BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

20/08/2021 - WAARBORGEN VOOR EEN SEREEN POLITIEK DEBAT OP GEMEENTERAAD

 

De massale steunbetuigingen van inwoners, tweedeverblijvers en ondernemers doen mezelf en mijn collega's veel deugd.  Maar doet soms ook wenkbrauwen fronsen.

 

Het weekend staat voor de deur, de stellingen zijn ingenomen en de posities bepaald.  De volgende stap is de door de voorzitter van de gemeenteraad samengeroepen gemeenteraad op dinsdag 24 augustus om 20h in De Boare (Koningsplein).

Ik wens dat dit debat sereen en waardig kan gebeuren.

 

Op sociale media wordt opgeroepen tot deelname aan een "zwarte mars", die het huidige college van burgemeester en schepenen wenst te ondersteunen.

Ik heb vandaag geoordeeld dat dergelijke mars, hoewel uiteraard goed bedoeld als ondersteuning van mezelf en mijn collega's, niet strookt met een sereen debat en heb besloten middels een burgemeestersbesluit geen toelating te geven voor deze "zwarte mars", in functie van de veiligheid en uit bekommernis voor de mogelijke aansprakelijkheid van de inrichters bij gebeurlijke ongevallen.

Ik dank de initiatiefnemers en hoop dat ze gepast zullen communiceren via hun kanalen.

 

De capaciteit van de zaal De Boare werd door de administratie voor de zitting bepaald op 30 toehoorders vanwege de corona-maatregelen.  Ook de pers krijgt een aparte plaats toegewezen.

Omwille van deze beperkte capaciteit in De Boare zal op het naastgelegen skatepark een groot scherm geplaatst worden.   Zo kan de zitting alsnog door de bezoekers gevolgd worden.   Ook zal de gemeenteraadszitting gevolgd kunnen worden via een Facebook Live uitzending.  Dit is ook de wens van de gemeenteraadsvoorzitter.  Het juiste kanaal, waarop de zitting zal kunnen worden gevolgd, zal maandag gecommuniceerd worden.  De link naar de uitzending is vrij en kan opgevraagd worden.

Geplande deelnemers aan de "zwarte mars" roep ik op om sereen de zitting via het grote scherm of via de Facebook - live te volgen.

 

Hoe de zitting ook afloopt en wie er op het einde van de avond met de sjerp de gemeenteraad zal verlaten, de inwoners hebben het recht om het democratisch proces  en het verloop van deze voor de toekomst van De Panne belangrijke gemeenteraad correct te kunnen volgen.

 

Verder wens ik namens mezelf en mijn collega's afstand te nemen van kwetsende beelden, fotomontages of teksten die de persoonlijke of zakelijke integriteit van gemeenteraadsleden in het gedrang brengen. 

 

Ik vertrouw op het democratisch proces van maandag en laat het komend weekend rustig passeren.  

Misschien brengt voor sommigen tijd raad.