BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

02/05 - NIEUWE FAQ'S 2020 05 02


De FAQ's vanuit het federale crisiscentrum zijn de leidraad om te weten wat mag en wat niet mag, tijdens corona.

Maar ze moeten steeds geïnterpreteerd worden, en vaak zijn er ook nog gewestelijke, provinciale of gemeentelijke afspraken.   Op zich best wel een interessant document.  Het is ondertussen de tiende versie.  Wat in het rood staat, is nieuw.

 

In deze versie, relevante info mbt sporten, onder meer aan zee:

 

17. Welke sporten zijn toegestaan ?

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

• in open lucht;

• zonder fysieke contacten;

• alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter).

De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.

18. Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen individueel of samen met maximum 2 andere personen. Groepstrainingen zijn verboden.

19. Zijn water- en brandingsporten toegelaten?

Ja, zolang er aan de voorwaarden in vraag 17 “welke sporten zijn toegestaan” wordt voldaan.

 

20. Is vissen toegelaten?

Ja maar in clubverband mogen enkel de toiletten en drankautomaten toegankelijk zijn.

 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

 

 

 

 

Jhttps://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

 

 

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Dit document is van toepassing vanaf 4 mei.

Inhoudstafel

ALGEMEEN ............................................................................................................................................... 2

ECONOMIE ............................................................................................................................................... 4

HANDELSZAKEN, WINKELS EN MIDDENSTAND ....................................................................................... 4

HORECA ................................................................................................................................................... 7

ECONOMIE, WERK en VRIJE BEROEPEN .................................................................................................. 8

GEZONDHEID ......................................................................................................................................... 15

Ziekenhuizen ......................................................................................................................................... 15

Medische aspecten ................................................................................................................................ 15

Woonzorgcentra .................................................................................................................................... 17

Zorg ........................................................................................................................................................ 19

Dierenzorg ............................................................................................................................................. 19

ONDERWIJS ........................................................................................................................................... 21

Kind en opvang ...................................................................................................................................... 21

Onderwijs .............................................................................................................................................. 21

OPENBAAR LEVEN ................................................................................................................................. 23

Verplaatsingen ....................................................................................................................................... 23

Recreatie en buitenactiviteiten ............................................................................................................. 25

Gemeentelijke diensten ........................................................................................................................ 29

Erediensten ........................................................................................................................................... 30

Afval ....................................................................................................................................................... 31

Gevangenissen....................................................................................................................................... 32

Dieren .................................................................................................................................................... 32

Diverse ................................................................................................................................................... 33

Crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg................................................................................ 34

INTERNATIONAAL .................................................................................................................................. 35

BIJKOMENDE CONTACTNUMMERS ....................................................................................................... 40

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

2

ALGEMEEN

1. Tot wanneer zijn de maatregelen van toepassing?

De hieronder beschreven maatregelen en die uit het persbericht van de eerste minister zijn van kracht

tot en met 10 mei.

Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020

Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020.

De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de

maatregelen afgezwakt of versterkt worden.

2. Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten

toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel

Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

3. Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn de sancties,

voorzien in artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk

ligt op preventie, dialoog en burgerzin.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe

gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die

op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te

verzekeren.

4. Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?

1) De elementaire hygiënemaatregelen blijven van toepassing;

2) De overheden moeten kunnen blijven functioneren;

3) Indien ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd) om

hun kinderen op te vangen moeten kleine kinderen worden opgevangen in de kinderopvang en

scholieren op school. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van

personeelsleden van de gezondheidszorg en personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële

diensten;

4) De social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden behouden in

alle omstandigheden, behoudens voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder

vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen

en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met

begeleiders leven.

5) Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden; net als een mix van

verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen.

6) Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer

telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen,

tanken, ...) mogen worden gedaan.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

3

7) De gefaseerde aanpak voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen bevat en dat voornamelijk gebaseerd is op drie essentiële aspecten: dragen van een mondmasker, testing en tracing. Het doel is een evenwicht verzekeren tussen het behoud van de gezondheid, zij het fysiek of mentaal, het vervullen van de pedagogische opdrachten op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

4

ECONOMIE

HANDELSZAKEN, WINKELS EN MIDDENSTAND

1. Welke winkels blijven open?

Alle fysieke winkels en handelszaken zijn gesloten, met uitzondering van:

1) voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (open tot 22u);

2) dierenvoedingswinkels;

3) apotheken;

4) krantenwinkels (press-shops);

5) tankstations en de leveranciers van brandstoffen;

6) de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;

7) winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;

8) tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen.

9) doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen;

10) groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatste;

11) de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;

12) de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen.

2. Welke zijn de specifieke maatregelen voor winkels die openblijven?

Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing maatregelen te respecteren en in het bijzonder het houden van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregel geldt niet voor personen die onder hetzelfde dak wonen zoals bijvoorbeeld ouders met hun kinderen.

Bovendien moet de toegang tot grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra en boomkwekerijen, alsook tot groothandels bestemd voor professionelen als volgt worden geregeld:

• één persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;

• in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

3. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. Hij moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

4. Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst en/of geschrapt worden?

De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het Ministerieel Besluit van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

5

Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Als een handelaar zijn wekelijkse rustdag wil wijzigen, dan moet hij dit voor minstens 6 maanden doen. (Meer informatie op https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse)

5. Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels die openblijven?

De voedingswinkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

6. Mogen winkels vroeger opengaan dan 7 uur?

Ja, als dit overeenstemt met de gebruikelijke openingsuren, andere winkels mogen niet vroeger opengaan dan 7 uur.

7. Kan er een verplichting opgelegd worden om winkels open te houden?

Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven.

8. Welke winkels worden beschouwd als voedingswinkels?

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, voor zover:

• er geen verbruik ter plaatse is en de nodige maatregelen genomen worden om dit te verhinderen;

• en men in staat is om social distancing tussen de klanten te organiseren.

Hieronder vallen supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, bio- en hoevewinkels (voedsel en drank), slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, sociale kruideniers…

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

9. Hoe zit het met gemengde winkels?

Het Ministerieel Besluit van 23/03/2020 geeft voedingswinkels, nachtwinkels en winkels voor dierenvoeding, toelating om open te blijven.

Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die secundaire producten blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, drankenhandels, mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, babywinkels, ...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen, indien mogelijk, hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (take-away) mag niet.

Tabaks- en e-sigarettenwinkels blijven gesloten.

10. Mogen winkels met bloemen en planten geopend zijn?

De tuincentra en boomkwekerijen mogen openen voor het publiek.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

6

Onder tuincentra en boomkwekerijen worden begrepen: handelszaken die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen.

Net als voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing maatregelen te respecteren en in het bijzonder het houden van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bovendien moet de toegang tot de winkels als volgt worden geregeld:

• één persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;

• in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Andere handelszaken die niet onder de definitie van een tuincentrum of boomkwekerij vallen omdat ze hoofdzakelijk gesneden bloemen (zoals bijvoorbeeld bloemenwinkels) of tuinmeubels verkopen, zijn gesloten voor het publiek al kunnen ze online en telefonisch wel actief zijn en aan huis leveren.

11. Welke doe-het-zelfzaken mogen openen?

De doe-het-zelfzaken die voor het publiek mogen openen, bieden een algemeen assortiment aan van hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen.

