BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

brief leden Vlaams Parlement - 02 09 2021


Deze brief werd bezorgd aan de fractievoorzitters van de Vlaamse Partijen in het Vlaams Parlement, met de vraag die te bezorgen aan de West - Vlaamse leden van het Vlaams Parlement.

 

Wie enigszins lokaal politiek actief is, zal de boodschap heel goed begrijpen.  Lokaal mandataris: watch your back!