchen (D). 

Op de militaire basis gingen trouwens vele kinderen uit Pannese verenigingen op zomerkamp, zoals ook ikzelf.

Bij een reorganisatie van de Landmacht werd op 18 juni 2010 het Regiment ontbonden en sindsdien vertegenwoordigt de Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers het vroegere actieve regiment bij allerlei activiteiten.

Sinds 2011 heeft De Panne ook het peterschap erkend van het Centrum Basisopleiding en Scholing Noord (CBOS N) te Leopoldsburg, de Traditiedrager van het toenmalige 2/4 Regiment Lansiers.

 

Jaarlijks treffen De Panne en het CBOS-N en de Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers zich met Wapenstilstand.  Uit dat peterschap is tevens een vriendschap ontstaan.  Gezien het 50 en 10 - jarige peterschap dit jaar werd gevierd, werden vandaag twee vriendschapsbomen met elkaar uitgewisseld.  De ene zilverlinde krijgt een plaatsje op de militaire basis in Leopoldsburg, de andere planten we voor het Gemeentehuis in De Panne.  De bomen weerspiegelen ons wederzijdse engagement om de vriendschapsbanden te behouden en te versterken.

 

 

Op de foto: BennyVAN BOCXLAER, Korpscommandant van het CBOS-N, Majoor van het Vliegwezen, Stafbrevethouder en Paul BRUYNINCKX, voorzitter van de verbroedering 2/4 Regiment Lansiers.