BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

19/08/2021 - waarom kan en mag de voorzitter niet tekenen eigenlijk

Om een collectieve constructieve motie van wantrouwen als ontvankelijk te beschouwen, dienen aan twee voorwaarden te worden voldaan:
1° ze is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden;
2° ze is ondertekend door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt.

 

Aan de eerste voorwaarde is voldaan: er zijn 11 handtekeningen ingediend.

Aan de tweede voorwaarde is niet voldaan.  

 

Een fractie wordt vastgelegd bij de installatievergadering van de gemeenteraad.  Dit kan niet meer wijzigen.  Het Decreet Lokaal Bestuur zegt immers:

Artikel 36. (01/01/2019- 12/09/2024)

§ 1. Een of meer gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, vormen een fractie.

 

Dit is voor geen interpretatie vatbaar en vormt een hoeksteen van het Decreet.  Onze stellingen werden gechecked, dubbelchecked en tripplechecked en werden ons meermaals bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Minister Bart Somers bevestigt, in het antwoord op een vraag in het Vlaams Parlement op 14 juli, dat teruggegrepen wordt naar het moment van de installatievergadering van de gemeenteraad:

… dit is ook belangrijk voor het verslag: zowel bij het aanduiden van de burgemeester als bij de constructieve motie van wantrouwen vertrekken we altijd bij de samenstelling van de fracties op de avond van de installatievergadering van de gemeenteraadsverkiezingen.  Dan wordt dat bevroren, en daar werken we op verder”.

De voorzitter, Mijnheer Hauspie, tekende de motie als "onafhankelijke".  Je kan jezelf niet verklaren tot "onafhankelijke" fractie, no way, no pasarán!

Hoewel de gemeenteraad kennis nam van de vraag van Mijnheer Hauspie om als onafhankelijke te worden aanzien, blijft hij onlosmakelijk een lid van de fractie ACT!E, misschien willens nillens.  Gezien zijn collega - fractieleden van ACT!E de motie niet ondersteunen, geldt de handtekening van Dhr Hauspie niet.

Dit toch tekenen betekent niet enkel een zware deontologische fout.  Het is een doelbewuste fout.  Voor de tigste keer: dit is geen kattenpis.

 

Hij weet dit maar al te goed.  Ik zou zweten, slecht slapen en wat minder appetijt hebben.