Net als voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing maatregelen te respecteren en in het bijzonder het houden van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bovendien moet de toegang tot de winkels als volgt worden geregeld:

• één persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;

• in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Bovendien blijven de winkels gespecialiseerd in de verkoop van één type benodigdheden (sanitair, loodgieterij, elektriciteit, tegels, verf, …) gesloten voor het publiek, al kunnen ze online en telefonisch wel actief zijn en aan huis leveren.

12. Wat gebeurt er met de wettelijke garantie op consumptiegoederen?

Er is geen uitzondering op de gebruikelijke regels in dit soort situaties: de consument moet de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebrek (post, e-mail, ...) en de schade niet nog groter maken.

De consument zal dus kunnen aantonen dat het probleem zich in deze uitzonderlijke periode heeft voorgedaan en dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om de verkoper op de hoogte te brengen, zoals vereist.

Vanaf dat moment wordt de garantieperiode in principe opgeschort totdat de verkoper een oplossing biedt (reparatie of vervanging).

Zelfs als hij de informatie niet heeft kunnen ontvangen vanwege een sluiting wegens COVID-19, mag de verkoper zich niet beroepen op de overschrijding van de termijn om niet tussen te komen.

13. Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan bedrijven in cruciale sectoren?

Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

14. Wat met markten en andere ambulante activiteiten?

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

7

Markten en andere ambulante activiteiten zijn verboden, behalve de voedingskramen die nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken (bv. supermarkten) aanwezig zijn. De burgemeester beslist, conform Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, op basis van de noden van zijn gemeente of een markt al dan niet noodzakelijk is in het kader van de voedselbevoorrading.

15. Mag een marktkramer thuis leveren?

Ja, thuislevering kan op bestelling, op voorwaarde dat dit geen deur aan deur verkoop wordt en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

16. Mogen diensten die aan huis leveren (Bpost, DHL …) blijven werken?

Ja, dit wordt zelfs gestimuleerd, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Afhalingen op officiële afhaalpunten zijn toegestaan.

17. Is de verkoop en levering aan professionelen toegelaten?

Ja, groothandelszaken mogen openblijven voor professionelen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

18. Mogen mobiele commerciële vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken aangezien werken op afstand in hun geval niet mogelijk is?

De activiteiten van commerciële vertegenwoordigers die als business-to-business beschouwd worden. Telewerk wordt indien mogelijk aangeraden.

HORECA

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, worden gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden. De hotels mogen echter openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes. Alle nieuwe initiatieven zoals pop-ups of garageverkopen worden verboden.

19. Kan ik nog eten laten leveren of eten afhalen?

Ja. Leveringen aan huis en take-away zijn niet verboden, De restaurants mogen hun gebruikelijke openingsuren behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wanneer klanten buiten moeten wachten, moeten zij ook de social distancing maatregelen respecteren.

20. Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?

Neen, ze moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan en mogen dus niet openblijven, tenzij ze nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken aanwezig zijn. De burgemeester beslist op basis van de noden van zijn gemeente of een markt al dan niet noodzakelijk is in het kader van de voedselbevoorrading. Thuislevering kan op bestelling, op voorwaarde dat dit geen deur aan deur verkoop wordt en mits in achtneming van de social distancing maatregelen.

Een mobiele verkoper van gebraden kip of een ijskar wordt beschouwd als een foodtruck/voedingskraam.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

8

ECONOMIE, WERK EN VRIJE BEROEPEN

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

De algemene principes zijn de volgende:

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

• Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

• Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

• richtlijnen op sectoraal niveau;

• en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

Voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten:

Deze ondernemingen en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

21. Is telewerk verplicht?

Telewerk wordt aanbevolen bij alle bedrijven en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

22. Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Voor de functies waarvoor telewerk niet wordt toegepast, mogen de werknemers het werk hervatten, volgens de algemene bepalingen hierboven.

23. Wie mag zich op het terrein van een onderneming bevinden?

Wat betreft toegang voor derden, zijn er verschillende regels indien een onderneming deel uit maakt van de cruciale sectoren of essentiële diensten of niet.

• Niet-cruciale sectoren of niet-essentiële diensten: blijven gesloten voor derden, met uitzondering van personen in het kader van relaties tussen professionelen zoals bijvoorbeeld professionele klanten, leveranciers en contractors. Het wordt aangeraden om deze professionele relaties zoveel als mogelijk op afstand te organiseren, indien dit niet mogelijk is

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

9

moeten de social distancing maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming gerespecteerd worden.

• Cruciale sectoren of essentiële diensten: zijn open voor het publiek maar, enkel binnen de voorwaarden voorzien in de bijlagen van het Ministerieel Besluit van 23 maart en zolang de interactie met het publiek niet op afstand kan plaatsvinden. De social distance maatregelen moeten maximaal gerespecteerd worden. Bijvoorbeeld een klant bij een garagist voor een dringende herstelling.

24. Een onderneming wenst het werk in shiften te organiseren om de social distancing te kunnen toepassen. Kan ze shiftwerk aan haar werknemers opleggen? En worden die werknemers voor die afwijkende werktijden gecompenseerd?

De ondernemingen en werkgevers moeten hun activiteit organiseren met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsvoorschriften die voortvloeien uit de pandemie. Een onderneming kan dus een ploegensysteem opzetten om het houden van een afstand van 1,5 meter te kunnen respecteren.

De COVID-19 pandemie wordt beschouwd als zijnde een ‘voorgekomen ongeval’ in de zin van de arbeidswet en het overschrijden van de arbeidsgrenzen is toegestaan. De gepresteerde uren in dit kader vallen onder de gewone overurenregime. Er is geen bijzondere compensatie, maar het overurenregime is van toepassing.

25. Kan de ondernemingsleider van een KMO de verplichting opleggen aan bepaalde werknemers om het jaarlijks vakantieverlof minstens gedeeltelijk op te nemen?

Het wettelijk verlof moet in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever worden vastgelegd. Indien er geen collectieve sluiting is, dan kan de zogenaamde individuele vakantie slechts opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Vakantie kan in dit geval nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer.

26. Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

27. Is het tijdens deze crisisperiode mogelijk om personeel en/of interims tewerk te stellen op zondagen en/of ‘s nachts om aan de grote vraag van de consumenten te voldoen (bv. rekken vullen, stocks ruimen, winkel desinfecteren, enz.)?

De COVID-19 pandemie kan worden beschouwd als een voorgekomen (en in zekere zin ook een dreigend) ongeval in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden overschreden voor het verrichten van arbeid om hier het hoofd aan te bieden. Ook nachtarbeid en zondagsarbeid zijn in dat geval toegelaten. Er mag buiten de normale roosters gewerkt worden.

De uren die in het kader van voorgekomen of dreigend ongeval gebeuren, vallen wel onder het gewone overurenregime en geeft recht op overuren (boven 9 uur per dag of 40 uur per week of lagere cao-grens). Bij prestaties op zondag en gedurende de nacht zijn wel de toeslagen vastgesteld in de sectorale cao’s of ondernemings-cao’s van toepassing.

