BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

09/07/21 - NIEUWE BUURTPARKEN VOOR ADINKERKE

In Adinkerke staan drie mooie projecten voor de buurt op stapel.  Die passen in onze beleidsdoelstelling "op naar een Leefbaar Adinkerke (door het realiseren van kleine, ingerichte groene zones komt er plaats voor ontmoeting met rust- en speelgelegenheid").

Aan de Putten Markey werd recent de hondeweide gesaneerd.  De grond werd volledig afgegraven en heraangelegd.  Hierdoor is een open, nette ruimte ontstaan die beter kan worden ingericht.  Er komt plaats voor ontmoeting, speelplezier en een nieuwe hondeweide.  Het bestaande speelpleintje achter de Doornstraat wordt behouden en netter gemaakt.  We leggen ook de optie "zwemmen in de vijver" voor aan de buurt.

Tussen de Stationsstraat en de Houtstraat werd een aankoopakkoord bereikt met de eigenaars.  De aankoop wordt komende maandag voorgelegd aan de gemeenteraad.  Deze zone, op vandaag volledig overwoekerd en ontoegankelijk, kan een mooi nieuw binnenpark worden, als buurt-tuin.

Voor beide bovenstaande projecten is er in 2019 een publieksbevraging gebeurd.  Op vandaag zijn we klaar om de inrichtingsvoorstellen voor te leggen aan de buurt.  Op 14 juli houden we op beide plaatsen een info-moment.  De uitnodiging werd onlangs in Adinkerke in de buurt gebust.   

De buurtbewoners kunnen hun gedacht zeggen over de principes en de voorstellen. Aan de hand van de feedback van de buurt worden de plannen dan gefinaliseerd en uitgevoerd.  Het betrekken van de buurt is belangrijk in deze projecten: we betrekken graag de buurtbewoners om tot een grote draagkracht van de projecten te komen - zij zullen uiteindelijk de gebruikers zijn!

 

Op de hoek Noordhoekstraat - Burgweg kocht het lokaal bestuur onlangs het verkrotte pand en de omliggende gronden.  Ook hier wordt een nieuw buurtparkje voorzien.  Momenteel loopt hiervoor een subsidie-aanvraag bij Westtoer.  Ook hier zal de buurt betrokken worden bij de inrichting.

 

Voor de bovenstaande drie projecten werd een budget voorzien van om en bij 1 miljoen eur voorzien.