BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

persbericht 31 08 2021

gezamenlijk persbericht

31 08 2021

 

Onze fracties hebben kennisgenomen van het ontslag van Dhr Hauspie als gemeenteraadslid en als voorzitter van de gemeenteraad.  Dhr Hauspie heeft vandaag zijn ontslag ingediend, omwille van persoonlijke redenen.

Dhr Hauspie vervulde zijn rol als voorzitter met bijzondere aandacht voor de inspraak van elk gemeenteraadslid en elke fractie.  Hij verklaarde in juni dit jaar voortaan als onafhankelijke te zetelen.

 

De voorzitter zijn stem was doorslaggevend voor de constructieve motie van wantrouwen tegen burgemeester Degrieck en schepenen Janssens, Buyens, Luyssen en Vandermeeren.  Als voorzitter vervulde hij in deze procedure een bijzondere rol.

Meermaals hebben wij Marc, die nog steeds tot de vriendenkring van verschillende leden van onze fracties behoort, erop gewezen dat de constructieve motie van wantrouwen ongeldig was.

 

Burgemeester Degrieck:

“ik heb bijzonder respect voor de beslissing die Marc op vandaag neemt.  Marc staat in feite al de hele periode tussen twee vuren, maar koos op bepaald moment de andere kant.  Eénmaal getekend, kon hij niet meer terug, hij stond onder enorme druk, vermoed ik, van beide kanten.  Ook ik heb hem hard aangepakt de voorbije dagen en weken.  Dat zal voor hem en zijn omgeving niet makkelijk geweest zijn.

Dat hij er nu de stekker uittrekt, is een moedige keuze.  Voor mij redt hij hiermee zijn eer. Ik hoop ook dat de inwoners van De Panne dat zo zullen zien.  Je moet een sterk man zijn om op deze manier je verantwoordelijkheid op te nemen.  Marc, zijn familie en zijn omgeving zijn mijn persoonlijke vrienden, en daar zal de politiek niet gauw een stokje voorsteken.  Wij gaan zeker, als alles wat is gaan liggen, terug samen een pint drinken!”

 

Het ontslag van Dhr Hauspie komt op een bijzonder moment.  Deze avond, dinsdag 31/08 staat opnieuw een gemeenteraad gepland, waarbij de intrekking van de bewuste gemeenteraadsbeslissing staat geagendeerd.

 

Wim Janssens: “Deze gemeenteraad werd nog samengeroepen door het “oude” schepencollege, nog voor de beslissing tot het ontslag van burgemeester Degrieck en schepenen Buyens, Luyssen, Vandermeeren en mezelf.  Het lijkt op een spelletje Stratego, we begrijpen dat het voor de inwoners niet allemaal duidelijk is.  Maar, we hebben vertrouwen in het democratisch proces en zijn hierin goed begeleid.  De gemeenteraad van deze avond maakt hier integraal deel van uit.”

 

Na het ontslag van Dhr Hauspie kan deze gemeenteraad van deze avond wel eens een groter belang hebben dan op voorhand ingeschat.  Op deze gemeenteraad van deze avond staat immers de intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus op de agenda.

Het is nu aan de “aangewezen – burgemeester Vanheste” en de “schepenen”, raadsleden van de Lijst Burgemeester en N-VA om hun individuele standpunt te bepalen. 

 

Onze fracties wensen deze avond het democratisch debat te voeren in de gemeenteraad en zullen verder niet meer communiceren.

 

 

 

 

“Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van gedacht.” (Confucius)