De bedrijven en werknemers moeten hun activiteiten organiseren in functie van de maatregelen die door de overheid getroffen zijn om COVID-19 te bestrijden. Deze maatregelen zijn het gevolg van de

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

10

pandemie en maken dus inherent deel uit van de notie “voorgekomen ongeval”. De nieuwe organisatorische behoeften die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze maatregelen of die beantwoorden aan de gevolgen van deze maatregelen worden dus ook ingegeven door een “voorgekomen ongeval”. Ook in dergelijk geval zullen werkgevers hun werknemers overuren kunnen laten verrichten, alsook laten werken buiten het normale rooster.

28. Mogen uitbesteders en nevendiensten van essentiële sectoren hun activiteiten uitoefenen?

Voor zover zij de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren.

29. Wat als een werkgever telewerk verbiedt omwille van ‘organisatorische redenen’?

De werknemer kan klacht indienen via de website van de FOD Werkgelegenheid: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelen-niet-respecteert

30. Zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omdat ze behoren tot de risicogroep en dus niet kunnen gaan werken?

Mensen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen, kunnen de RVA-website https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 raadplegen voor meer informatie.

31. Kan, bij tijdelijke werkloosheid, ontslag worden gegeven zonder opzeggingstermijn? Bij gebrek aan werk, wegens economische oorzaken, heeft een werknemer het recht om de overeenkomst zonder opzegging te beëindigen?

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) blijven de gewone regels inzake ontslag van toepassing.

32. Wordt solliciteren ook als een essentiële verplaatsing beschouwd?

Solliciteren wordt gelijkgesteld aan werken. Sollicitaties kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het is wel aangeraden om sollicitatiegesprekken zo veel mogelijk vanop afstand te organiseren.

LANDBOUWSECTOR

33. Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien van fytoproducten, meststoffen, veevoer, … openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, blijven werken mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het is aanbevolen om telewerk toe te passen waar mogelijk.

34. Mogen groothandelsmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?

Ja, de social distance maatregelen worden maximaal gerespecteerd.

TRANSPORT & VERPLAATSINGEN

35. Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Er moet een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden of een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden. Voor meer informatie raadpleeg “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

11

36. Wordt de social distancing gerespecteerd als er plexiglas in bestelwagens/busjes wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

Ja, plexiglas zorgt voor voldoende bescherming en de installatie kan toegelaten worden in vervoersmiddelen.

37. Aan wie mag een autoverhuurbedrijf wagens verhuren?

Ja,

• Aan particulieren enkel voor noodzakelijke verplaatsingen;

• Aan professionele klanten;

Uiteraard mits inachtneming van de social distancing maatregelen. In het algemeen moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden.

38. Wat met de carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren)?

Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, als de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

BOUW (BINNEN/BUITEN/MET OF ZONDER BEWONERS)

Voor particulieren:

Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik. Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

Voor bedrijven:

Alle bouwactiviteiten zijn toegestaan:

• Voor ondernemingen in cruciale sectoren: indien de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

o Voor andere ondernemingen:

o Niet-dringende werken: mits inachtname van de social distance maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming

o Dringende werken: indien de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

39. Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, voor wat betreft doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment.

Voor wat betreft andere handelaars in bouwmaterialen kan dit enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 10 m² per klant. Voor particulieren kunnen e-commerce of levering aan huis aangewend worden. Een eventuele levering moet gebeuren mits inachtname van de social distancing maatregelen.

FINANCIËN

40. Is het akkoord van de Minister van Werk nog nodig om over te gaan tot bedrijfssluiting en economische werkloosheid voor een termijn van 5 weken?

Vanaf 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van COVID-19, kunnen beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

12

Voorlopig geldt deze soepele regeling tot en met 5 april 2020. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, indien de maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

Er dient dus geen aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden nog te worden ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van COVID-19, kan de werkgever nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

41. Verliezen bedrijven die als niet-essentieel worden beschouwd en die niet mogen openblijven, maar die besluiten om noodverkopen via e-commerce aan te bieden, hun premies?

Vlaamse Gewest:

De hinderpremie wordt toegekend aan ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de COVID-19 maatregelen, en waarbij hun locatie gesloten is. Zij kunnen nog online producten verkopen.

Alle info met betrekking tot de hinderpremie kan u vinden op www.vlaio.be.

Waalse Gewest:

Deze bedrijven kunnen hun premies behouden. De bedrijven daarentegen die al uitsluitend via e-commerce werkten hebben geen recht op de premie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De premies hebben alleen betrekking op instellingen die verplicht zijn te sluiten in de zin van het Ministerieel Besluit.

Als deze instellingen aan e-commerce gaan doen, zullen ze toch de eenmalige compensatiepremie blijven ontvangen.

42. Mag de Nationale Bank openblijven?

Ja, de Nationale Bank blijft functioneren. De maatregelen van social distance worden maximaal gerespecteerd. De loketten zijn gesloten.

43. Mogen verzekeringskantoren openblijven?

Ja, maar ze worden aangemoedigd internet en telefonie te gebruiken om hun activiteiten verder te zetten.

44. Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?

Ja, dit wordt niet aanbevolen behalve voor dringende zaken, de social distance maatregelen worden maximaal in acht genomen.

45. Wat met banken en postkantoren?

Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

46. Mogen wisselkantoren en kantoren voor internationale geldtransferts openblijven?

Deze diensten mogen openblijven, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het internationaal betaalverkeer moet gegarandeerd blijven.

TELECOM

47. Zijn de service- of winkelpunten voor telecom toegankelijk?

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

13

De telecomwinkels mogen open zijn (met uitzondering van de winkels die enkel accessoires verkopen) maar enkel voor noodgevallen (telefoontoestellen, modems, decoders, simkaarten) mits vooraf een afspraak wordt gemaakt en slechts één klant per keer wordt binnengelaten, en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Er is geen verkoop van nieuwe diensten in deze service- of winkelpunten toegelaten.

48. Hoe kunnen reparaties/installaties en leveringen van het benodigde materiaal gebeuren?

Neem contact op via de algemene communicatiekanalen van je operator (bv. telefoon, e-mail, website). Indien er levering via post of thuisbezorging door een technieker plaatsvindt, kan dit doorgaan mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

49. Wat als ik een nieuwe telecommunicatiedienst wil of mijn huidige telecommunicatiedienst wil wijzigen?

Neem contact op via de algemene communicatiekanalen van je operator (bv. telefoon, e-mail, website).

50. Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis,... moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes?

Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

DIENSTEN AAN PARTICULIEREN

Dringende herstellings- en onderhoudswerken voor veiligheid, welzijn en hygiëne, alsook ICT-infrastructuur kunnen binnen nog steeds plaatsvinden, mits het in acht nemen van de social distancing maatregelen.

51. Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

52. Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

53. Wat met schouwvegers?

Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

54. Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, opmaak EPC …) nog plaatsvinden?

Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopsprocedures met plaatsbezoek mogen momenteel niet worden opgestart. Verplichte energie-audits kunnen plaatsvinden voor lopende verkopen van vastgoed mits inachtneming van de social distancing maatregelen

55. Wat met technische controles van installaties? Idem voor onderhoudsnazichten.

Onderhoudsnazichten die niet wettelijk verplicht zijn, zijn niet dringend en mogen niet uitgevoerd worden. Enkel dringende technische keuringen mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

14

56. Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

57. Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?

Die activiteiten zijn strikt verboden.

58. Mag private verhuur van springkastelen plaatsvinden?

Neen.

DIVERSE

59. Kunnen bewakingsdiensten worden voorzien voor de bewaking en verzekering van voedselketen, bevoorrading en retail?

Ja. De diensten van private en bijzondere veiligheid maken deel uit van de cruciale sectoren en essentiële diensten, zoals opgesomd in de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

60. Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?

In het kader van de huidige maatregelen moet de uitzondering beperkt worden tot de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector.

De private bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen, kunnen hun activiteiten en opdrachten verder uitvoeren.

Voor de installateurs van alarmsystemen en camerasystemen zijn enkel dringende onderhouds - of herstellingswerken begrepen als uitzondering. Alle andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, vallen onder de algemene verplichtingen zoals het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De opleidingsinstellingen verbonden aan de private veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs.

Veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

15

GEZONDHEID

Ondanks de algemene maatregelen met betrekking tot de social distancing, blijft de zorg voor personen prioritair en moet die gegarandeerd blijven.

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

ZIEKENHUIZEN

1. Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties werden geannuleerd. Enkel dringende en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden. De centra voor zwangerschapsonderbrekingen blijven open en kunnen hun psychologische en medische interventies blijven uitvoeren.

Alle noodzakelijke bestaande therapieën (vb: chemo, dialyse, …) mogen voortgezet worden.

2. Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?

De bezoeken worden allemaal verboden behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of die palliatieve zorgen krijgen. Begeleiding van patiënten bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

3. Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel moet je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk zijn. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

MEDISCHE ASPECTEN

4. Kunnen bloeddonatiecentra openblijven?

Ja, bloedinzamelingen dienen verder te gaan. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten. Bloed geven is en blijft noodzakelijk en moet worden gestimuleerd maar weliswaar is het van belang dat de donor zich bewust blijft van de eigen gezondheidstoestand.

5. Is het vervoer van bloed, bloedproducten en medicijnen nog steeds toegelaten?

Ja, dit valt onder een essentiële verplaatsing.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

16

6. Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

7. Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.

Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

8. Hoe zit het met de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen?

Op de site FAVV staat informatie ter verduidelijking voor consumenten en operatoren in de voedselketen. http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

9. Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Dat wordt:

- Aanbevolen in de openbare ruimte

- Verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Dragen van handschoenen wordt in tegenstelling niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

10. Alle hulpdiensten behoren tot een risicogroep qua besmetting met COVID-19. Komt er een automatische erkenning als arbeidsongeval/beroepsziekte als zij besmet zouden blijken met COVID-19?

De bron van de infectie kan niet met zekerheid geïdentificeerd worden.

De besmetting met het nieuwe COVID-19 kan erkend worden als beroepsziekte (zie https://fedris.be/nl/news#news-2696). Aanvragen voor schadeloosstelling moeten wel vergezeld worden van de uitslag van een laboratoriumtest die de aanwezigheid van COVID-19 bevestigt.

11. Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen openblijven?

Ja.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

17

12. Wat is het advies voor wasserijen die ziekenhuislinnen verwerken?

Voor het wassen van linnen van COVID-19 patiënten gelden de bestaande procedures. Er moeten geen specifieke maatregelen genomen worden, het linnen moet niet in quarantaine geplaatst worden

WOONZORGCENTRA

13. Worden serviceflats gelijkgesteld aan woonzorgcentra?

Ja, serviceflats moeten behandeld worden als woonzorgcentra wanneer ze beschikken over een gemeenschappelijke ingang.

14. Een 'babbelbox' in een inkomhal van het WZC? (een tijdelijk lokaal met een eigen buitendeur, waar in de wand een grote glasplaat is verwerkt en waarin een intercomsysteem is geïnstalleerd). Valt een verplaatsing van 1 of maximum 2 familieleden naar die babbelbox onder de noemer 'verplaatsing om mensen in nood te helpen’?

Dit kan mits het desinfecteren van de babbelbox na elk bezoek. Weliswaar is communicatie op afstand (telefonisch, video-oproep, …) meer aangeraden omwille van hygiënische redenen.

15. Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …?

Ja.

16. Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?

Ja, absoluut.

17. Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

18. Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?

Deze initiatieven mogen doorgaan, er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

19. Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met meerdere aandoeningen of stoornissen verzorgen?

Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren. Raadpleeg het woonzorgcentrum of instelling om na te gaan of een bezoek mogelijk is op een veilige manier.

20. Mogen thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, de thuiszorg wordt voortgezet.

21. Zijn psychologen essentieel?

Ja.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

18

22. Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hieronder:

Nederlandstalig:

De belangrijkste websites zijn de volgende:

1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen

2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Duitstalig:

1. In het geval van intrafamiliaal- en partnergeweld waarbij een noodzaak is aan bescherming en begeleiding:

a. Prisma ASBL (Frauenzentrum, Refuge des femmes) : 087/554 077

b. Telefonhilfe: 108 – 24/24, 7/7 (Ook van toepassing voor zelfmoordgedachten)

2. Bij behoefte aan een gesprek : telefonhilfe : 108

3. Zelfmoordgedachten, psychotherapeutische raadpleging, psychotherapeutische doorverwijzing: BTZ (Beratungs- und Therapiezentrum, centrum voor raadgeving en therapie)

Eupen : 087/140180

St.Vith : 080/650065

Franstalig:

Centre de prévention du suicide

0800 32 123

Ecoute violences conjugales

0800 30 030

www.Ecouteviolencesconjugales.be

Comportements violents

Praxis

www.asblpraxis.be

Télé-Accueil

107

SOS Parents

0471 414 333

Ecoute -Enfants

103

SOS Enfants FWB

www.one.be/public/1-3-ans/maltraitance/equipe-sos-enfants/

SOS Viol

0800 98 100

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

19

23. Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?

Ja, absoluut. De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Ze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

ZORG

24. Wat met de zorg buiten het ziekenhuis?

Er wordt de burgers aangeraden om enkel voor dringende en noodzakelijke zorg ambulant op raadpleging te gaan. Als zij die inschatting moeilijk kunnen maken, moeten ze contact opnemen met hun zorgverlener. Het is aan de zorgverleners om te bepalen wat dringende en noodzakelijke zorg is die niet kan uitgesteld worden.

25. Mogen winkels voor medische hulpmiddelen (oa. opticiens, gehoorcentra, bandagisten, thuiszorgwinkel) openblijven?

Ze mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen, maar alleen voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer op afspraak ontvangen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

26. Mogen tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen hun activiteiten blijven uitoefenen. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld.

27. Zijn schoonheids- en zonnecentra open?

Schoonheidsspecialisten, pedicure, gespecialiseerde voetverzorging en zonnecentra moeten sluiten. Zij mogen hun diensten niet aan huis leveren, ook niet op afspraak.

28. Mogen tattooshops open zijn?

Neen, ze moeten sluiten.

29. Wat met wassalons?

De wassalons blijven open tijdens hun gebruikelijke openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en hygiënemaatregelen.

30. Mag de droogkuis openblijven?

Die is gesloten maar kan op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen en hygiënemaatregelen wel kledij en uniformen wassen die nodig zijn voor de uitoefening van een job in de essentiële sectoren.

DIERENZORG1

31. Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld. De maatregelen van social distancing moeten maximaal in acht genomen worden.

1 Andere punten dierenzorg zie openbaar leven

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

20

32. Zijn asielen open?

De dierenasielen zijn open. Ze worden gevraagd om enkel de personen die wensen te adopteren of een dier achter te laten, op afspraak te ontvangen. De maatregelen van social distancing moeten maximaal in acht genomen worden. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

33. Mogen dierenhotels openblijven?

Ja.

34. Mogen dierencrematoria openblijven?

Ja, enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

35. Zijn dierenkapsalons geopend?

Neen, zij zijn gesloten. Ook dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

21

ONDERWIJS

KIND EN OPVANG

1. Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

Vlaanderen:

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang

https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

Fédération Wallonie Bruxelles:

https://www.one.be/public/detailarticle/news/coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettre-votre-enfant-en-creche/

Deutschsprachige Gemeinschaft:

www.ostbelgienfamilie.be/coronavirus

2. Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen beschouwd worden als behorende tot de vaste sociale koker.

ONDERWIJS

3. Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten. De refters mogen openblijven.

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

• werken in de gezondheidszorg en/of de hulpverleningssector;

• werken in een essentiële publieke sector;

• geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

De scholen mogen nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking stellen aan de leerlingen. Verplaatsingen in dit kader worden toegelaten.

4. Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?

Neen, enkel bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet. Kampen worden niet toegelaten.

5. Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Indien de ouder van het kind (mogelijk) besmet is, maar het kind zelf geen ziektesymptomen vertoont, kan het naar de opvang/school gaan, tenzij de huisarts anders beslist.

6. Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

22

Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

7. Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?

De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

8. Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs, met uitzondering van de stages voor de studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg.

9. Hoe zit het met de examens van universiteitsstudenten?

Dit zal na een nieuwe evaluatie van de situatie bepaald worden.

10. Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?

De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

11. Gelden de regels voor de scholen ook voor de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies, ...?

Ja, ze mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

23

OPENBAAR LEVEN

VERPLAATSINGEN

1. Mag men zich nog verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden.

2. Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Enkel volgende verplaatsingen zijn toegelaten (hiervoor is het gebruik van een vervoermiddel toegestaan):

1) Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);

2) Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, etc.);

3) wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorritopen lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

• alleen;

• in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;

• en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

4) Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ.

3. Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief. De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

24

4. Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een gezin mag in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

5. Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. In het algemeen moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden.

6. Is het nog mogelijk om deelauto’s en deelsteps te gebruiken?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden behalve voor recreatief gebruik.

7. Zijn verplaatsingen betreffende oplaadpunten van budgetmeters essentiële verplaatsingen?

Ja, die worden beschouwd als essentieel.

8. Mogen herstellingsdiensten hun activiteiten voortzetten?

Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak en mits in achtname van de social distancing maatregelen openblijven voor dringende reparaties; dit zijn reparaties noodzakelijk om de veiligheid van het voertuig te garanderen (remmen herstellen, lichten herstellen, vervangen winterbanden door zomerbanden,…). Dezelfde maatregelen zijn ook van toepassing voor fietsherstellers.

Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of de onderneming, op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

9. Kan ik mijn rijbewijs halen?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kan worden nageleefd, zal aan de betrokkene een uitstel worden verleend.

10. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn de controlecentra voor autokeuringen gesloten. Ben ik nog steeds geldig verzekerd als mijn keuringsbewijs na 13 maart 2020 vervalt?

De regio's hebben zich er politiek toe verbonden elk "keuringsbewijs" dat na 13 maart 2020 verloopt, te verlengen. Daarom hebben motorvoertuigen waarvan het keuringscertificaat na 13 maart 2020 is verlopen, een geldig certificaat. De verzekeraar kan deze reden niet inroepen in het kader van een verhaalsrecht tegen de verzekeringnemer.

In Vlaanderen worden de certificaten verlengd voor een periode van vier maanden na afloop van de crisismaatregelen.(https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring).

In het Brussels gewest wordt de geldigheidsduur van de keuringsbewijzen verlengd. Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/covid-19-parkeren-rijscholen-technische-keuring-bouwplaatsen-wat-verandert-er

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

25

In Wallonië, kan de pertinente informatie over de autokeuring vinden op : http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et-solutions/controle-technique.html

11. Zijn de centra voor re-integratie voor het recht tot sturen geopend?

Nee, deze zijn gesloten.

12. Worden specifieke maatregelen genomen voor boten en cruiseschepen?

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.

Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

13. Wat met een alcoholslot (controlemechanisme voor hardleerse bestuurders die enkel kunnen starten na het afleggen van een negatieve blaastest), de controle-instanties die de psychologische controle organiseren en de servicecentra die de blaastest in het voertuig installeren en de resultaten om de aflezen.

Het servicecentrum is nog steeds actief en sommige centra doen hun interviews ook via skype.

RECREATIE EN BUITENACTIVITEITEN

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzonderingen zijn wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

• alleen;

• in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;

• en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

ACTIVITEITEN

14. Mag men nog samenkomen?

Neen, de regel blijft dat alle samenscholingen van meer dan 2 personen verboden zijn behoudens de uitzonderingen vermeld in deze FAQ.

15. Mag men zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

26

16. Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Enkel volgende verplaatsingen zijn toegelaten (hiervoor is het gebruik van een vervoermiddel toegelaten):

1) Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer);

2) Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, etc.);

3) wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

• alleen;

• in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;

• en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

4) Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ

17. Welke sporten zijn toegestaan ?

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

• in open lucht;

• zonder fysieke contacten;

• alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter).

De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.

18. Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen individueel of samen met maximum 2 andere personen. Groepstrainingen zijn verboden.

19. Zijn water- en brandingsporten toegelaten?

Ja, zolang er aan de voorwaarden in vraag 17 “welke sporten zijn toegestaan” wordt voldaan.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

27

Mag ik mijn drone nog gebruiken? Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning. Meer informatie vindt u op: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19.

20. Is vissen toegelaten?

Ja maar in clubverband mogen enkel de toiletten en drankautomaten toegankelijk zijn.

21. Kan de jacht doorgaan?

De regionale regelgeving dient hier gevolgd te worden.

Vlaanderen: https://www.natuurenbos.be/wildbeheer

Wallonië: https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse

SOCIALE CONTACTEN

22. Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?

Een samenkomst met familie die niet onder hetzelfde dak woont is niet toegelaten, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

23. Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner of kinderen in het kader van co-ouderschap?

De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je partner bezoeken of kinderen in functie van het co-ouderschap bezoeken is een essentiële verplaatsing.

24. Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te verblijven tijdens de quarantaine. Buitenlandse studenten die hun lessen moeten hervatten mogen zich naar hun kot begeven.

OPENBARE DOMEINEN

25. Moeten regionale, provinciale en gemeentelijke domeinen, parken en bossen gesloten worden?

De recreatieve delen van deze domeinen moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Hierop moet worden toegezien.

wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

1) alleen;

2) in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;

3) en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

28

Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

TOERISME

26. Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ...)?

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen en voor Belgen om niet essentiële verplaatsingen te maken omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn en toerisme gezien wordt als een recreatieve activiteit.

27. Mag ik naar mijn buitenverblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Enerzijds om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Een uitzondering kan gemaakt worden voor:

1) Mensen die formeel ingeschreven zijn in het vakantie- of weekendverblijf (ongeacht of ze over een woonrecht beschikken in het weekend- of vakantieverblijf), waar ze worden aangetroffen.

2) Mensen die over een referentie-adres beschikken en nergens anders wettig ingeschreven zijn (woonwagenbewoners, mensen zonder eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen).

3) Belgen die wettig verblijven in het buitenland, terugkeerden naar België, maar, bij gebrek aan een eigen woning (nog) nergens ingeschreven zijn en momenteel aangewezen zijn op een mobilhome of woonwagen.

4) Mensen ingeschreven in België, die tijdelijk onmogelijk kunnen verblijven op de plaats waar ze zijn ingeschreven wegens bv. verbouwingswerken aan de eigen woning, familielid in quarantaine (moet worden bewezen met een doktersattest om misbruik te voorkomen door mensen met een 2de verblijf in een toeristisch gebied),.....

5) Buitenlanders die voor de ingang van de maatregelen verbleven in een recreatiegebied en aantoonbaar in de volstrekte onmogelijkheid zijn om terug te keren naar hun land en dit voor zover en voor zolang die onmogelijkheid duurt. Zij blijven ertoe gehouden om zo snel als mogelijk terug te keren naar het land waar ze wettig verblijven en/of naar het land waarvan ze de nationaliteit hebben.

LOGEMENT

28. Wat voor de verschillende types van logement?

Hotels en aparthotels mogen openblijven maar ZONDER TOEGANG tot de bar, het restaurant (gemeenschappelijke zalen) en de recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet.

De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

29

Recreatieve en toeristische woningen (vb: vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan2.

Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel essentiële verplaatsingen en individuele fysieke activiteiten toegelaten.

29. Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van nutsbedrijven voor essentiële diensten (windmolenparken op zee, Doel, Tihange, …). Kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden?

Bewoners die er hun vaste woning hebben, mogen blijven3.

30. Wat met woonwagenterreinen?

Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om het verblijf van deze personen te faciliteren tot het einde van de crisis.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

31. Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

De administraties moeten blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen mits inachtneming van de social distancing maatregelen en/of telewerken waar mogelijk.

De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

32. Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan?

Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

33. Worden burgerlijke huwelijken nog steeds voltrokken?

Ja, maar enkel in aanwezigheid van het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

34. Vallen de OCMW ’s onder ‘de instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen’?

Ja. Een OCMW verleent essentiële diensten.

35. Moet de OCMW-dienst voedselbedeling blijven organiseren of niet?

Ja, dit behoort tot de gezondheidszorg en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

36. Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?

Zij mogen blijven werken voor hun werkgever, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

2Zie voorwaarden ‘mag ik naar mijn buitenverblijf reizen’.

3Zie voorwaarden ‘mag ik naar mijn buitenverblijf reizen’.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

30

37. Mogen bibliotheken openblijven?

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd openblijven met afhaalfunctie en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat deze dienstverlening gegarandeerd blijft.

38. Mag men van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken (diensten kadaster) nog een controle doen in en rond een woning in functie van een verkoop?

Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkopen mogen momenteel niet worden georganiseerd.

39. Mogen ondernemingsloketten openblijven?

Ze organiseren zich zoveel mogelijk vanop afstand en indien absoluut nodig zijn ze geopend, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

40. Zijn er specifieke bepalingen met betrekking tot openbare toiletten en hygiëne?

In het kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient hiervoor de nodige hygiënische maatregelen te nemen.

41. Kunnen wegenwerken en nutsvoorzieningen in het algemeen nog doorgaan?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

42. Vallen de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) onder de ‘asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer’?

Ja.

EREDIENSTEN

43. Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?

Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

44. Mogen religieuze diensten doorgaan?

Neen, behalve:

1. Voor begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam ;

2. Voor religieuze huwelijken, alleen in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;

3. Religieuze plechtigheden die opgenomen worden met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden:

a. die met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor de opname verantwoordelijk zijn;

b. mits inachtname van de social distance maatregelen;

c. voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

31

45. Wat met begrafenissen en crematies?

Begrafenissen en crematies in aanwezigheid van max. 15 personen zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en zonder blootstelling van het lichaam.

46. Mogen begraafplaatsen openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

47. Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

Neen, dit is niet toegelaten.

48. Wat met bijzondere gelegenheden in het kader van de erediensten of religieuze hoogdagen?

De algemene regels gelden eveneens voor bijzondere gelegenheden of religieuze hoogdagen : er kunnen geen religieuze bijeenkomsten plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. De specifieke voedingswinkels die mogelijks extra bevraagd worden in dit kader, kunnen openblijven volgens de geldende regels voor voedingswinkels. Zij zien er op toe dat de regels worden toegepast, in het bijzonder wanneer een groter aantal cliënten wordt verwacht. De burgemeester zorgt voor de communicatie van deze maatregelen aan de betrokkenen. De politie en de burgemeester zien toe op de naleving.

AFVAL

49. Zijn de containerparken gesloten? De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten. De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling. De regeling voor Brussel is te vinden op: https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html De regeling voor Wallonië is te vinden op: http://environnement.wallonie.be

50. Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor andere types afval ?

Ja, dat mag.

51. Mag de deur-aan-deur ophaling van huishoudelijk afval blijven doorgaan?

Ja, de verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier, glas, karton en PMD) worden voortgezet, tenminste als er voldoende ophaalpersoneel is. Anders zal voorrang worden gegeven aan de inzameling van restafval en organisch afval (met uitzondering van groenafval).

De regeling omtrent de inzameling van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.

De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling.

52. Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

53. Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?

Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn niet toegestaan. Het is toegestaan om, indien u alleen, met de mensen met wie u onder hetzelfde dak woont of maximaal 2 andere steeds dezelfde personen gaat

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

32

wandelen, dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil maar enkel in een hoeveelheid die de wandelaar zelf kan dragen. Het afval mag niet met de wagen opgehaald worden aangezien dit geen essentiële verplaatsing is. Daarbij is het wel belangrijk om niets op te rapen met onbeschermde handen. Gebruik daarom een grijper of draag ten allen tijde rubberen of latex handschoenen.

GEVANGENISSEN

54. Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?

Alle vormen van bezoek zijn geannuleerd om het risico op infectie van gedetineerden en het personeel te beperken. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.

DIEREN

55. Mogen eigenaars van dieren hun dieren in de wei of op stal blijven bezoeken en voederen?

Ja, de essentiële zorg van het dier is belangrijk en moet gegarandeerd blijven, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

56. Is de verkoop van dieren toegestaan?

De verkoop en aankoop van dieren is toegestaan, maar bezoeken voorafgaand aan de koop worden beschouwd als niet essentiële verplaatsingen en zijn niet toegestaan. De contacten verlopen enkel telefonisch of via videoconferentie, enz. . De nieuwe eigenaar mag het dier enkel komen ophalen op afspraak, mits inachtname van de social distance maatregelen. Pups en kittens kunnen vanaf de leeftijd voorzien in de dierenwelzijnswetgeving naar hun nieuwe eigenaar vertrekken, mits de verkoop in orde is met de dierenwelzijnsregels.

57. Mogen de dagelijkse controles van de in proefdierlabo’s aanwezige proefdieren en trimestriële controles door de aangewezen deskundige nog doorgaan?

Ja, indien hygiënische en social distancing maatregelen worden gerespecteerd.

58. Mogen wedstrijden met dieren, zoals met duiven, nog doorgaan? Neen, dit is een recreatieve activiteit.

59. Mag ik nog paardrijden op mijn paard?

• paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan

• Paardrijden (op jouw paard) in de manege is toegestaan enkel in het kader van het welzijn van het dier, als de manege dit niet zelf kan voorzien en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of rijpiste en desgevallend ook om het paard te vervoeren.

• Paardrijden (in het zadel, aangespannen, aangelijnd) op openbare weg is toegestaan enkel met het oog op het welzijn van het dier. Deze rit kan enkel plaatsvinden met een maximum van twee ruiters/menners, mits in achtneming van de social distance maatregelen. Gemotoriseerd vervoer van het paard voor deze ritten is enkel toegelaten als het niet veilig kan op een andere manier.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

33

DIVERSE

60. Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?

Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming of als vrijwillige ambulancier te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.

U kan hierover meer informatie terugvinden op de site van de RVA: https://www.rva.be/nl.

61. Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?

Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.

62. Wat als je tijdelijk werkloos bent door COVID-19 en je niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheek of lening te betalen?

Tot 30 september 2020 bestaat de mogelijkheid dat tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer moeten terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

63. Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?

Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

Zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure.

64. Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?

Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd.

Meer informatie: https://www.rva.be/nl en het persbericht van federaal Minister van Werk Nathalie Muylle van 23/03/2020.

65. Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?

Voor meer info hieromtrent, zie deze link: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse

66. Mogen verhuizingen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?

Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen. Een dringende verhuizing, binnen het land, uit het land en naar het land is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen indien mogelijk. Het begrip "dringend" verwijst naar:

1) de ongezondheid van de woning of het dreigende gevaar voor de gezondheid van de bewoners;

2) de financiële situatie van de bewoners die niet in staat zijn twee woningen tegelijk te betalen;

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

34

3) het feit dat een nieuwe huurder, bij gebrek aan een ander huisvestingsalternatief, de bewoonde woning moet betreden om door de verhuizing in kwestie te worden ontruimd.

4) om professionele redenen.

67. Wat met betrekking tot uithuiszettingen?

De gewesten hebben beslist voorlopig de uitvoering van uithuiszettingen op te schorten.

CRISISBEHEER VOOR MILIEUZORG EN GEZONDHEIDSZORG

Om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het beheer van milieu- en gezondheidscrises, kan elke eigenaar zich op zijn terrein verplaatsen om te voldoen aan de verplichtingen die op hem rusten op het gebied van de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, in het bijzonder zoals vastgelegd in de Ordonnantie van 19/11/1987.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

35

INTERNATIONAAL

Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020.

1. Mag goederentransport doorgaan?

Internationaal goederenvervoer is toegelaten. Naast de gebruikelijke documenten voor goederentransport zijn er geen bijkomende documenten nodig.

2. Mag men nog reizen naar België vanuit het buitenland?

Het algemeen geldende principe is dat elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België naar België kunnen terugkeren, mits het respecteren van twee voorwaarden.

De twee voorwaarden zijn dat:

1) De persoon zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie plaatst; en

2) De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

Deze twee voorwaarden zijn van toepassing op de terugkeerder en slaan op alle mogelijke gebruikte transportmodi (lucht, land en zee) bij zijn/haar terugkeer.

In het geval van een terugkeer via een binnen- of buitenlandse luchthaven zijn deze twee voorwaarden eveneens van kracht op de persoon die de terugkeerder(s) gaat ophalen, maar niet op de rest van het gezin die onder hetzelfde dak wonen. De ophalende persoon is bij voorkeur een gezinslid, maar indien de gezinsleden tewerkgesteld zijn in een essentiële sector wordt afgeraden dat zij de terugkerende persoon gaan ophalen.

Deze twee voorwaarden zijn niet van toepassing op grensarbeiders, chauffeurs bij professionele vervoersmaatschappijen en op personen die een essentiële verplaatsing uitvoeren (zoals opgelijst onder de vraag “Mag men nog reizen vanuit België naar het buitenland?”) met uitzondering van personen die terugkerende personen zijn gaan ophalen aan een buitenlandse luchthaven (zie vorige paragraaf).

In regel maakt de terugkerende persoon, ongeacht of hij/zij toekomt op het grondgebied van België of een ander land, gebruik van het openbaar vervoer (taxi of huurwagen) naar zijn/haar plaats van bestemming;

Indien het openbaar vervoer/taxi geen optie is, kan de terugkerende persoon opgehaald worden door een andere persoon (bij voorkeur lid uit hetzelfde gezin, maar niet tewerkgesteld in een essentiële sector);

Bij voorkeur nemen maximaal twee personen plaats in het voertuig. Van deze regel kan afgeweken worden indien meerdere personen van eenzelfde gezin dienen opgehaald te worden.

Bij de verplaatsing dienen de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden.

Opmerking :

De persoon die iemand gaat ophalen, dient in het bezit te zijn van:

1) een identiteitsbewijs en/of paspoort; en

2) indien de ophaling in het buitenland gebeurt, een aannemelijk bewijsstuk om de grens te overschrijden dat de essentiële verplaatsing rechtvaardigt.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

36

3. Wat met Belgische onderdanen die met hun pleziervaartuig terugkomen naar een Belgische zee- of binnenhaven?

Zij mogen de Belgische wateren bevaren met hun vaartuig enkel en alleen om zich naar de bestemmingshaven van hun keuze te begeven langs de kortste weg.

Zij moeten zich melden aan de havenkapiteinsdienst van hun bestemmingshaven (voor binnenhavens: de havenuitbater) via de gebruikelijke radiofrequenties voor het geografisch gebied van hun bestemming. Bij die melding moet vermeld worden of zij ziek zijn, symptomen vertonen of er zieken of personen met symptomen van welke aard ook aan boord zijn.

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

4. Welke regels zijn er van toepassing in het buitenland wanneer ik iemand ga ophalen?

Er dient ook rekening mee gehouden worden dat de buurlanden en andere landen eveneens maatregelen treffen om de toegang tot hun grondgebied te conditioneren. Deze maatregelen moeten worden opgevolgd en kunnen in principe worden geraadpleegd in de rubrieken met reisadviezen die op de website van Buitenlandse Zaken https://diplomatie.belgium.be worden gepubliceerd, alsook door deze landen op hun eigen officiële websites.

5. Welke regels zijn er van toepassing indien ik als buitenlander zonder hoofdverblijfplaats in België het Belgische grondgebied louter wil doorkruisen op weg naar mijn bestemming?

Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen het Belgisch grondgebied vlot moeten kunnen betreden en verlaten om te transiteren naar hun bestemming.

Individuen in transit op Belgisch grondgebied dienen de maatregelen van social distancing in acht te nemen in het gekozen transportmiddel.

Indien het transport gebeurt via de weg stoppen de bussen en voertuigen in regel niet op het Belgisch grondgebied.

Indien gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.

De personen in transit doorheen het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk.

6. Welke regels dien ik na te leven indien ik toekom in België via lucht, trein, weg of zee, in verder transit naar het buitenland?

Het algemeen geldende principe is dat buitenlandse personen in transit op Belgisch grondgebied zo snel mogelijk het Belgisch grondgebied moeten kunnen verlaten.

In regel maken de personen in transit op Belgisch grondgebied gebruik van het openbaar vervoer (inclusief taxi) om zich naar hun bestemming te begeven. Een auto huren is ook een mogelijkheid.

Indien het openbaar vervoer / taxi / huurwagen geen optie is dan kunnen personen in transit op Belgisch grondgebied opgehaald worden door een andere persoon of instantie (eventueel vanuit buitenland) om onmiddellijk na ophaling het Belgisch grondgebied te verlaten.

Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden. Indien het transport wordt ingelegd door de werkgever moeten de maatregelen van social distancing in acht genomen worden.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

37

Tijdens het traject langs de weg wordt in regel niet haltgehouden op Belgisch grondgebied.

Indien gebruik gemaakt wordt van een treinverplaatsing geldt dat een minimaal aantal aansluitingen en de kortste reisroute moeten nagestreefd worden.

De personen in transit op het Belgisch grondgebied dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort.

De ophalende persoon in transit op het Belgisch grondgebied dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk dat de noodzakelijkheid van de reis bevestigt.

7. Is grensarbeid nog toegestaan?

Het algemeen geldende principe is dat grensarbeiders bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven.

Grensarbeiders kunnen gebruik maken van de eigen keuzen van transportmiddelen. Tijdens deze verplaatsing is het toegelaten om boodschappen te doen.

Tijdens het transport op Belgisch grondgebied dienen maximaal de maatregelen van social distancing in acht genomen te worden.

De grensarbeiders dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen;

Voor de professionele verplaatsingen van werknemers in de vitale beroepen/cruciale sectoren kan op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt worden van een papieren vignet.

8. Is grensoverschrijdingen voor medische redenen en andere hulpdiensten over de grens toegelaten?

Het algemeen geldende principe is dat hulpdiensten vrij de grens kunnen overschrijden en daarbij niet onderhevig zijn aan enige vorm van controle.

Urgente medische hulpverlening en levensnoodzakelijke medische behandelingen kunnen verdergezet worden, daarentegen mogen geen nieuwe behandelingen worden opgestart.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een transportmiddel naar eigen keuze of een specifiek transportmiddel (bijvoorbeeld ziekenwagen, brandweerwagen, enzovoort).

Voor acute medische hulpverlening op Belgisch grondgebied is een opnameverklaring van het ontvangende ziekenhuis benodigd.

Voor verderzetting van levensnoodzakelijke medische behandelingen is een medisch attest benodigd.

9. Zijn andere professionele verplaatsingen naar België met een beperkte frequentie toegelaten?

Het algemeen geldende principe is dat alle professionele verplaatsingen toegelaten zijn.

Men heeft de eigen keuze van transportmiddel

Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

38

10. Welke andere essentiële verplaatsingen naar België zijn nog steeds toegelaten?

Het algemeen geldende principe is dat bijstand en zorgen aan ouderen, minderjarigen, kwetsbare personen en personen met een handicap; co-ouderschap; bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont; zorg voor dieren; het verlijden van aktes; het bijwonen van begrafenissen/crematies enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen; en het bijwonen van burgerlijke / religieuze huwelijken.

Men heeft de eigen keuze van transportmiddel.

Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor het rechtvaardigen van de essentiële verplaatsing.

11. Mogen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden schoolgaand in België in het kader van hun opleiding naar België komen?

In het kader van het hervatten van de schoolactiviteiten kunnen leerlingen, studenten en stagairs uit buurlanden naar België komen.

12. Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?

U vindt de nodige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl

13. Mag men nog reizen vanuit België naar het buitenland?

Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden is tot en met 8 juni 2020.

Als essentiële redenen om naar het buitenland te reizen worden momenteel de volgende verplaatsingen hernomen:

1) Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer;

2) Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;

3) Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

4) Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;

5) Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;

6) Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;

7) Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;

8) Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.

9) Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;

10) Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

39

11) Verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies;

12) Verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken;

13) Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding.

14) Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig. (Zie voorwaarden in vraag 8 onder het hoofdstuk Verplaatsingen).

Verplaatsingen naar een tweede verblijfplaats in het buitenland zijn hierbij uitgesloten.

14. Waar dien ik rekening mee te houden wanneer ik me naar en in het buitenland verplaats?

In de andere landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. U dient deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden.

Conform de regelgeving geldend in het land van bestemming dient voor vertrek de nodige documentatie in orde gebracht te worden.

U dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing,

15. Wat met betrekking tot de ferry’s naar buurlanden?

In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry’s niet beschouwd als een recreatieve activiteit, maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

16. Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en de luchthavenuitbater dient deze te faciliteren.

17. Blijven de restaurants en de taxfreeshops aan luchthavens open?

Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

18. Mag ik met mijn kinderen de grens overschrijden om hen te laten opvangen?

Als er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, is het toegelaten de grens te overschrijden om het kind naar de kinderopvang te brengen. Deze mogelijkheid is niet van toepassing voor een opvang door familieleden en vrienden. Op vertoon van de inschrijving in de kinderopvang is de grensovergang toegestaan.

19. Kan de werknemer een digitale versie van het vignet/werkgeversattest gebruiken om de grens te overschrijden?

Indien de werkgever het vignet/werkgeversattest niet persoonlijk kan overmaken aan de werknemer, moet het worden opgestuurd per post. Als de werknemer om dringende redenen wordt opgeroepen, kan het vignet/werkgeversattest digitaal worden opgestuurd door de werkgever vergezeld van een bewijsstuk ondertekend door de werkgever met zijn telefoonnummer en de naam van de op te roepen persoon.

FAQ COVID-19 FAQ 10 NL

02/05/2020- 13u30 Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020

40

20. Kan een student de grens overschrijden om zijn/haar studentenkamer leeg te maken?

Een student kan om deze reden de grens overschrijden onder volgende voorwaarden: één traject (heen en terug), het nemen van de kortste route, alleen of met één iemand wonende onder hetzelfde dak en op vertoon van de studentenkaart (en/of attest van de onderwijsinstelling) en het huurcontract/eigendomsakte. De regels van toepassing in het land van bestemming dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Een overnachting ter plaatse wordt sterk afgeraden. Indien een overnachting toch noodzakelijk is, moeten de personen die de verplaatsing hebben uitgevoerd gedurende 14 dagen zich in thuisisolatie plaatsen na terugkeer.

21. Is het toegestaan om zijn/haar arts te raadplegen in een buurland?

Volgens het algemeen geldende principe dient u een arts in eigen land te raadplegen. Als de arts in het bezit van uw medisch dossier zich in een buurland bevindt, dient deze arts u een ondertekend bewijsstuk aan te leveren (per post of digitaal) waarbij blijkt dat het noodzakelijk is om zich naar zijn/haar praktijk te begeven. Aan de grens zal u uw identiteitskaart en dit bewijsstuk moeten voorleggen. BIJKOMENDE CONTACTNUMMERS

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/146.89

Voor vragen over economie: 0800/120.33 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

Voor vragen over hulp aan Belgen in het Buitenland: 02/501.4000

Voor vragen met betrekking tot federale bevoegdheden rond mobiliteit en transport) : http://mobilit.belgium.be

Voor vragen over werkgelegenheid en arbeidsveiligheid:

• Algemene info: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

• De generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

• FAQ: https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

• Hoe contacteren: https://werk.belgie.be/nl/contact/informatie-aanvragen

• contact center voor vragen over de arbeidsregelgeving: https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-de-sociale-wetten/externe

Voor vragen over (tijdelijke) werkloosheid: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf